Predikaties 2017

DocumentenDatum toegevoegd

Gesorteerd op : Naam | Datum | Aantal keer bekeken [ Oplopend ]
Schriftlezing: Psalm 90 / Tekst: Psalm 90 v 9 / Zingen: Ps. 89 v 19; Ps. 144 v 1 en 2; Ps. 90 v 5; Ps. 90 v 9
Schriftlezing: Mattheüs 2 v 1 - 18 / Tekst: Mattheüs 2 v 11 / Zingen: Ps. 119 v 17 en 53; Ps. 2 v 6 en 7; Ps. 22 v 16; Ps. 126 v 1
o.l.v. Ds. IJ.R. Bijl en Mw. Bijl
Schriftlezing: Lukas 2 v 21 - 38 / Tekst: Lukas 2 v 21 / Zingen: Ps. 96 v 1 en 2; Ps. 99 v 1 en 8; Lofz. v. Simeon v 2; Ps. 102 v 16
Schriftlezing: Mattheüs 1 v 1 - 25 / Tekst: Heidelbergse Catechismus zondag 14 / Zingen Ps. 51 v 3 en 8; Ps. 32 v 1 en 3; Lofz. v. Maria v 1; Ps. 132 v 7 en 12
Schriflezing: Lukas 1 v 1 - 20 / Tekst: Lukas 1 v 9 - 11 / Zingen: Ps. 29 v 1 en 6; Ps. 98 v 1 en 2; Lofz. v. Zacharias v 1; Ps. 32 v 1
Schriftlezing: Lukas 1 v 26 - 38 / Zingen: Ps. 40 v 3; Ps. 16 v 3 en 6; Ps. 105 v 5; Ps. 72 v 7
Schriftlezing: Maleachi 3 / Tekst: Maleachi 3 v 1 - 3 / Zingen: Ps. 145 v 6; Ps. 119 v 3; Ps. 4 v 3 en 4; Ps. 98 v 4; Ps. 97 v 7
Schriftlezing: Maleachi 4 / Tekst: Maleachi 4 v 1 - 2 / Zingen: Ps. 40 v 4 en 5; Lofzang van Zacharias v 4 en 5; Ps. 43 v 4; Ps. 68 v 2
Schriftlezing: Lukas 1 v 5 - 25 / Tekst: Lukas 1 v 13 - 17 / Zingen: Ps. 96 v 9; Lofzang van Zacharias v 1 en 3; Ps. 98 v 2; Ps. 89 v 1
Schriftlezing: Hebreeën 6 / Tekst: Hebreeën 6 v 20 / Zingen: Ps. 147 v 8 en 9; Ps. 48 v 1 en 4; Lofzang van Zacharias v 1; Ps. 29 v 1
Schriftlezing: Efeze 1 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 13 / Zingen: Ps. 67 v 3; Ps. 72 v 1 en 6; Ps. 72 v 10; Ps. 132 v 11 en 12
Schriftlezing: Psalm 107 v 9 - 15 en Lukas 1 v 46 - 56 / Tekst: Lukas 1 v 53 / Zingen: Ps. 65 v 1 en 2; Ps. 107 v 3 en 4; Ps. 145 v 3
Schriflezing: Jesaja 61 v 1 - 11 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 12 / Zingen: Ps. 64 v 1; Ps. 72 v 1 en 6; Ps. 89 v 9; Ps. 89 v 15
Schriftlezing: Lukas 1 v 39 - 56 / Tekst: Lukas 1 v 54 en 55 / Zingen: Ps. 26 v 1 en 2; Ps. 145 v 3 en 5; Lofz. v Maria v 7; Ps. 98 v 2
Schriftlezing: Psalm 91 / Tekst: Psalm 91 v 1 / Zingen: Ps. 79 v 4 en 7; Ps. 91 v 1 en 7; Ps. 91 v 8; Ps. 56 v 6
Schriftlezing: Obaja 1 v 1 - 21 / Tekst: Obadja 1 v 15 en 17 / Zingen: Ps. 103 v 6 en 7; PS. 10 v 1, 3 en 9: Ps. 15 v 1; Ps. 32 v 5
