Kerkdiensten Deo Volente


Zondag 2 oktober
09.30 u. en 14.30 u. Doopdienst  Ds. IJ. R. Bijl
1e coll. Kerkvoogdij en 2e coll. Diaconie
Tijdens de slotzang collecte voor het werk onder het Joodse volk in Israël