Predikaties 2011

DocumentenDatum toegevoegd

Gesorteerd op : Naam | Datum | Aantal keer bekeken [ Oplopend ]
Schriftlezing: Openbaring 22 / Tekst: Openbaring 22 v 21 / Zingen: Ps. 89 v 19; Ps. 77 v 4 en 5; Ps. 79 v 7; Ps. 134 v 1 en 3
Opening: Ds. H. Lassche / Kerstvertelling: Mevr. R. Berkhoff-Wust.
Schriftlezing: Mattheüs 2 v 1 - 15 / Tekst: idem / Zingen: Ps. 98 v 2; Ps. 79 v 4; Lofz. van Maria v 1 en 3; Ps. 87 v 3 en 4; Ps. 97 v 7.
Schriftlezing: Lukas 2 v 8 - 21 / Tekst: Lukas 2 v 8 - 11 / Zingen: Ps. 24 v 4 en 5; Lofz. v Zacharias v 3, 4 en 5; Ps. 89 v 1; Ps. 17 v 1
Schriftlezing: Lukas 2 v 1 - 14 / Tekst: Lukas 2 v 7 / Zingen: Lofz. van Maria v 6 en 7; Lofz. v Zacharias v 1 en 2; Ps. 56 v 5; Ps. 48 v 6
Schriftlezing: Lukas 1 v 57 - 80 /Tekst: idem / Zingen: Lofz. van Maria v 1; Ps. 43 v 3; Ps. 33 v 10 en 11; Lofz. van Zacharias v 4; Ps. 89 v 3.
Schriftlezing: Lukas 1 v 1 - 25 / Tekst: idem / Zingen:Ps. 84 v 1; Ps. 119 v 3; Ps. 122 v 1 en 2; Lofz. van Zacharias v 1; Ps. 103 v 5.
Schriftlezing: Psalm 79 / Tekst: Psalm 79 v 11 / Zingen: Ps. 79 v 6; Ps. 140 v 1, 7, 12 en 13; Ps. 142 v 7; Ps. 146 v 4 en 5.
Schriftlezing: Jesaja 63 v 7 - 19 / Tekst: Jesaja 64 v 1 / Zingen: Ps. 20 v 1; Ps. 74 v 12, 18, 19 en 20; Lofzang van Maria v 6 en 7; Ps. 117 v 1
Schriftlezing: Mattheüs 4 v 12 - 25 / Tekst: Mattheüs 4 v 14, 16 en 17 / Zingen: Ps. 84 v 1; Ps. 68 v 10 en 11; Ps. 25 v 2; Ps. 32 v 4
Schriftlezing: Genesiss 3 / Tekst: Genesis 3 v 9 / Zingen: Ps. 89 v 15; Ps. 40 v 4 en 8; Ps 130 v 3; Ps. 119 v 3
Schriftlezing: Jesaja 22 v 15-25 en Ezechiël 33 v 1 - 20 /Tekst: Heidelbergse Catechismus z 31 / Zingen: Ps. 50 v 6 en 9; Ps. 93 v 1 en 4; Ps. 95 v 5; Ps. 75 v 6
Schriftlezing: Richteren 15 / Tekst: Richteren 15 v 16 - 19 / Zingen: Ps.63 v 1; Ps. 72 v 6 en 7; Ps. 36 v 2; Ps. 42 v 1
Schriftlezing: Mattheüs 19 v 16 - 30 / Tekst: idem / Zingen: Ps. 68 v 14; Ps. 103 v 1, 2 en 3; Ps. 146 v 5; Ps. 122 v 3
Schriftlezing: 1 Samuël 7 / Tekst: 1 Samuël 7 v 9 / Zingen: Ps. 89 v 2; Ps. 74 v 4, 9 en 12; Ps. 38 v 3 en 6; Ps. 138 v 4 
Schriftlezing: Esther 2 v 1 - 18 / Tekst: Esther 2 v 17 / Zingen: Ps. 99 v 1; Ps. 113 v 3 en 4; Ps. 33 v 6; Ps. 91 v 1