Schriftlezing: Jozua 6 v 6 - 27 / Tekst: 2 Koningen 2 v 19 - 22 / Zingen: Ps. 119 v 69 en 87; Ps. 56 v 5 en 6; Ps. 1050 v 3; Ps. 145 v 6
Schriftlezing: Johannes 4 v 1 - 30 / Tekst: Johannes 4 v 20 - 24 / Zingen: Ps. 96 v 5 en 6; Ps. 25 v 2 en 7; Ps. 139 v 14; Ps. 48 v 4
Schriftlezing: Hebreeën 5 / Tekst: Hebreeën 5 v 6 / Zingen: Ps. 40 v 3 en 4; Ps. 61 v 4, 5 en 6; Ps. 32 v 3; Ps. 133 v 1
Schriftlezing: Kolossensen 1 v 9 - 23 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 11 / Zingen: Ps. 5 v 1 en 12; Ps. 103 v 2 en 6; Ps. 76 v 13; Ps. 73 v 14
Schriftlezing: Jesaja 21 v 11 - 12 en Obadja 1 v 1 - 21 / Tekst: Jesaja 21 v 11 - 12 / Zingen: Ps. 121 v 1 en 2; Ps. 1 v 1, 2 en 3; Ps. 68 v 1 en 2
Schriftlezing: 2 Samuël 9 v 1 - 13 / Tekst: 2 Samuël 9 v 8 / Zingen: Ps. 103 v 1; Ps. 145 v 3; Ps. 146 v 5, 6, 7 en 8; Ps. 107 v 1; Ps. 22 v 16
Schriftlezing: Hebreeën 11 v 1 - 16 / Tekst: Hebreeën 11 v 6 / Zingen: Ps. 9 v 9 en 10; Ps. 6 v 1; Ps. 27 v 3, 5 en 7; Ps. 5 v 11 en 12; Ps. 89 v 7
Schriftlezing: Openbaring 7 / Tekst: Openbaring 7 v 9 - 17 / Zingen: Ps. 147 v 4 en 5; Ps. 66 v 7 en 8; Ps. 22 v 16; Ps. 89 v 1
Schriftlezing: Lukas 10 v 38 - 42 en Johannes 11 v 19 - 27 / Tekst: Lukas 10 v 38 - 42 / Zingen: Ps. 100 v 1 en 2; Ps. 73 v 13 en 14; Ps. 16 v 3; Ps. 16 v 4
Schriftlezing: Genesis 22 v 1 - 19 / Tekst: Heidelbergse Catechismus zondag 10 / Zingen: Ps. 20 v 1; Ps. 99 v 1 en 2; PS. 145 v 5; Ps. 17 v 4
Schriftlezing: Efeze 2 / Tekst: Efeze 2 v 8 / Zingen: Ps. 77 v 7 en 8; Ps.116 v 1, 2, 3 en 7; Ps. 89 v 7; Ps. 89 v 8
Schriftlezing: Psalm 73 / Tekst: Psalm 73 v 26 / Zingen: Ps. 119 v 29; Ps. 116 v 4 en 5; Ps. 43 v 3; Ps. 73 v 13
Schriftlezing: Genesis 9 v 18 - 29 / Tekst: Genesis 9 v 24 - 29 / Zingen: Ps. 37 v 11; Ps. 67 v 1 en 2; PS. 90 v 3; Ps. 89 v 19
Schriftlezing: Psalm 33 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 9 / Zingen: Ps. 33 v 5 en 7; Ps. 104 v 14 en 15; Ps. 93 v 4; Ps. 25 v 3
Schriftlezing: Nehemia 9 v 1 - 9 + 23 - 38 / Tekst: Nehemia 9 v 31 / Zingen: Ps. 79 v 4 en 7; PS. 106 v 4, 22 en 23; Ps. 106 v 24; Ps. 102 v 9
Schriftlezing: Psalm 110 en Mattheüs 22 v 41 - 46 / Tekst: Psalm 110 v 4 / Zingen: Ps. 122 v 1 en 3; PS. 110 v 1, 2, 3, 4 en 5; PS. 110 v 6 en 7; Ps. 89 v 9
