Map Predikaties 2012

audio Ds. W.J. Teunissen 2012-12-31 3 ''Kinderkens het is de laatste ure.'' (Oudjaarsdag)

Schriftlezing: 1 Johannes 2 v 1 - 23 / Tekst: 1 Johannes 2 v 18a / Zingen: Ps. 103 v 8 en 9; Ps. 90 v 1 en 2; Ps. 27 v 5; Ps. 39 v 3 en 5

audio Dhr. E. van Baren 2012-12-30 2 ''De wijzen uit het oosten.''

Schriftlezing: Mattheüs 2 v 1 - 12 / Tekst: idem / Zingen: Ps. 98 v 2; Lofzang van Zacharias v 1 en 4; Ps. 87 v 3 en 4; Ps. 97 v 7

audio Ds. W.J. Teunissen 2012-12-26 1 ''Simeon, een mens te Jeruzalem.'' (2e Kerstdag)

Schriftlezing: Lukas 2 v 21 - 40 / Tekst: Lukas 2 v 25a / Zingen: Ps. 39 v 3 en 4; Ps. 87 v 1, 3 en 4; Ps. 144 v 2; Lofzang van Simeon v 1 en2

audio Ds. W.J. Teunissen 2012-12-25 2 Engelen in Efratha's velden.'' (1e Kerstdag)

Schriftlezing: Lukas 2 v 8 - 20 / Tekst: Lukas 2 v 8 - 14 / Zingen: Ps. 148 v 1; Ps. 103 v 10 en 11; Ps. 147 v 1; Ps. 150 v 1

audio Ds. W.J. Teunissen 2012-12-25 1 ''Geen plaats in de herberg.'' (1e Kerstdag)

Schriftlezing: Lukas 2 v 1 - 7 / Tekst: Lukas 2 v 7b / Zingen: Ps. 89 v 1; PS. 98 v 1 en 2; Ps. 146 v 5; Lofzang van Simeon

audio Ds. W.J. Teunissen 2012-12-23 2 ''Zacharias prijst God, en profeteerd.''

Schriftlezing: Lukas 1 v 67 - 80 / Tekst: Lukas 1 v 76 - 79 / Zingen: Ps. 111 v 5 en 6; Ps. 103 v 1 en 2; Lofzang van Zacharias v 4; Lofzang van Zacharias v 5

audio Ds. W.J. Teunissen 2012-12-23 1 ''Zacharias gaat God loven.''

Schriftlezing: Lukas 1 v 57 - 80 / Tekst: Lukas 1 v 67 - 75 / Zingen: Ps. 18 v 1 en 6; Ps. 132 v 7, 11 en 12; Ps. 148 v 5; Lofzang van Zacharias v 1

audio Kand. K. van Olst 2012-12-16 2 ''Gods openbaring aan Mozes.''

Schriftlezing: Exodus 2 v 23 - Exodus 3 v 12 / Tekst: Exodus 3 v 2 / Zingen: Ps. 97 v 1 en 2; Lofzang van Zacharias v 1 en 2; Ps. 138 v 4; Ps. 118 v 3

audio Kand. K .van Olst 2012-12-16 1 ''De Ware Herder weidt Zijn schapen.''

Schriftlezing: Ezechiël 34 v 1 - 17 / Tekst: Ezechiël 34 v 16 / Zingen: Ps. 119 v 88; Ps. 103 v 2, 5 en 7; Ps. 132 v 7 en 10; Ps. 98 v 1

audio Ds. W.J. Teunissen 2012-12-09 2 ''De 1e bede van het Gebed des Heeren.'' (NabetrHA)

Schriftlezing: Lukas 1 v 47 - 80 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 47 / Zingen: Ps. 126 v 1; Ps. 148 v 1 en 5; Lofzang van Zacharias v 1; Ps. 134 v 1 en 2

audio Ds. W.J. Teunissen 2012-12-09 1 ''En gij zult Zijn Naam heten Jezus.'' (Bed.HA)

Schriftlezing: Lukas 1 v 26 - 38 / Tekst: Lukas 1 v 31b / Zingen: Ps. 123 v 1; Ps. 72 v 1 en 6; Lofzang van Maria v 7

audio Ds. W.J. Teunissen 2012-12-05 3 ''Micha's getuigenis, aangaande de geboorte van de Zaligmaker.''

Schriftlezing: Micha 5 / Tekst: Micha 5 v 1 / Zingen: Ps. 72 v 1 en 7; Ps. 2 v 4 en 6; Ps. 145 v 1; Ps. 145 v 5

audio Ds. W.J. Teunissen 2012-12-01 2 ''Deze zal ons troosten.''

Schriftlezing: Genesis 5 v 21 - 32 / Tekst: Genesis 5 v 29 / Zingen: Ps. 105 v 1; Ps. 119 v 25 en 41; Avondzang v 7

audio Ds. W.J. Teunisssen 2012-12-01 1 ''Getuigenis van Jesaja, aangaande Christus.''(VoorbHA}

Schriftlezing: Jesaja 42 v 1 - 17 / Tekst: Jesaja 42 v 1 - 4 / Zingen: Ps. 89 v 15; Ps. 89 v 9 en 10; Ps. 2 v7; Ps. 25 v 2

audio Ds. W.J. Teunissen 2012-11-25 2 ''De aanspraak van het Gebed des Heeren.''

Schriftlezing: Mattheüs 7 v 1 - 12 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 46 / Zingen: Ps. 114 v 1 en 4; Ps. 93 v 1, 3 en 4; Ps. 103 v 7; Ps. 67 v 1

audio Ds. W.J. Teunissen 2012-11-25 1 ''Het gebed van Habakuk.''

Schriftlezing: Habakuk 3 / Tekst: Habakuk 3 v 16 - 18 / Zingen: Ps. 85 v 3; Ps. 27 v 2 en 3; Ps. 73 v 13; Ps. 68 v 2

audio Dhr. J. vd Beek 2012-11-18 2 ''Jezus in Bethesda.''

Schriftlezing: Johannes 5 v 1 - 18 / Tekst: Johannes 5 v 5 - 8 / Zingen: Ps. 25 v 8 en 9; Ps. 51 v 4 en 5; Ps. 119 v 33; Ps. 138 v 2

audio Ds. J.D. Heikamp 2012-11-18 1 ''Ik ben het Brood des Levens.''

Schriftlezing: Johannes 6 v 32 - 51 / Tekst: Johannes 6 v 48 / Zingen: Ps. 37 v 13; Ps. 105 v 9, 22 en 24; Ps. 127 v 3; Gebed des Heeren v 5

audio Ds. W.J. Teunissen 2012-11-11 2 ''Het gebed.''

Schriftlezing: Mattheüs 6 v 5 - 15 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 45 / Zingen: Ps. 55 v 1 en 10; Ps. 102 v 1 en 7; Ps. 30 v 1 en 8; Ps. 61 v 1 en 2

Go to top