Map Predikaties 2021

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-12-31 3 (Oudejaarsdag)

Schriftlezing: Psalm 31 / Tekst: Psalm 31 v 20a / Zingen: Ps. 90 v 1; Ps. 31 v 15; Ps. 31 v 16; Ps. 25 v 6

audio Ds. G. Blankers 2021-12-26 2 ''Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond.'' (2e Kerstdag)

Schriftlezing: Johannes 1 v 1 - 18 / Tekst: Johannes 1 v 14 / Zingen: Ps. 33 v 1; Ps. 1050 v 5; Ps. 33 v 3 en 4; Ps. 33 v 6

audio Ds. G. Blankers 2021-12-26 1 ''En dit zal u het teken zijn.'' (2e Kerstdag)

Schriftlezing: Lukas 2 v 1 - 20 / Tekst: Lukas 2 v 12 / Zingen: Ps. 47 v 1; Ps. 51 v 1; Ps. 98 v 2; Ps. 97 v 7

audio Kerstmiddag met de kinderen 2021-12-25

Onder leiding van Ds. en Mevr. Bijl

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-12-25 1 ''Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond.''(1e Kerstdag)

Schriftlezing: Lukas 2 v 1 - 7 en Johannes 1 v 1 - 18 / Tekst: Johannes 1 v 14 / Zingen: Ps.98 v 1; Ps. 118 v 3; Lofzang van Zacharias v 4; Lofzang van Zacharias v 5

audio Ds. H. Roelofsen 2021-12-19 2 ''Christus als Priester beloofd.'' (4e Adventszondag)

Schriftlezing: 1 Samuël 2 v 27 - 36 / Tekst: 1 Samuël 2 v 35a / Zingen: Ps. 110 v 4; Ps. 40 v 3 en 4; Ps. 132 v 10; Ps. 99 v 4

audio Ds. H. Roelofsen 2021-12-19 1 ''Christus als Profeet beloofd'' (4e Adventszondag)

Schriftlezing: Deuteronomium 18 v 9 - 22 / Tekst: Deuteronomium 18 v 15 / Zingen: Lofzang van Zacharias v 1; Ps. 119 v 33 en 72; Ps. 78 v 1; Ps. 25 v 2

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-12-12 2 ''Waarom volgt daar; nedergedaald ter helle.''

Schriftlezing: Psalm 22 v 1 - 23 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 16 Vr. en Antw. 44 / Zingen: Ps. 69 v 4; Ps. 22 v 1; Ps. 22 v 12; Lofzang van Zacharias v 5

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-12-12 1 ''De komst van de Spruite der gerechtigheid(3eAdventszondag)

Schriftlezing:Jeremia 33 v 14 - 26 / Tekst: Jeremia 33 v 14 - 16 / Zingen: Ps.130 v 3; Lofzang van Zacharias v 3; Ps. 85 v 4; Ps. 87 v 5

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-12-08 3 ''Johannes zag op Patmos drie engelen.''(BBL)

Schriftleizng: Openbaring 14 / Tekst: Openbaring 14 v 6 - 13 / Zingen: Ps. 79 v 4; Ps. 106 v 4; Ps. 2 v 3; Ps. 97 v 1

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-12-05 2 ''Het lijden en sterven van de Heere Jezus.''

Schriftlezing: Mattheüs 27 v 38 - 61 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 16 / Zingen: Ps. 90 v 4; Ps. 69 v 6; Ps. 21 v 4; Ps. 49 v 6

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-12-05 1 ''Een Verlosser zal tot Sion komen.'' (2e Adventszondag)

 Schriftlezing: Jesaja 59 / Tekst: Jesaja 59 v 20 / Zingen: Ps. 51 v 9; Ps. 32 v 3; Lofzang van Zacharias v 1; Ps. 98 v 1

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-11-28 2

Schriftlezing: 2 Kronieken 21 v 1 - 7 en Joël 2 v 12 - 23 / Tekst: Joël 2 v 23 / Zingen: Ps. 130 v 4; PS. 85 v 2; Lofzang van Maria v 3; Ps. 97 v 7

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-11-28 1 ''Het heengaan van Hizkia.''

Schriftlezing: 2 Koningen 20 v 12 - 21 / Tekst: 2 Koningen 20 v 21 / Zingen: Ps. Ps. 103 v 8 en 9; Ps. 89 v 9; Lofzang v Maria v 3; Ps. 72 v 8

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-11-24 3 ''De honderdvierenveertigduizend.''(BBL)

Schriftlezing: Openbaring 14 / Tekst: Openbaring 14 v 1 - 5 / Zingen: Gebed des Heeren v 3; Ps. 96 v 1; Ps. 98 v 1; Ps. 73 v 14

audio Ds. J.D Heikamp 2021-11-21 2 ''Maar ik ben uit de muil des leeuws verlost.''

Schriftlezing: 2 Timotheus 4 v 1 - 22 / Tekst: 2 Timotheus 4 v 17b / Zingen: Ps. 122 v 1; Ps. 69 v 3 en 14; Ps. 118 v 3; Ps. 66 v 8

audio Ds. J.D. Heikamp 2021-11-21 1 ''Vrede zij u allen die in Christus Jezus zijt, amen.''

Schriftlezing: 1 Petrus 5 / Tekst: 1 Petrus 5 v 14 / Zingen: Ps. 79 v 6 en 7; Ps. 119 v 87 en 88; Ps. 100 v 2 en 4; Ps. 99 v 7

audio Ds. A. Verschure 2021-11-17 3 ''De boodschap van het komende oordeel.'' (o.u.v. de SGP)

Schriftlezing: Amos 4 / Tekst: Amos 4 v 12 / Zingen: Ps. Ps. 60 v 1; Ps. 106 v 4, 19 en 22; Ps. 89 v 13; Ps. 31 v 2

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-11-14 2 ''Geleden onder Pontius Pilatus.''

Schriftlezing: Jesaja 50 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 15 / Zingen: Ps. 27 v 3; Ps. 22 v 1; Ps. 69 v 13; Ps. 21 v 6

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-11-14 1 ''Gezanten uit Babel.''

Schriftlezing: 2 Koningen 20 v 12 - 21 / Tekst:  2 Koningen 20 v 19 / Zingen: Ps. 39 v 3; Ps. 49 v 2; Ps. 17 v 7; Ps. 74 v 12

Go to top