Kerkdiensten Deo Volente

Zondag 12 november  
09.30 u. en 14.30 u. Ds. W.J. Teunissen uit Waarde
1e coll. Kerkvoogdij en 2e coll. Diaconie
Tijdens de slotzang de Najaarszendingscollecte

Zondag 19 november
09.30 u. en 14.30 u. Ds. IJ.R. Bijl
1e coll. Kerkvoogdij en 2e coll. Diaconie bestemd voor het Plaatselijke Jeugdwerk

Woensdag 22 november Bijbellezing
19.30 u. Ds. IJ.R. Bijl
Eén collecte bestemd voor de kerkvoogdij

Zondag 26 november
09.30 u. en 14.30 u. Ds. IJ.R. Bijl
1e coll. Kerkvoogdij en 2e coll. Diaconie
Tijdens de slotzang maandcollecte Kerkvoogdij

Zondag 3 december
09.30 u. en 14.30 u. Eerwaarde heer C.M. Klok uit Katwijk aan Zee
1e coll. Kerkvoogdij en 2e coll. Diaconie