Coronamaatregelen. 

Update: 23-12-2021

 • De twee lettergroepen blijven gehandhaafd zodat we als gemeente in de erediensten op de
  1,5 meter, samen kunnen komen.
 • Het kinderkerstfeest gaat 1e kerstdag ’s middags wel door, maar alleen met de kinderen en hun
  ouders.
 • Graag eventuele besmettingen doorgeven aan uw scriba.
 • Om de uiterste zorgvuldigheid in acht te nemen willen wij de volgende maatregel opnieuw onder uw
  aandacht brengen: Wanneer u vijf dagen voorafgaand aan de kerkdienst in contact bent geweest met
  een besmet persoon of er de minste verdenking is op een besmettingsrisico, ook al behoeft u
  formeel niet in quarantaine of hebt u (nog) geen klachten, kom dan niet naar de kerk of doe direct
  voorafgaande aan de kerkdienst een zelftest.

Voor dit alles geldt “Deo Volente”.

Update: 06-12-2021

Voor de zondagse kerkdiensten in december wijzigt de lettergroep indeling naar 09.30 u. (H t/m Z) en 14.30 u. (A t/m G).

De kerkenraad vraagt uw aandacht voor de volgende aangescherpte corona-maatregelen:

 • De huisbezoeken en het verenigingsleven worden voorlopig stilgelegd.
 • Voor de kerstfeestvieringen met de kinderen en verenigingen wordt een uitzondering gemaakt. Deze kunnen wel doorgang vinden, maar dan wel in de kerkzaal en wilt u dat dan doorgeven aan de scriba.

Aanvulling: 27-11-2021 10:00

 • De huidige lettergroep indeling blijft van kracht.
 • Verenigingen 18+ komen niet meer samen in het verenigingsgebouw maar op 1,5 meter in de kerkzaal.
 • Wanneer u vijf dagen voorafgaand aan de kerkdienst in contact bent geweest met een besmet persoon of er de minste verdenking is op een besmettingsrisico, ook al behoeft u formeel niet in quarantaine of hebt u (nog) geen klachten, kom dan niet naar de kerk of doe direct voorafgaande aan de kerkdienst een zelftest.
 • Ook bij de minste klachten, neem uw verantwoordelijkheid en luister thuis mee. Veel besmettingen ontstaan door besmette mensen die geen afwijkende klachten ervaren. Maar het begint vaak reeds met wat hoesten of een zeer lichte verkoudheid die niet te onderscheiden is van een ‘normale’ verkoudheid.
 • Voor kwetsbaren, vanwege leeftijd of onderliggende ziekten raden we u aan om thuis mee te luisteren.

Update: 13-11-2021 13:00

Geliefde Gemeente,

Als kerkelijke gemeente worstelen we met de gevolgen van de maatregelen die de kerkenraad heeft moeten nemen als gevolg van de coronapandemie. De gevolgen voor onze kerkelijke gemeente doen ons allemaal pijn. We belijden dat de Heere alles bestuurt in ons leven. Het is onze stellige overtuiging dat de Heere spreekt. En wel in het bijzonder tot ons, de kerk. Daarom is van het grootste belang dat wij ons verootmoedigen, bekeren en de Heere smeken om genade. Alleen dan is er verwachting en toekomstperspectief.

Het is onze dure taak om in afhankelijkheid van de HEERE het goede voor Zijn gemeente te zoeken.  Biddend heeft de kerkenraad weer maatregelen moeten nemen voor onze gemeente.  Naarmate de tijd vordert, neemt de nood toe. Dat kan ook niet anders, want het is Gods wil dat we op Zijn dag samenkomen. Het is onze schuld voor de Heere dat dit zo ernstig is beperkt.

In haar besluitvorming heeft de kerkenraad ook geworsteld met dit moeilijke vraagstuk. Zo heeft de kerkenraad in de laatste vergadering besloten om met ingang van D.V. zondag 14 november a.s. af te schalen naar de helft van de gemeente per kerkdienst.  

Om te komen tot een optimale bezetting van het kerkgebouw op 1,5 meter, hebben we uw medewerking nodig;

 1. Wij verzoeken u om op tijd te komen i.v.m. te veel opstopping vlak voor de dienst. Zeker nu er weer veel exacter op 1,5 meter geplaatst moet gaan worden door de kosters, is daarvoor ook tijd en rust nodig. De diensten moeten immers ook op tijd kunnen beginnen. Zorg dat u vroeg genoeg voor aanvang van de dienst aanwezig bent.
 2. Gezinnen die onder één dak wonen graag ook als geheel binnenkomen, zodat u dan ook bij elkaar geplaatst kunt worden. Nu zijn er diverse gezinnen waarvan de oudere kinderen op eigen gelegenheid komen en er niet op elkaar wordt gewacht. Dan ontstaan er meer eenheden en is er onnodig verlies aan effectieve zitplaatsen vanwege de 1,5 meter richtlijn.
 3. Gezinnen waar opgepast moet worden op jonge kinderen, wordt de gelegenheid gegeven om beide diensten te bezoeken, zodat beide ouders en kinderen éénmaal naar de kerk kunnen komen.
 4. Bij het ingaan van de kerk ontsmet u uw handen en worden mondkapjes gedragen tot u in de bank zit. Na het uitspreken van de zegen, zet u uw mondkapje weer op totdat u buiten bent. U dient uw eigen mondkapje mee te nemen.
 5. Om uiterste voorzichtigheid te betrachten wordt er ingetogen gezongen.
 6. Als u lichte verkoudheidsklachten hebt of moet hoesten, kom dan niet naar de kerk, maar blijf dan thuis luisteren! Ook wanneer er één in uw gezin klachten heeft, blijft u met het hele gezin thuis. Ga hier niet lichtzinnig mee om!
 7. Vakantiegangers kunnen wij vanwege de ruimte jammer genoeg niet toelaten. Alleen als b.v. familie of vrienden bij u logeren dan kunnen zij met u de dienst bezoeken.
 8. De kerkenraad vraagt u om eventuele coronabesmettingen te melden bij uw scriba en besmettingen van catechisanten te melden bij  onze dominee.
 9. Wij vragen u met regelmaat onze website te raadplegen.
 10. De verenigingen gaan onder de voorwaarde van de 1,5 meter regel gewoon door. Ook bij binnenkomst dient u uw handen te ontsmetten.
 11. Ook gaan de huisbezoeken gewoon door. Indien u i.v.m. corona geen huisbezoek wenst, dan kunt u dit melden bij uw scriba.

Lettergroepenindeling:

De gemeente wordt gesplitst in de lettergroepen A t/m G en H t/m Z.

Zondag 14 november 2021

9.30 uur (A t/m G) en 14.30 uur (H t/m Z)

Zondag 21 november 2021

9.30 uur (A t/m G) en 14.30 uur (H t/m Z)

Maandelijks worden de lettergroepen gewisseld. Bent u de ene maand s’morgens naar de kerk geweest, dan bent u de volgende maand s’middags aan de beurt.

De kerkenraad hoopt dat u in getrouwheid mag opkomen om het Woord dat wijs maakt tot zaligheid te horen.


We rekenen op uw aller medewerking, waarvoor dank,

Uw Kerkenraad, Kosters en Kerkvoogden.