Map Predikaties 2013

audio Ds. W.J. Teunissen2013-12-31 3 ''De wederkomst van Christus.'' (oudjaarsdag)

Schriftlezing: Mattheüs 24 v 23 - 35 / Tekst: Mattheüs 24 v 30 en 31 / Zingen: Ps. 89 v 19; Ps. 39 v 38; Ps. 51 v 1; Ps. 90 v 1

audio Dhr. J. de Boer 2013-12-29 2 '' De Oorsprong der liefde.''

Schriftlezing: 1 Johannes 4 v 7 - 24 / Tekst: 1 Johannes 4 v 10 / Zingen: Ps. 85 v 1; Ps. 105 v 3, 4, 5 en 24; Ps. 99 v 3; Ps. 135 v 2

audio Dhr. J. de Boer 2013-12-29 1 ''Nalezing op het Kerstfeest.''

Schriftlezing: 1 Johannes 3 v 18 - 24 en 1 Johannes 4 v 1 - 6 / Tekst: 1 Johannes 4 v 9 / Zingen: Ps. 45 v 1; Ps. 73 v 12, 13 en 14; Ps. 118 v 10; Ps. 72 v 10 en 11

audio 2013-12-26 2 Kerstherdenking met de kinderen.

o.l.v. Ds. W.J. Teunissen en Mw. H. Berkhoff-Egas.

audio Ds. W.J. Teunissen 2013-12-26 1 '''De wijzen uit het oosten.'' (2e Kerstdag)

Schriftlezing: Mattheüs 2 v 1 - 12 / Teskt: Mattheüs 2 v 1 / Zingen: Ps. 86 v 5; Ps. 67 v 1 en 2; Lofzang van Zacharias v 4; Ps. 25 v 2

audio Ds. W.J. Teunissen 2013-12-25 2 ''Het Licht der wereld.'' (1e Kerstdag)

Schriftlezing: Lukas 2 v 1 - 20 / Tekst: Lukas 2 v 7 - 9 / Zingen: Ps. 97 v 7; Ps. 119 v 17 en 65; Lofzang van Zacharias v 5; Ps. 43 v 3

audio Ds. W.J. Teunissen 2013-12-25 1 ''De wegen die leiden naar Bethlehem.'' (1e Kerstdag)

Schriftlezing: Lukas 2 v 1 - 20 / Tekst: Lukas 2 v 4m / Zingen: Ps. 98 v 1 en 2; Ps. 89 v 9 en 10; Lofzang van Maria v 6; Ps. 72 v 11

audio Ds. W.J.Teunissen 2013-12-22 2 ''Gods eniggeboren Zoon, onze Heere.''

Schriftlezing: Johannes 1 v 1 - 18 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 13 / Zingen: Ps. 37 v 2 en 3; Ps. 16 v 4 en 6; Ps. 30 v 8; Ps. 23 v 1

audio Ds. W.J. Teunissen 2013-12-22 1 ''(Bezoek van de engel aan) Maria in Nazareth.''

Schriftlezing: Lukas 1 v 26 - 45 / Tekst: Lukas 1 v 38 / Zingen: Ps. 89 v 15; Lofzang van Maria v 1 en 3; Ps. 56 v 5; PS. 66 v 8

audio Ds. W.J. Teunissen 2013-12-15 2 ''De ambtsnaam Christus; de zalving van het Hoofd en het lichaam.''

Schriftlezing: Psalm 45 / Tekst: Psalm 45 v 8 en Heidelbergse Catechismus z 12 / Zingen: Ps. 132 v 6; Ps. 45 v 2 en 3; Ps. 45 v 4; Ps. 84 v 5

audio Ds. W.J. Teunissen 2013-12-15 1 ''Zacharias.''

Schriftlezing: Lukas 1 v 5 - 25 / Tekst: Lukas 5 v 5m / Zingen: Ps. 98 v 2; Ps. 111 v 2 en 3; Ps. 34 v 9; Ps. 147 v 6

audio Ds. W.J. Teunissen 2013-12-11 3 '''De koning van Ninevé staat op van zijn troon.'' (Bijbellezing)

Schriftlezing: Jona 3 / Tekst: Jona 3 v 6 / Zingen: Ps. 97 v 1; Ps. 51 v 1 en 2; Ps. 51 v 6; Ps. 89 v 19

audio Ds. W.J. Teunissen 2013-12-08 2 ''Sions Koning komt.'' (NabetrHA)

Schriftlezing: Zacharia 9 / Tekst: Zacharia 9 v 9 / Zingen: Ps. 89 v 9; Ps. 72 v 1 en 10; Ps. 145 v 3; Ps. 98 v 4

audio Ds. W.J. Teunissen 2013-12-08 1 ''De Koning en Zijn schoonheid.'' (BedHA)

Schriftlezing: Jesaja 33 v 10 - 24 / Tekst: Jesaja 33 v 17a / Zingen: Ps. 106 v 3; Ps. 63 v 1 en 2; Ps. 17 v 8; Ps. 72 v 11

audio Ds. W.J. Teunissen 2013-12-01 2 ''Eén Naam gegeven tot zaligheid: Jezus.''

Schriftlezing: Mattheüs 1 v 18 - 25 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 11 / Zingen: Ps. 118 v 7; Ps. 116 v 1, 4 en 5; Ps. 56 v 6; Ps. 3 v 4

audio Ds. W.J. Teunissen 2013-12-01 1 ''Biliam: zijn persoon en zijn profetie 'ster en scepter'.''(VoorbHA

Schriftlezing: Numeri 24 / Tekst: Numeri 24 v 17m / Zingen: Ps. 110 v2 en 5; Ps. 89 v 9 en 15; Lofzang van Zacharias v 4; Ps. 139 v 14

audio Kand. K. van Olst 2013-11-24 2 ''Een lofzang vanwege ondervonden hulp na bange tijden.''

Schriftlezing: Psalm 46 / Tekst: Psalm 46 v 2 / Zingen: Ps. 46 v 1 en 6; Ps. 75 v 1, 4 en 6; Ps. 118 v 3; Ps. 116 v 2, 3 en 4

audio Kand. K. van Olst 2013-11-24 1 ''De geestelijke koopman.''

Schriftlezing: Mattheüs 13 v 31 - 53 / Tekst: Mattheüs 13 v 45 en 46 / Zingen: Ps. 52 v 5; Ps. 45 v 1, 4 en 5; Ps. 73 v 13 en 14

audio Ds. W.J. Teunissen 2013-11-17 2 ''Tweeërlei erfenis.''

Schriftlezing: Psalm 51 / Tekst: Ps. 51 v 7 en NGB art 15 / Zingen: Ps. 105 v 1; Ps. 51 v 1 en 3; Ps. 73 v 13; Ps. 16 v 3

audio Ds. W.J. Teunissen 2013-11-17 1 ''De 8e zaligspreking.''

Schriftlezing: 1 Petrus 4 v 12 - 19 / Tekst: Mattheüs 5 v 10 - 12 /Zingen: Ps. 54 v 1 en 2; Ps. 31 v 10, 12 en 16; Ps. 89 v 20

Go to top