Schriftleizng: 1 Johannes 5 v 1 - 13 / Tekst: Heidelbergse Catechismus zondag 8 / Zingen: Ps. 109 v 1; Ps. 139 v 1 en 4; Ps. 139 v 14; Ps. 89 v 6 en 7
Schriftlezing: Openbaring 6 / Tekst: Openbaring 6 v 1 - 11 / Zingen: Ps. 45 v 2 en 3; Ps. 2 v 4, 5 en 6; Ps. 145 v 6; PS. 68 v 9
Schriftlezing: Romeinen 10 v 1 - 17 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 7 / Zingen: Psalm 62:1 en 5; Psalm 27:3 en 7; Psalm 34:5; Psalm 52:7
Schriftlezing: Johannes 3 v 1 - 21 / Tekst: Johannes 3 v 3 - 16 / Zingen: Psalm 139:1; Psalm 119:47 en 65; Psalm 2:6 en 7; Psalm 118:10
Schriftlezing: Hooglied 5 / Tekst: 1 Koningen 10 v 5b / Zingen: Ps. 45 v 1 en 2; Ps. 40 v 3 en 5; Ps. 25 v 7; PS. 145 v 2
Schriftlezing: 1 Koningen 10 v 1 - 13 / Tekst: 1 Koningen 10 v 1 - 3 / Zingen: Ps. 72 v 1; Ps .145 v 5 en 6; PS. 27 v 3; PS. 86 v 5
Schriftlezing: Genesis 14 / Tekst: Genesis 14 v 18 - 20 / Zingen: Psalm 25:2 en 6; Psalm 132: 9,10,11 en 12; Psalm 110:4; Psalm 118:13
Schriftlezing: 2 Petrus 1 / Tekst: 2 Petrus 1 v 19; Zingen: Psalm 19:4 en 5; Psalm 119:53 en 65; Psalm 36:3; Psalm 97:7
Schriftlezing: Jesaja 12 / Tekst: Jesaja 12 v 3 / Zingen: Ps. 26 v 2 en 3; Ps. 27 v 1 en 2; Ps. 27 v 3: Ps. 52 v 7
Schriftlezing: Lukas 13 v 1 - 9 / Tekst: Lukas 13 v 6 - 9 / Zingen: Ps. 84 v 1; Ps. 1 v 1, 2 en 3; Ps. 92 v 7; Ps. 92 v 8
Schriftlezing: Lukas 18 v 31 - 19 v 10 / Tekst: Lukas 19 v 5b / Zingen: Ps. 45 v 5 en 6; Ps. 116 v 1, 2, 3 en 4; Ps. 2 v 7; Ps. 89 v 7 en 8
Schriftlezing: Jeremia 45 / Tekst: Jeremia 45 v 4 en 5 / Zingen: Ps. 102 v 1; Ps. 80 v 3, 6 en 9; Ps. 91 v 4; Ps. 56 v 6
Schriftlezing: Jakobus 1 v 1 - 18 / Tekst Jakobus 1 v 18 / Zingen: Ps. 25 6; PS. 89 v 7 en 8; Ps. 68 v 7;Ps. 69 v 14
Schriftlezing: Jeremia 45 / Tekst: Jeremia 45 v 3 - 5 / Zingen: Ps. 27 v 7; PS. 80 v 3, 6 en 9; Ps. 121 v 2 en 3; Ps. 17 v 4
Schriftlezing: Hebreeën 1 v 1 - 14 / Tekst: Heidelbergse Catechismus zondag 6 vr en antw 19 / Zingen: Ps. 56 v 5 en 6; Ps. 111 v 2, 3 en 5; Ps. 98 v 2; Ps. 119 v 53
Schriftlezing: Jesaja 42 v 1 - 17 / Tekst: Jesaja 42 v 5 - 7 / Zingen: Ps. 96 v 1 en 2; Ps. 67 v 1 en 2; Ps. 22 v 14 en 16; Ps. 98 v 4
« StartVorige123VolgendeEinde »
Pagina 1 van 3
Hersteld Hervormde Gemeente Vriezenveen