Kerkdiensten Deo Volente

Woensdag 8 maart Biddag voor gewas en arbeid
09.30 u. en 19.30 u. Ds. IJ. R. Bijl
1e coll. Kerkvoogdij en 2e coll. Diaconie

Zondag 12 maart 
09.30 u. en 14.30 u. Ds. C.M. Buijs uit Elspeet                                         
1e coll. Kerkvoogdij en 2e coll. Diaconie
Tijdens de slotzang de Voorjaarszendingscollecte Diaconie     

Zondag 19 maart  
09.30 u. Voorbereiding H.A en 14.30 u. Ds. IJ. R. Bijl                      
1e coll. Kerkvoogdij en 2e coll. Diaconie bestemd voor Noodhulp en Rampenfonds

Donderdag 23 maart Bijbellezing
19.30 u. Ds. IJ.R. Bijl 
Eén collecte bestemd voor de kerkvoogdij

Zondag 26 maart
09.30 u. Viering H.A. en 14.30 u. Nabetrachting H.A. Ds. IJ. R. Bijl                                         
1e coll. Kerkvoogdij en 2e coll. Diaconie
Tijdens de slotzang maandcollecte Kerkvoogdij