Wie is Online

 • 1 gebruiker
 • 12 gasten
 • Inloggen  PDF  | Afdrukken |  E-mail

  Privacy statement


  Via website www.hersteldhervormdegemeentevriezenveen.nl wordt allerlei informatie gedeeld

  over de activiteiten van de kerkelijke gemeente. De hersteld hervormde gemeente Vriezenveen

  hecht waarde aan de bescherming van ieders privacy en daarom is hieronder het beleid

  vastgelegd in verband met de plaatsing van persoonsgegevens en andere gegevens op de

  website. Wanneer het gaat om persoonsgegevens wordt zorgvuldigheid en terughoudendheid

  betracht. Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard.


  Doel van verwerking

  Als plaatselijk gemeente hechten wij belang aan het bevorderen van de onderlinge band en

  betrokkenheid en het bijeenzijn rondom het Woord van God. Om die reden worden er ook

  persoonsgegevens gedeeld en uitgewisseld. Persoonsgegevens worden bijvoorbeeld gebruikt

  voor de administratie, het organiseren van (verenigings)bijeenkomsten, het versturen van

  verjaardagskaarten en de kerkbode, huisbezoeken, attestaties, doopbewijzen, et cetera.


  Privacy

  Persoonsgegevens van gemeenteleden worden alleen op de website gepubliceerd wanneer dit

  nuttig is voor uitoefening van de functie. Hierin wordt geprobeerd een zorgvuldige afweging te

  maken. Op verzoek van betrokkenen kan gebruik gemaakt worden van emailadressen met als

  domeinnaam @hersteldhervormdegemeentevriezenveen.nl. Foto’s van kerkelijke activiteiten

  worden niet geplaatst op de website.


  Gebruik persoonsgegevens

  Heeft u vragen over het gebruik van (uw) persoonsgegevens? Neem dan contact op met de

  contact persoon AVG kerkvoogd A.Folbert ( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. ).


  Verzamelen persoonsgegevens

  Tijdens uw bezoek aan de website wordt enige informatie verzameld over de hard- en software

  van uw computer. Het gaat daarbij om uw IP-adres, browsertype, domeinnaam en toegangstijd.

  Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. Deze gegevens worden door de

  meeste websites vastgelegd en blijven anoniem.


  Gebruik van uw persoonsgegevens

  Wanneer u zich via de website voor een activiteit aanmeldt of u registreert voor het kunnen

  downloaden van preken uit ons archief, zal gevraagd worden naar uw naam, uw e-mailadres en

  enkele andere aanvullende gegevens. Deze gegevens zullen niet aan derden worden

  doorgespeeld of gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

  Gegevens over geboorteleden worden verstrekt aan de plaatselijke basisschool.

  U wordt hierover één keer per jaar in kennis gesteld via de kerkbode waarna u kunt besluiten om hiervoor geen

  toestemming te verlenen.


  Uitzending kerkdiensten

  Bij live uitzendingen wordt de gehele kerkdienst integraal uitgezonden zowel via

  internetstreaming als via de ether (kerkradio). Dit betekent dat persoonlijke gegevens zoals

  geboorten, doop, verjaardagen, jubilea, ziekte, et cetera worden uitgezonden tijdens de

  mededelingen of de voorbede. Mocht u hiertegen bezwaar hebben dan kunt u dat met opgaaf

  van reden kenbaar maken bij de contactpersoon AVG. U moet zich dan wel realiseren dat u

  hierdoor een voorbede voor u persoonlijk uitsluit. Mochten er situaties ontstaan waarbij - ondanks

  uw bezwaar - toch persoonlijke gegevens tijdens de kerkdienst vermeld moeten worden i.v.m. de

  aard van het kerk-zijn (bijvoorbeeld tucht procedure) de gemeente in deze specifieke gevallen

  deze gegevens tijdens de kerkdienst niet live zal uitzenden.


  Publicatie kerkdiensten

  Preken worden gepubliceerd op onze website. Gezien het publieke karakter van de preken wordt

  aan de (gast)predikanten niet om toestemming gevraagd. Deze preken kunnen alleen na

  registratie worden gedownload en mogen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

  Ook niet-leden kunnen zich registreren en preken downloaden. Persoonlijke gegevens die tijdens

  de kerkdienst worden gedaan via de ‘mededelingen’ of via de ‘voorbede’ worden verwijderd van

  de gearchiveerde uitzending op de website. Ook de delen die horen bij de bediening van de

  sacramenten (heilige doop en heilig avondmaal) worden verwijderd. Andere persoonlijke

  gegevens (bijvoorbeeld een persoonlijke ontboezeming van de predikant) worden niet verwijderd.

  Preken kunnen ook digitaal gepubliceerd worden via een CD of als ander formaat (bijvoorbeeld

  mp3 bestand). Als dergelijke verzoeken door niet-leden worden gedaan zal de hiervoor

  beschreven ingekorte website-versie worden verstrekt. Leden van de gemeente ontvangen de

  integrale versie waarbij ze uitdrukkelijk akkoord gaan met de voorwaarde dat deze preek alleen

  voor eigen gebruik wordt ingezet (deze voorwaarde wordt schriftelijk vermeld bij de

  overhandiging). Als de preek niet alleen voor eigen gebruik is, kan men aangeven dat men de

  verkorte website-versie wil ontvangen.


  Publicatie kerkbode

  In de kerkbode worden persoonlijke gegevens vermeld over bijvoorbeeld ziekte, verjaardagen,

  huisbezoeken, et cetera. Kerkbodes worden per post verstuurd aan leden (niet-betalende

  abonnees) en niet-leden (betalende abonnees). Ook worden kerkbodes beschikbaar gesteld in

  de hal van de kerk zodat belangstellende gasten een exemplaar kunnen meenemen. In de

  kerkbode is standaard opgenomen dat persoonlijke gegevens alleen gebruikt mogen worden voor

  het bevorderen van de onderlinge band en betrokkenheid en het bijeenzijn rondom het Woord

  van God.

   
  Hersteld Hervormde Gemeente Vriezenveen