Privacy statement

 

Via website www.hersteldhervormdegemeentevriezenveen.nl wordt allerlei informatie gedeeld

over de activiteiten van de kerkelijke gemeente. De hersteld hervormde gemeente Vriezenveen

hecht waarde aan de bescherming van ieders privacy en daarom is hieronder het beleid

vastgelegd in verband met de plaatsing van persoonsgegevens en andere gegevens op de

website. Wanneer het gaat om persoonsgegevens wordt zorgvuldigheid en terughoudendheid

betracht. Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard.


Doel van verwerking

Als plaatselijk gemeente hechten wij belang aan het bevorderen van de onderlinge band en

betrokkenheid en het bijeenzijn rondom het Woord van God. Om die reden worden er ook

persoonsgegevens gedeeld en uitgewisseld. Persoonsgegevens worden bijvoorbeeld gebruikt

voor de administratie, het organiseren van (verenigings)bijeenkomsten, het versturen van

verjaardagskaarten en de kerkbode, huisbezoeken, attestaties, doopbewijzen, et cetera.


Privacy

Persoonsgegevens van gemeenteleden worden alleen op de website gepubliceerd wanneer dit

nuttig is voor uitoefening van de functie. Hierin wordt geprobeerd een zorgvuldige afweging te

maken. Op verzoek van betrokkenen kan gebruik gemaakt worden van emailadressen met als

domeinnaam @hersteldhervormdegemeentevriezenveen.nl. Foto’s van kerkelijke activiteiten

worden niet geplaatst op de website.


Gebruik persoonsgegevens

Heeft u vragen over het gebruik van (uw) persoonsgegevens? Neem dan contact op met de

contact persoon AVG kerkvoogd A.Folbert (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).


Verzamelen persoonsgegevens

Tijdens uw bezoek aan de website wordt enige informatie verzameld over de hard- en software

van uw computer. Het gaat daarbij om uw IP-adres, browsertype, domeinnaam en toegangstijd.

Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. Deze gegevens worden door de

meeste websites vastgelegd en blijven anoniem.


Gebruik van uw persoonsgegevens

Wanneer u zich via de website voor een activiteit aanmeldt of u registreert voor het kunnen

downloaden van preken uit ons archief, zal gevraagd worden naar uw naam, uw e-mailadres en

enkele andere aanvullende gegevens. Deze gegevens zullen niet aan derden worden

doorgespeeld of gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

Gegevens over geboorteleden worden verstrekt aan de plaatselijke basisschool.

Bij het ten doop houden van uw kind zal u hiervoor om expliciete toestemming worden gevraagd

via het ondertekenen van een formulier.

U kunt uw toestemming intrekken door contact op  te nemen met de contactpersoon AVG.


Uitzending kerkdiensten

Bij live uitzendingen wordt de gehele kerkdienst integraal uitgezonden zowel via

internetstreaming als via de ether (kerkradio). Dit betekent dat persoonlijke gegevens zoals

geboorten, doop, verjaardagen, jubilea, ziekte, et cetera worden uitgezonden tijdens de

mededelingen of de voorbede. Mocht u hiertegen bezwaar hebben dan kunt u dat met opgaaf

van reden kenbaar maken bij de contactpersoon AVG. U moet zich dan wel realiseren dat u

hierdoor een voorbede voor u persoonlijk uitsluit. Mochten er situaties ontstaan waarbij - ondanks

uw bezwaar - toch persoonlijke gegevens tijdens de kerkdienst vermeld moeten worden i.v.m. de

aard van het kerk-zijn (bijvoorbeeld tucht procedure) de gemeente in deze specifieke gevallen

deze gegevens tijdens de kerkdienst niet live zal uitzenden.


Publicatie kerkdiensten

Preken worden gepubliceerd op onze website. Gezien het publieke karakter van de preken wordt

aan de (gast)predikanten niet om toestemming gevraagd. Deze preken kunnen alleen na

registratie worden gedownload en mogen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

Ook niet-leden kunnen zich registreren en preken downloaden. Persoonlijke gegevens die tijdens

de kerkdienst worden gedaan via de ‘mededelingen’ of via de ‘voorbede’ worden verwijderd van

de gearchiveerde uitzending op de website. Ook de delen die horen bij de bediening van de

sacramenten (heilige doop en heilig avondmaal) worden verwijderd. Andere persoonlijke

gegevens (bijvoorbeeld een persoonlijke ontboezeming van de predikant) worden niet verwijderd.

Preken kunnen ook digitaal gepubliceerd worden via een CD of als ander formaat (bijvoorbeeld

mp3 bestand). Als dergelijke verzoeken door niet-leden worden gedaan zal de hiervoor

beschreven ingekorte website-versie worden verstrekt. Leden van de gemeente ontvangen de

integrale versie waarbij ze uitdrukkelijk akkoord gaan met de voorwaarde dat deze preek alleen

voor eigen gebruik wordt ingezet (deze voorwaarde wordt schriftelijk vermeld bij de

overhandiging). Als de preek niet alleen voor eigen gebruik is, kan men aangeven dat men de

verkorte website-versie wil ontvangen.


Bezoeken kerkdiensten

Tijdens de corona periode worden uw contactgegevens geregistreerd.

Deze worden gedeeld met de GGD t.b.v. een eventuele bron- en contactonderzoek wanneer

een besmet persoon op hetzelfde tijdstip als u in de kerk is geweest.

U kunt uw toestemming intrekken via de website of door contact op  te nemen met

de contactpersoon AVG.


Publicatie kerkbode

In de kerkbode worden persoonlijke gegevens vermeld over bijvoorbeeld ziekte, verjaardagen,

huisbezoeken, et cetera. Kerkbodes worden per post verstuurd aan leden (niet-betalende

abonnees) en niet-leden (betalende abonnees). Ook worden kerkbodes beschikbaar gesteld in

de hal van de kerk zodat belangstellende gasten een exemplaar kunnen meenemen. In de

kerkbode is standaard opgenomen dat persoonlijke gegevens alleen gebruikt mogen worden voor

het bevorderen van de onderlinge band en betrokkenheid en het bijeenzijn rondom het Woord

van God.