Het onderstaande formulier is bestemd voor de eigen gemeenteleden om aan te geven welke periode men op vakantie is en of men belangstelling heeft voor het bezoeken van een 2e kerkdienst.

Gasten/vakantiegangers

Vanwege de coronamaatregelen stellen wij als eerste onze eigen gemeenteleden in de gelegenheid de erediensten te bezoeken. Daar ons kerkgebouw dan volledig bezet is kunnen wij u helaas niet ontvangen in de erediensten. Wij hopen dat we u snel kunnen berichten dat onze erediensten weer door u bezocht kunnen worden. U kunt met de diensten meeluisteren zondags om 9.30 uur en 14.30 uur via onze website: www.hersteldhervormdegemeentevriezenveen.nl om 9.30 uur en 14.30 uur.

Beth-El kerk
Almeloseweg 43
7671 RB Vriezenveen