Ds. IJ.R. Bijl 2020-01-12 2 ''De heilige wet des Heeren.''

audio Ds. IJ.R. Bijl 2020-01-12 2 ''De heilige wet des Heeren.''

In Predikaties 2020

Downloaden (mp3, 26.66 MB)

2020-01-12 2 Ds. IJ.R. Bijl (Exodus20v1-26TvHCz34 vr+antw92+93)De heilige wet des Heeren.mp3

Schriftlezing: Exodus 20 v 1 - 26 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 34 Vr+Antw. 92 en 93 / Zingen: Ps78 v 3 en 4; Ps. 19 v 4, 5 en 6; Ps. 51 v 6; Ps. 40 v 4

Go to top