Schriftlezing: 1 Johannes 5 / Tekst: 1 Johannes 5 v 4a / Zingen: Ps. 144 v 1 en 2; Ps. 2 v 6 en 7; Ps. 27 v 7; Ps. 89 v 8
Schriftlezing: Openbaring 3 v 14 - 22 / Tekst: Openbaring 3 v 14 - 15 / Zingen: 105 v 3; 81 v 12, 13 en 15; Ps. 119 v 14; Ps. 68 v 17
Schriftlezing: 2 Petrus 3 v 11 - 18 / Tekst: 2 Petrus 3 v 14 / Zingen: Ps. 105 v 1; Ps. 25 v 6 en 7; Ps. 119 v 1
Schriftlezing: Numeri 9 v 15 t/m Numeri 10 v 10 /Tekst: Numeri 10 v 9 / Zingen: Ps. 84 c 6; Ps. 68 v 4 en 11; Ps. 34 v 2 en 3; Ps. 119 v 41
Schriftlezing: Filipenzen 4 v 1 - 9 /Tekst: Filipenzen 4 v 4a / Zingen: Ps. 26 v 2 en 8; Ps. 100 v 1 en 4; Ps. 97 v 7; Ps. 68 v 2
Schriftlezing: Genesis 4 v 1 - 16 /Tekst: Genesis 4 v 4b / Zingen: Ps. 66 v 2 en 7; Ps. 51 v 9 en 10; Ps. 139 v 14; Ps. 138 v 3
Schriftlezing: Hebreeën 10 v 1 - 18 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 30 / Zingen: Ps. 115 v 2 en 3; Ps. 15 v 1 en 2; Ps. 24 v 2 en 3; Ps. 52 v 7
Scrhiftlezing: Lukas 18 v 9 - 14 / Tekst: Lukas 18 v 14a / Zingen: Ps. 46 v 1; Ps. 130 v 1 en 2; Ps. 103 v 6; Ps. 32 v 1
Schriftlezing: Romeinen 8 v 1 - 17 / Tekst: Romeinen 8 v 1 en 2 / Zingen: Ps. 33 v 2; Ps. 145 v 2 en 3; Ps. 85 v 4; Ps. 56 v 6
Schriftlezing: Zefanja 3 / Tekst: Zefanja 3 v 12 / Zingen: Ps. 40v 8; Ps. 25 v 8, 9 en 10; Ps. 9 v 10
Schriftlezing:  Esther1 / Tekst: Esther 1v 12 / Zingen: Ps. 2 v 1; Ps. 2 v 6 en 7; Ps. 68 v 1; Ps. 25 v 7
Schriftlezing: 1 Korinthe 10 v 1 - 22 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 29 / Zingen: Ps. 28 v 6; Ps. 9 v 1, 2 en 11; Ps. 23 v 3; Ps. 66 v 8
Schriftlezing: Mattheüs 8 v 19 - 27 / Tekst: Mattheüs 8 v 23 - 27 / Zingen: Ps. 66 v 5; Ps. 124 v 1 en 2; Ps. 46 v 1; Ps. 48 v 6
Schriftlezing: Johannes 6 v 24 - 59 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 28 / Zingen: Ps. 121 v 1; Ps. 147 v 6 en 10; Ps. 23 v 3; Ps. 69 v 14
Schriftlezing: 1 Samuël 4 / Tekst: 1 Samuël 4 v 21a / Zingen: Ps. 78 v 29 en 30; Ps. 78 v 31 en 32; Ps. 106 v 4; Ps. 80v 11
Schriftlezing: Mattheüs 15 v 21 - 28 /Tekst: Mattheüs 15 v 28
Schriftlezing: 1 Johannes 1 / Tekst: 1 Johannes 1 v 11 en 12 / Zingen: Ps. 103 v 2; Ps. 52 v 7; Ps. 118 v 6 en 8; Ps. 68 v 10; Ps. 81 v 12
Schriftlezing: Mattheüs 11 v 1 - 19 / Tekst: Mattheüs 11 v 2 - 6 / Zingen: Ps. 25 v 4; Ps. 119 v 17; Ps. 86 v 2 en 4; Ps. 147 v 6; Ps. 89 v 7 
