Predikaties 2018


DocumentenDatum toegevoegd

Gesorteerd op : Naam | Datum | Aantal keer bekeken [ Oplopend ]
Schriftlezing: 1 Petrus 1 v 1 - 16 / Tekst: 1 Petrus 1 v 16b / Zingen: Ps. 5 v 7 en 8; Ps. 16 v 1 en 6; Ps. 121 v 2 en 4; Ps. 106 v 3
Schriftlezing: Jozua 3 / Tekst: Jozua 3 v 3 / Zingen: Ps. 21 v 13; Ps. 32 v 1 en 4; PS. 119 v 19; Ps. 134 v 2 en 3
Schriftlezing: Psalm 81 / Tekst: Psalm 81 v 1 / Zingen: Ps. 147 v 1 en 10; Ps. 81 v 11, 12 en 13; Ps. 111 v 5;Ps. 111 v 6
Schriftlezing: Johannes 10 v 22 - 42 / Zingen: Ps. 3 v 2;Ps. 103 v 3 en 26; Ps. 89 v 1; Ps. 89 v 7 en 8
Schriftlezing: 1 Joh 5 v 1 - 13 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 20 / Zingen: Ps. 104 v 14 en 15; Ps. 119 v 3 en 17; Ps. 72 v 10; Ps. 143 v 10
Schriftlezing: Psalm 93 / Tekst: idem / Zingen: Ps. 135 v 1; Ps. 93 v 1, 2, 3 en 4; Ps. 33 v 5; Ps. 99 v 1
Schriftlezing: Richteren 15 / Tekst: Richteren 15 v 1 - 12 / Zingen: Ps. 24 v 2 en 3; Ps. 101 v 2, 3, 4 en 8; Ps. 69 v 4; Ps. 119 v 5
Schriftlezing: Fillippenzen 3 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 44 Vr. en Antw.114 / Zingen: Ps. 1 v 1 en 2; Ps. 19 v 5 en 6; Ps. 86 v 6; Ps. 119 v 5
Schriftlezing: Exodus 23 v 14 - 19 en 2 Koningen 4 v 38 - 44 / Tekst: 2 Koningen 4 v 42 - 44 / Zingen: Ps. 26 v 2 en 8; Ps. 16 v 3 en 4; Ps. 119 v 86; Ps. 133 v 1
Schriftlezing: Openbaring 20 v 11 - Openbaring 21 v 8 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 19 Vr. en Antw. 52
Schriftlezing: Psalm 68 / Tekst: Psalm 68 v 16 - 21 / Zingen: Ps. 34 v 1 en 4; Ps. 68 v 8 en 9; Ps. 68 v 10; Ps. 89 v 8
Schriftlezing: Hooglied 4 / Tekst: Hooglied 4 v 16a / Zingen: Ps. 143 v 1 en 6; Ps. 63 v 1 en 2; Ps. 119 v 88; Ps. 1 v 2
Schriftlezing: Kolossensen 3 v 1 - 17 / Tekst: Kolossensen 3 v 5 - 11 / Zingen: Ps. 50 v 9; Ps. 5 v 4 en 6; PS. 19 v 7; Ps. 119 v 80
Schriftlezing: Kolossensen 2 - 20 - Kolossensen 3 - 11 / Tekst: Kolossensen 3 v 1 - 4 / Zingen: Ps. 123 v 1; Ps. 131 v 3 en 4; Ps. 2 v 7; Ps. 25 v 7
Schriftlezing: Psalm 33 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 19 Vr. en Antw. 51 / Zingen: Ps. 25 v 2 en 3; Ps. 126 v 1 en 2; Ps. 33 v 6; Ps. 33 v 10
Schriftlezing: Johannes 14 / Tekst: Johannes 14 v 13 en 14 / Zingen: Ps. 89 v 19; Ps. 19 v 5 en 6; Ps. 119 v 67; Ps. 72 v 2 en 6
Schriftlezing: Richteren 14 / Tekst: Richteren 14 v 1a / Zingen: Ps. 119 v 1 en 5; Ps. 101 v 1, 2, 3 en 6; Ps. 17 v 3; Ps. 35 v 13
