Map Predikaties 2016

audio Kand. G.J. Veldhuis 2016-12-31 3 ''Christus staat voor de deur.''(Oudjaarsavond)

Schriftlezing: Jakobus 5 v 1 - 12 / Tekst: Jakobus 5 v 7 - 9 / Zingen: Ps. 89 v 19; Ps. 74 v 18, 19, 21 en 22; Ps. 40 v 4; Ps. 98 v 4

audio Kerstviering met de kinderen 2016-12-26 2

o.l.v. Ds. W.J. Teunissen en Mw. H. Berkhoff-Egas.

audio Ds. W.J. Teunissen 2016-12-26 1 ''Simeons bede om ontbinding.'' (Doopdienst) 2e Kerstdag

Schriftlezing: Lukas 2 v 21 - 35 / Tekst: Lukas 2 v 29 / Zingen: Ps 105 v 1; Lofzang van Simeon v 1 en 2; Ps. 84 v 1; Ps. 42 v 1

audio Dhr. E. van Baaren 2016-12-25 2 ''De herders.'' (1e Kerstdag)

Schriftlezing: Lukas 2 v 8 - 20 / Tekst: idem / Zingen: Ps. 40 v 3; Ps. 10 v 1 en 3; Ps. 4 v 2; PS. 105 v 24

audio Dhr. E. van Baaren 2016-12-25 1 ''De geboorte van de Heere Jezus.'' (1e Kerstdag)

Schriftlezing: Lukas 2 v 1 - 7 / Tekst: idem / Zingen: Ps. 103 v 8; Tien geboden v 9; PS. 75 v 1 en 6; Ps. 98 v 2; Ps. 97 v 6

audio Ds. B. Reinders 2016-12-18 2 ''Het bezoek met de Opgang uit de hoogte.''

Schriftlezing: Lukas 1 v 57 - 80 / Tekst: Lukas 1 v 78 en 79 / Zingen: Ps. 68 v 5;Ps. 107 v 6 en 7; Lofzang van Zacharias v 5; Ps. 132 v 11

audio Ds. B. Reinders 2016-12-18 1 ''De begroeting van Elizabeth als Maria bij haar komt.''

Schriftlezing: Lukas 1 v 26 - 56 / Tekst: Lukas 1 v 43 / Zingen: Ps. 66 v 8; Ps. 85 v 3 en 4; Ps. 64 v 10; Ps. 135 v 12

audio Ds. W.J. Teunissen 2016-12-14 3 ''Voortgezette vertroosting van de lijdende gemeente te Smyrna.''

Schriftlezing: Openbaring 2 v 1 - 11 / Tekst: Openbaring 2 v 10 en 11 / Zingen: Ps. 35 v 1; Ps. 56 v 4; Ps. 119 v 71; Ps. 89 v 8

audio Ds. W.J. Teunissen 2016-12-11 2 ''De voorzienigheid Gods.''

Schriftlezing: Psalm 39 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 10 / Zingen: Ps. 3 v 2; Ps.39 v 6 en 8; Ps. 33 v 6; Ps. 43 v 5

audio Ds. W.J. Teunissen 2016-12-11 1 ''De verschijning van Christus in de volheid der tijd.''

Schriftlezing: Lukas 1 v 57 - 80 / Tekst: Lukas 2 v 78 en 79 / Zingen: Ps. 98 v 2; Ps. 89 v 2 en 15; Lofzang van Zacharias v 5; Ps. 43 v 3

audio Kand. D. Baarssen 2016-12-04 2 ''De Naam tot zaligheid.''

Schriftlezing: Hand 8 v 26 - 40 / Tekst: Handelingen 8 v 35 - 37 / Zingen: Ps. 119 v 25; Ps. 119 v 28 en 29 Ps. 119 v 32; Ps. 119 v 40

audio Kand. D. Baarssen 2016-12-04 1 ''De hoofdgedachte van de Romeinen brief.''

Schriftlezing: Romeinen 1 v 1 - 17 / Tekst: Romeinen 1 v 16 / Zingen: Ps. 119 v 20; Ps. 119 v 21 en 22; Ps. 119 v 23; Ps. 119 v 24

audio Ds. W.J. Teunissen 2016-11-30 3 ''De gemeente van Smyrna vertroost.'' (bijbellezing)

Schriftlezing: Openbaring 2 v 1 - 11 / Tekst: Openbaring 2 v 8 en 9; Zingen Ps. 1 v 1; Ps. 54 v 1 en 2; Ps. 72 v 7; Ps. 4 v 4

audio Ds. W.J. Teunissen 2016-11-27 2 De slotwoorden van Christus tot zijn gemeente Efeze gesproken(Nab.HA

Schriftlezing: Openbaring 2 v 1 - 7 /Tekst: Openbaring 2 v 6 en 7 / Zingen: Ps. 49 v 1; Ps. 119 v 68 en 82; Ps. 3 v 4; Ps. 36 v 2

audio Ds. W.J. Teunissen 2016-11-27 1 ''De komst van de Zaligmaker tot Zijn volk.''

Schriftlezing: Hooglied 2 / Tekst: Hooglied 2 v 7 en 8 / Zingen: Ps. 65 v 2; PS. 130 v 1 en 3; Ps. 43 v 3 en 5; Ps. 98 v 4; Lofzang van Zacharias v 1

audio Ds. B. Reinders 2016-11-20 2 ''Een troostrijke maar ook ontzettende boodschap.''

Schriftlezing: Jesaja 66 v 12 - 24 / Tekst: Jesaja 66 v 22 - 24 / Zingen: Ps. 17 v 4 en 7; Ps. 138 v 3 en 4; Ps. 34 v 8; Ps. 73 v 14

audio Ds. B. Reinders 2016-11-20 1 ''Drie kenmerken van Gods gunstgenoten.''

Schriftlezing: Jesaja 66 v 1 - 11 / Tekst: Jesaja 66 v 2b / Zingen: Ps. 26 v 2 en 3; Ps. 147 v 2 en 4; Ps. 63 v 2; Ps. 34 v 9

audio Ds. W.J. Teunissen 2016-11-13 2 ''De berisping en vermaning van Christus tot de gemeente van Efeze.'

Schriftlezing: Openbaring 2 v 1 - 7 / Tekst: Openbaring 2 v 4 en 5 / Zingen: Ps. 77 v 1; Ps. 77 v 7; Ps. 139 v 14; Ps. 63 v 4

audio Ds. W.J. Teunissen 2016-11-13 1 ''Bemoedigend woord van Christus aan de gemeente van Efeze.''

Schriftlezing: Openbaring 2 v 1 - 7 / Tekst: Openbaring 2 v 2 en 3 / Zingen: Avondzang v 1; Ps. 119 v 1 en 2; Ps. 101 v 3 en 4; Ps. 139 v 1

audio Dhr. J. vd Beek 2016-11-06 2 ''Onderwijs aan een bestreden kind van God.''

Schriftlezing: 2 Korinthe 12 / Tekst: 2 Korinthe 12 v 7 - 9 / Zingen: Ps. 118 v 9 en 10; Ps. 68 v 2 en 7; PS. 63 v 2; Ps. 84 v 4

Go to top