Schriftlezing: Johannes 3 v 1 - 21 / Tekst: Johannes 3 v 5 / Zingen: Ps. 105 v 1; Ps. 34 v 9 en 11; Ps. 65 v 2; Ps. 146 v 3
Schriftlezing: 1 Samuël 3 v 1 - 10 / Tekst: 1 Samuël 3 v 10b / Zingen: Ps. 105 v 1; Ps. 119 v 9 en 65; Ps. 119 v 74
Schriftlezing: 1Samuël 1 v 1 - 19 / Tekst: 1 Samuël 1 v 10 / Zingen: Ps. 42 v 6; Ps. 113 v 4 en 5; Ps. 77 v 1; Ps. 126 v 3
Schriftlezing: Leviticus 26 v 27 - 46 / Tekst: Leviticus 26 v 40 - 42 / Zingen: Ps. 37 v 1; PS. 131 v 4; Ps. 21 v 1 en 2; PS. 84 v 4; PS. 146 v 3
Schriftlezing: Esther 4 / Tekst: Esther 4 v 15 - 17 / Zingen: Ps. 42 v 2 en 4; Ps. 68 v 11 en 12; Ps. 32 v 4; Ps. 72 v 10 en 11
Schriftlezing: 2 Samuël 9 / Tekst: 2 Samuël 9 v 1 / Zingen: Ps. 97 v 7; Ps. 86 v 2, 6 en 8; Ps. 145 v 3; Ps. 6 v 9
Schriftlezing: 2 Samuël 9 / Tekst: 2 Samuël 9 v 8 / Zingen: Ps. 139 v 1 en 4; Ps. 116 v 4, 5, 7 en 9; Ps. 75 v 4; Ps. 65 v 3
Schriftlezing: Handelingen 16 v 1 - 15 / Tekst: Handelingen 16 v 9 en 10 / Zingen: Ps. 77 v 8; Ps. 119 v 7 en 17; Ps. 40 v 5; Ps. 86 v 5
Schriftlezing: Psalm 23 / Tekst: Psalm 23 v 2 - 5 / Zingen: Ps. 23 v 1; Ps. 23 v 2 en 3; Ps. 86 v 9; Ps. 79 v 7
Schriftlezing: Openbaring 19 v 1 - 10 / Tekst: Openbaring 19 v 9m / Zingen: Ps. 84 v 8; Ps. 24 v 2 en 3; Ps. 45 v 7; Ps. 62 v 1, 4 en 5
Schriftlezing: Zefanja 3 / Tekst: Zefanja 3 v 9 en 12 / Zingen: Ps. 1 v 1 en 2; Ps. 72 v 6 en 7; Ps. 119 v 86; Ps. 40 v 8
Schriftlezing: Zefanja 3 / Tekst: Zefanja 3 v 1 en 8a / Zingen: Ps. 15 v 1 en 2; Ps. 60 v 1 en 3; Ps. 38 v 6; PS. 130 v 3
Schriftlezing: Hooglied 2 / Tekst: Hooglied 2 v 3 / Zingen: Ps. 57 v 1 en 2; Ps. 121 v 1 en 3; PS. 63 v 4; Ps. 91 v 1
Schriftlezing: Jozua 5 v 13 t/m Jozua 6 v 27 Tekst: Jozua 6 v 1a en 20c / Zingen: Ps. 89 v 19; Ps. 60 v 6 en 7; Ps. 33 v 5; Ps. 107 v 22
Schriftlezing: Romeinen 3 v 9 - 31 / Tekst: Artikel 5 Nederlandse Geloofsbelijdenis en Romeinen 3 v 9 en 28 / Zingen: Ps. 36 v 1; Ps.119 v 3, 65 en 84; Ps. 19 v 6; Ps. 56 v 5
Schriftlezing: Mattheüs 9 v 1 - 17 / Tekst: Mattheüs 9 v 9 / Zingen: Ps. 40 v 1; Ps. 79 v 7; Ps. 32 v 1, 4 en 6; Ps. 89 v 7; PS. 22 v 15 en 16
« StartVorige123VolgendeEinde »
Pagina 1 van 3
Hersteld Hervormde Gemeente Vriezenveen