Map Predikaties 2020

audio Ds. IJ.R. Bijl 2020-02-23 1 ''Wilt gijlieden ook niet heen gaan, de belijdenis van Petrus.''

Schriftlezing: Johannes 6 v 35 - 71 / Tekst: Johannes 6 v 66 - 69 / Zingen: Ps. 119 v 1 en 5; Ps. 73 v 12, 13 en 14; Ps. 48 v 6; Ps. 89 v 8

audio Ds. IJ. R. Bijl 2020-02-16 2 ''Het gebruik van de Naam des Heeren.''

Schriftlezing: Genesis 4 v 1 - 26 / Tekst: Heidelbergse Catechismus zondag 36 / Zingen Ps. 43 v 1 en 3; Ps. 9 v 1, 2, 10 en 11; Ps. 79 v 4; Ps. 29 v 1

audio Ds. IJ.R. Bijl 2020-02-16 1 ''De olie der weduwe.''

Schriftlezing: 2 Koningen 4 v 1 - 7 / Tekst: idem / Zingen: Ps. 72 v 1 en 2; Ps. 146  v 2, 5 en 7; Ps 46 v 1; Ps. 147 v 6

audio Ds. IJ.R. Bijl 2020-02-12 3 ''De glazen zee, de vier dieren en het lied voor de troon Gods.''(BBL)

Schriftlezing: Openbaring 4 / Tekst: Openbaring 4 v 6 - 11 ? Zingen: Ps. 47 v 1 en 2;Ps. 2 v 2 en 5; Ps. 93 v 3 en 4; Ps. 48 v 1 en 6 

audio Ds. IJ.R. Bijl 2020-02-09 2 ''Joas bewaard en gekroond.''

Schriftlezing: 2 Koningen 11 / Tekst: 2 Koningen 11v 4b / Zingen: Ps. 119 v 1 en 17; Ps. 139 v 1 en 14; Ps. 91 v 1; Ps. 118 v 13

audio Ds. IJ.R. Bijl 2020-02-09 1 ''Het beest uit de zee en het beest uit de aarde.''

Schriftlezing: Openbaring 13 / Tekst: Openbaring 13 v 16 - 18 / Zingen: Ps. 65 v 1 en 2; Ps. 98 v 2 en 4; Ps. 124 v 4; Ps. 126 v 1 en 3

audio Dhr. J. de Boer 2020-02-02 2 ''Het schijnend licht.''

Schriftlezing: Mattheüs 5 v 1 - 16 / Tekst: Mattheüs 5 v 14 - 16 / Zingen: Ps. 4 v 3; Ps. 80 v 1, 2 en 5; Ps. 18 v 8; Ps. 36 v 3

audio Dhr. J. de Boer 2020-02-02 1 ''Gij zijt het licht der wereld.''

Schriftlezing: Johannes1 v 1 - 5 en 18 - 28 /Tekst: Mattheüs 5 v 14a / Zingen: Ps. 43 v 3; Ps. 27 v 1 en 5; Ps. 90 v 8; Ps. 132 v 11

audio Ds. IJ.R. Bijl 2020-01-26 2 ''Het 2e Gebod.''

Schriftlezing: Exodus 33 v 11 - 23 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 35 / Zingen: Ps. 120 v 1; Ps. 97 v 2 en 7; Ps. 27 v 3; Ps. 17 v 8

audio Ds. IJ.R. Bijl 2020-01-26 1 ''Het laatste getuigenis van Johannes de Doper over de Heere Jezus.''

Schriftlezing: Johannes 3 v 22 - 36 / Tekst: Johannes 3 v 31 - 33 / Zingen: Ps. 119 v 65 en 84; Ps. 115 v 1, 7en 8;Ps. 2 v 6 en 7; Ps. 72 v 6

audio Ds. IJ.R. Bijl 2020-01-19 2 ''De aanhef van de 10 geboden en het 1e gebod.''

Schriftlezing: Deuteronomium 6 v 1 - 18 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 34 Vr. en Antw. 94 en 95 / Zingen: Ps. 58 v 1 en 7; Ps. 81 v 9, 10 en 11; Ps. 81 v 15; Ps. 75 v 1

audio Ds. IJ.R. Bijl 2020-01-19 1 ''De bruiloft te Kana.''

Schriftlezing: Johannes 2 v 1- 12 / Tekst: Johannes 2 v 11 / Zingen: Ps. Ps. 84 v 1 en 4; Ps. 67 v 2 en 3; Ps. 23 v 1; Ps. 116 v 7 en 10

audio Ds. IJ.R. Bijl 2020-01-15 3 ''De dingen die haast geschieden moeten.'' (Bijbellezing)

Schriftlezing: Openbaring 4 / Tekst:  Openbaring 4 v 1 - 5 / Zingen: Ps. 113 v 1 en 3; Ps. 29 v 1, 2 en 6; Ps. 89 v 4; Ps. 89 v 8

audio Ds. IJ.R. Bijl 2020-01-12 2 ''De heilige wet des Heeren.''

Schriftlezing: Exodus 20 v 1 - 26 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 34 Vr+Antw. 92 en 93 / Zingen: Ps78 v 3 en 4; Ps. 19 v 4, 5 en 6; Ps. 51 v 6; Ps. 40 v 4

audio Ds. IJ.R. Bijl 2020-01-12 1 ''Zie het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt.''

Schriftlezing: Johannes 1 v 19 - 34 / Tekst: Johannes 1 v 29 / Zingen: Ps. 19 v 1 en 4; Ps. 69 v 2 en 4; Ps. 69 v 14; Ps. 85 v 1 en 4

audio Kand. A J Speksnijder 2020-01-05 2 ''.Zie het Lam Gods.''

Schriftlezing: Johannes1 v 29 - 43 / Tekst: Johannes 1 v 35 - 40 / Zingen: Ps.5 v 1 en 2; Ps. 25 v 2, 6 en 7; Ps. 103 v 1 en 7; Ps. 65 v 2

audio Kand A J Speksnijder 2020-01-05 1 ''Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt.''

Schriftlezing: Johannes 1 v 19 - 34 / Tekst: Johannes 1 v2 9b / Zingen: Ps. 103 v 8; Ps. 40 v 3, 4 en 8; Ps. 103 v 6; Ps. 145 v 3

audio Ds. IJ.R. Bijl 2020-01-01 1 ''De ambtsdrager.''(nieuwjaarsdag)

Schriftlezing: Handelingen 8 v 26 - 40 / Tekst:Handelingen 8 v 29 / Zingen: Ps. 125 v 1 en 2; Ps. 87 v 1, 2, 3 en 4; Ps. 87 v 5; Ps. 132 v 6

Go to top