Gasten/vakantiegangers

Vanwege de coronamaatregelen stellen wij als eerste onze eigen gemeenteleden in de gelegenheid de erediensten te bezoeken. Daar ons kerkgebouw dan volledig bezet is kunnen wij u helaas niet ontvangen in de erediensten. Wij hopen dat we u snel kunnen berichten dat onze erediensten weer door u bezocht kunnen worden.
U kunt met de diensten meeluisteren zondags om 9.30 uur en 14.30 uur via onze website: www.hersteldhervormdegemeentevriezenveen.nl

Beth-El kerk
Almeloseweg 43
7671 RB Vriezenveen