Schriftlezing: Handelingen 2 v 22 - 41 / Tekst: Handelingen 2 v 37 en 38 / Zingen: Ps. 36 v 3; PS. 72 v 7 en 10; Ps. 147 v 2; Ps. 89 v 3
Schriftlezing: Ezechiël 39 v 9 - 29 / Tekst: Ezechiël 39 v 29 / Zingen: Ps. 119 v 5; Ps. 69 v 7 en 14; Ps. 31 v 13; Ps. 67 v 1
Schriftlezing: Handelingen 2 v 14 - 41 / Tekst: Handelingen 2 v 21, 37 en 38 / Zingen: Ps. 147 v 6; Ps. 45 v 1, 7 en 8; Ps. 98 v 4; Ps. 68 v 5
Schriftlezing: Efeze 1 v 15 - 23 / Tekst: Heidelbergse Catechismus zondag 19 vr antw 50 / Zingen: Ps. 85 v 1; Ps. 118 v 8 en 11; Ps. 72 v 10; Ps. 89 v 1
Schriftlezing: Psalm 47 / Tekst: Ps. 47 v 6 / Zingen: Ps. 36 v 3; Ps. 47 v 1 en 3; Ps. 47 v 4; Ps. 68 v 9
Schriflezing: Handelingen 1 v 1 - 14 / Tekst: Handelingen 1 v 9 / Zingen: Ps. 47 v 3 en 4; Ps. 68 v 9 en 10; Ps. 72 v 3; Ps.145 v 5
Schriftlezing: Psalm 51 / Tekst Psalm 51 v 7 - 9 / Zingen: Ps. 81 v 1 en 12; Ps. 51 v 3 en 4; Ps. 51 v 6
Schriftlezing: Romeinen 13 v 1 - 7 en 1 Timotheüs 2 v 1 - 7 / Tekst: Romeinen 13 v 1 / Zingen: Ps. 68 v 16 en 17; Ps. 75 v 1 en 4; Ps. 93 v 1 en 4; Ps. 89 v 12
Schriftlezing: 1 Johannes 2 v 1 - 17 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 18 Vr. en Antw. 49 / Zingen: Ps. 61 v 3 en 7; Ps. 143 v 2 en 11; Ps. 68 v 9; Ps. 89 v 8
Schriftlezing: Openbaring 19 / Tekst: Opebaring 19 v 11 - 16 / Zingen: Ps. 92 v 1 en 3; Ps. 68 v 1 en 2; Ps. 2 5; Ps. 96 v 9
Schriftlezing: Richteren 13 / Tekst: Richteren 13 v 3 - 5 / Zingen: Ps. 43 v 1 en 3; Ps. 106 v 4, 9 en 22; Ps. 106 v 24; Ps. 68 v 11
Schriftlezing: Handelingen 1 v 1 - 14 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 18 / Vr. en Antw. 46 - 48 / Zingen: Ps. Ps. 24 v 4 en 5; Ps. 121 v 1, 2 en 4; Ps. 68 v 9; Ps. 102 v 16
Schriftlezing: Markus 16 v 9 - 20 en 1 Korinthe 15 v 1 - 8 / Tekst: Markus 16 v 14 - 18 / Zingen: Ps. 79 v 4 en 7; Ps. 65 v 2 en 3; Ps. 2 v 6; Ps. 102 v 15 en 16
Schriftlezing: Haggaï 1 - Hfd 2 v 1 / Tekst: Haggai 1 v 7 / Zingen Ps. 137 v 1; Ps. 42 v 4 en 5; Ps. 44 v 11 en 14; Ps. 99 v 8
Schriftlezing: 1 Korinthe 15 v 1 - 26 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 17 Vr. en Antw. 45 / Zingen Ps. 69 v 2; Ps. 118 v 11 en 13; Ps. 22 v 16; Ps. 118 v 14
Schriftlezing: 2 Samuël 6 en Psalm 24 / Tekst: Psalm 24 v 3 / Zingen: Ps. 40 v 4 en 8; Ps. 24 v 1 en 2; Ps. 24 v 3; Ps. 24 v 5
