Map Predikaties 2020

audio Ds. IJ.R. Bijl 2020-12-31 3 ''Oudjaarsavond predikatie.''

Schriftlezing: Psalm 90 / Tekst: Psalm 90 v 12 / Zingen: Ps. 90 v 1; Ps. 90 v 7

audio Ds. H. Lassche 2020-12-27 2 ''Het herstelde Sion.''

Schriftlezing: Jesaja 12 / Tekst: Jesaja 12 v 2 - 4 / Zingen: Ps. 45 v 6; Ps. 68 v 5

audio Ds. H. Lassche 2020-12-27 1 ''De belijdenis van Anna.''

Schriftlezing: Lukas 2 v 21 - 40 / Tekst: Lukas 2 v 36 - 38 / Zingen: Ps. 84 v 2; Lofzang van Zacharias v 1

audio Kand. P.T.J. v.d. Herik 2020-12-26 1 ''De boodschap van de herders.'' (2e kerstdag) (Alleen de preek)

Schriftlezing: Lukas 2 v 1 - 21 / Tekst: Lukas 2 v 18 en 19 / Zingen: (Ps. 119 v 53); Ps. 89 v 7

audio Ds. IJ.R. Bijl 2020-12-25 2 ''De engelenzang.'' (1e kerstdag)

Schriftlezing: Lukas 2 v 8 - 20 / Tekst: Lukas 2 v 13 en 14 / Zingen: Lofzang van Simeon v 1; Ps. 37 v 6

audio Ds. IJ.R. Bijl 2020-12-25 1 ''De geboorteaankondiging van de Zaligmaker.'' (1e kerstdag)

Schriftlezing: Lukas 2 v 1 - 14 / Tekst: Lukas 2 v 11 / Zingen: Ps. 98 v 2; Lofzang van Maria v 3

audio Ds. A.C. Rijken 2020-12-20 2 ''Johannes is zijn naam.''

Schriftlezing: Lukas 1 v 57 - 80 / Tekst: Lukas 1 v 63 en 64 / Zingen: Lofzang van Zacharias v 3 en 4; Ps. 118 v 7

audio Ds. A.C. Rijken 2020-12-20 1 (Advents predikatie)

Schriftlezing: Lukas 1 v 26 - 45 / Tekst: Lukas 1 v 30 en 31 / Zingen: Lofzang van Maria v 1 en 2; Ps. 68 v 2

audio Ds. IJ.R. Bijl 2020-12-13 2 ''En Zijn naam IMMANUEL heten.''(doopdienst)

Schriftlezing: Jesaja 7 v 1 - 16 / Tekst: Jesaja 7 v 14 / Zingen: Ps. 20 v 1; Ps. 97 v 7

audio Ds. IJ.R. Bijl 2020-12-13 1 ''Zacharias de vader van Johannes de Doper.''

Schriftlezing: Lukas 1 v 57 - 66 / Tekst: Lukas 1 v 63 en 64 / Zingen Ps. 51 v 8; Lofzang van Zacharias v 3

audio Ds. IJ.R. Bijl 2020-12-09 3 ''Een bijzondere openbaring aan Johannes zelf.''(Bijbellezing)

Schriftlezing: Openbaring 10 / Tekst:  heel hoofdstuk10 / Zingen: Ps. 119 v 52; Ps. 66 v 1

audio Ds. IJ. R. Bijl 2020-12-06 2 ''De betekenis van onverhoorde gebeden.''

Schriflezing: 2 Korinthe 12 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 49 Vr. en Antw. 124 Zingen: Ps. 146 v 5; Ps. 25 v 2

audio Ds. IJ.R. Bijl 2020-12-06 1 ''Voorwaar, Gij zijt een God, Die Zich verborgen houdt, de God Israels, de Heiland.''

Schriftlezing: Jesaja 45 v 15 - 25 / Tekst: Jesaja 45 v 15 / Zingen Ps. 130 v 3; Lofzang van Simeon v 2

audio Ds. K. Veldman 2020-12-02 3 ''Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien.''

 v Schriftlezing: Jesaja 9 v 1 - 9 / Tekst: Jesaja 9 v 1 - 9 / Zingen Ps. 49 v 1; Ps. 68 v 2

audio Ds. IJ.R. Bijl 2020-11-29 2 ''De derde bede, Uw wil geschiede.''

Schriftlezing: Genesis 22 v 1 - 19 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 49 Vr. en Antw. 124 / Zingen: Ps.119 v 17; Ps. 86 v 6

audio Ds. IJ.R. Bijl 2020-11-29 1 (Hábakuk2Tv3b)

Schriftlezing: Hábakuk 2 / Tekst: Habakuk 2 v 3b / Zingen: Psalm 130 v 3 / Lofzang van Simeon v 1

audio Ds. IJ.R. Bijl 2020-11-25 3 ''De getuigenis van Paulus.'' (Doopdienst)

Schiftlezing: Handelingen 21 v 1 - 21 / Tekst: Handelingen 21 v 16 / Zingen: Ps. 51 v 4; Ps. 52 v 7

audio Ds. J.D. Heikamp 2020-11-22 2 ''Christus als de Rotssteen.''

Schriftlezing: Psalm 71 / Tekst: Psalm 71 v 3a / Zingen: 19 v 7; Ps. 89 v12

audio Ds. J.D. Heikamp 2020-11-22 1 ''David in de spelonk.''

Schriftlezing: Psalm 57 / Tekst: Psalm 57 v 1 / Zingen: Ps. 57 v 1; Ps. 142 v 7

audio Ds. IJ.R. Bijl 2020-11-18 3 ''De zesde engel met de bazuin.'' (Bijbellezing)

Schriftlezing: Openbaring 9 / Tekst: Openbaring 9 v 13 - 21 / Zingen: Ps. 115 v 2; PS. 72 v 4

Go to top