Schriftlezing: Lukas 24 v 25 - 49 / Tekst: Lukas 24 v 34 / Zingen: Ps. 95 v 1 en 2; Ps. 21 v 13; Ps. 118 v 12, 13 en 14; Ps. 85 v 4; Ps. 52 v 7
Schriftlezing: Lukas 24 v 13 - 35 / Tekst: Lukas 24 v 25 - 27 / Zingen: Ps. 85 v3; Ps. 119 v 88; Ps. 42 v 2, 3 en 4; Ps. 21 v 5 en 6; Ps. 89 v 15
Schriftlezing: Johannes 20 v 1 - 23 / Tekst: Johannes 20 v 8 en 9 / Zingen: Ps. 66 v 6 en 10; Ps. 42 v 1 en 5; Ps. 118 v 11; Ps. 97 v 7
Schriftlezing: Mattheüs 27 v 50 - 56 / Tekst: Mattheüs 27 v 52 - 53 / Zingen: Ps. 69 v 14; Ps. 118 v 8 en 11; Ps. 27 v 7; Ps. 115 v 9
Schriftlezing: Johannes 20 v 1 - 23 / Tekst: Johannes 20 v 19 / Zingen: Ps. 98 v 1 en 2; Ps. 85 v 2 en 3; Ps. 85 v 4; Ps. 118 v 13
Schriflezing: Johannes 19 v 25 - 42 / Tekst: Johannes 19 v 38 - 42 / Zingen: Ps. 69 v 6; Ps. 49 v 1, 2 en 6; Ps. 45 v 7; Ps. 118 v 10
Schriftlezing: Johannes 19 v 1 - 24 / Tekst: Johannes 19 v 23 en 24 / Zingen: Ps. 40 v 4 en 5; Ps. 22 v 9 en 10; Ps. 22 v 15; Ps. 69 v 14
Schriftlezing: Psalm 116 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 16 Vr. en Antw. 44 / Zingen: Ps. 18 v 6 en 7; Ps. 116 v 2, 3, 4, 5 en 7; Ps. 34 v 10 en 11; Ps. 33 v 10
Schriftlezing: Lukas 22 v 7 - 34 / Tekst: Lukas 22 v 19b / Zingen: Ps. 118 v 11; Ps. 26 v 8 en 12; Ps. 77 v 7; Ps. 68 v 5
Schriftlezing: Johannes 19 v 30-37 / Tekst: Zacharia 12 v 10 tot hfd 13 v 1 / Zingen: Ps. 51 v 2 en 5; Ps. 22 v 7 en 8; Ps. 30 v 8; Ps. 56 v 4 en 6
Schriftlezing: Lukas 22 v 7 - 37 / Tekst: Lukas 22 v 15 / Zingen: Ps. 7 v 1; Ps. 22 v 12, 13 en 15; Ps. 145 v 5; Ps. 52 v 7
Schriftlezing: Daniël 5 / Tekst: Daniël 5 v 24 - 28 / Zingen: Ps. 36 v 2 en 2; Ps. 2 v 1 en 3; Ps. 2 v 4; Ps. 97 v 1
Schriftlezing: 2 Koningen 4 v 38 - 44 / Tekst: 2 Koningen 4 v 38 - 41 / Zingen: Ps. 81 v 1 en 12; Ps. 105 v 9, 22 en 24; Ps. 85 v 4; Ps. 52 v 7
Schriftlezing: Psalm 73 / Tekst: Psalm 73 v 27 en 28 / Zingen: Ps. 18 v 9; Ps. 62 v 1 en 5; Ps. 73 v 14; PS. 16 v 6
Schriftlezing: Lukas 23 v 32 - 46 / Tekst: Lukas 23 v 34 / Zingen: Ps. 133 v 2; Ps. 67 v 1 en 2; Ps. 32 v 1; Ps. 36 v 2
Schriftlezing: Johannes 12 v 20 - 36 / Tekst: Johannes 12 v 32 / Zingen: Ps. 69 v 14; Ps. 126 v 1 en 2; Ps. 126 v 3; Ps. 108 v 1
Schriftlezing: Johannes 12 v 1 - 28 / Tekst: Johannes 12 v 23 - 26 / Zingen: Ps. 37 v 2 en 3; Ps. 22 v 1 en 2; Ps. 22 v 15; Ps. 85 v 4
« StartVorige12VolgendeEinde »
Pagina 1 van 2
Hersteld Hervormde Gemeente Vriezenveen