Map Predikaties 2021

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-07-04 1 ''Wat is de troost van Gods kinderen, bij het zien van het geluk van de goddeloze.''

Schriftlezing: Psalm 73 / Tekst: Psalm 73 v 21 - 26 / Zingen: Ps. 27 v 2 en 3; Ps. 73 v 11 en 12; Ps. 73 v 14; Ps. 118 v 8

audio Ds. G. Pater 2021-06-30 3 ''De bediening van Gods Woord en Heilige Geest.'' (ouv GBS)

Schriftlezing: Ezechiël 47 v 1 - 12 / Tekst: Ezechiël 47 v 6m / Zingen: Ps. 119 v 65; Ps. 119 v 52 en 67; Ps. 115 v 7; Ps. 139 v 14

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-06-27 2 ''De drieënige God.'' (Doopdienst)

Schriftlezing: 1 Johannes 5 v 1 - 15 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 8 / Zingen: Ps. 100 v 1; Ps. 81 v 1 en 12; Ps. 81 v 13 en 15; Ps. 102 v 16

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-06-27 1 ''De Heere ziet iedereen.''

SChriftlezing: Psalm 33 / Tekst: Psalm 33 v 13 - 15 / Zingen: Ps. 48 v 1 en 6; Ps. 33 v 7 en 8; Ps. 33 v 9; Ps. 34 v 8

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-06-20 2 Predikatie over Heidelbergse Catechismus zondag 7

Schriftlezing: Psalm 27 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 7 / Zingen: Ps. 105 v 4; Ps. 95 v 5; Ps. 111 v 5; Ps. 27 v 7

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-06-20 1 ''Gods liefde geopenbaard, veracht en toch bevestigd.''

Schriftlezing: Hoséa11 / Tekst: Hosea 11 v 9b / Zingen: Ps. 106 v 4; Ps. 106 v 24; Ps. 85 v 1; Ps. 102 v 7

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-06-16 3 ''Het beest dat uit de aarde opkomt.''(Bijbellezing)

Schriftlezing: Openbaring 12 / Tekst: Openbaring 12 v 13 - 18 / Zingen: Ps. 113 v 1; Ps. 35 v 1; Ps. 65 v 7; Ps. 89 v 7

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-06-13 2 Predikatie over HeidelC. vr. en antw. 19 (vervolg op 6-6-2021)

Schriftlezing: Hebreeën 10 v 1 - 18 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z6 Vraag en Antwoord 19 / Zingen: Ps. 119 v 22; Ps. 19 v 4; Ps. 99 v 6; Ps. 56 v 4

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-06-13 1 ''Want wij verwachten door den Geest, uit het geloof, de hoop der rechtvaardigheid.''

Schriftlezing: Gelaten 5 / Tekst: Galaten 5 v 5 / Zingen: Ps. 92 v 1; Ps. 51 v 6; Ps. 40 v 4; Ps. 89 v 7

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-06-06 2 ''De Middelaar''

Schriftlezing: Hebreeën 2 v 1 - 18 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 6 / Zingen: Ps. 2 v 6; Ps. 49 v 2; Ps. 49 v 3; Ps. 145 v 2

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-06-06 1 ''Is de Geest des Heeren verkort?''

Schriftlezing: Micha 2 v 1 - 13 / Tekst: Micha 2 v 7 / Zingen: Ps.78 v 3; Ps. 79 v 4; Ps. 80 v 5; Ps. 126 v 1

audio Ds. A.C. Rijken 2021-05-30 2 ''De kreupele genezen.''

Schriftlezing: Handelingen 3 v 1 - 10 / Tekst: Handelingen 3 v 1 - 10 / Zingen: Ps. 34 v 1 en 3; Ps. 86 v 2 en 4; Ps. 130 v 3; Ps. 2 v 7

audio Ds. A.C. Rijken 2021-05-30 1 (Predikatie over Handelingen 2 v 37 - 41)

Schriftlezing: Handelingen 2 v 14 - 36 / Tekst: Handelingen 2 v 37 - 41 / Zingen: Ps. 32 v 1 en 6; Ps. 116 v 2, 3 en 7; Ps. 103 v 9; Ps. 2 v 6 en 7

audio Kand. D. Baarsen 2021-05-24 1 ''De vergeving der zonden de oorzaak hiervan en het getuigenis ervan.'' (2e Pinksterdag)

Schriftlezing: Handelingen 10 v 21 - 48 / Tekst: Handelingen: 10 v 31 / Zingen: Ps. 65 v 1; Ps. 65 v 2 en 3; Ps. 145 v 3; Ps. 145 v 4

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-05-23 2 ''De vrucht van de Pinkstergeest.'' (1e Pinksterdag)

Schriftlezing: Handelingen 2 v 14 - 36 / Tekst: Handelingen 2 v 21 / Zingen: Ps. 145 v 3; Ps. 65 v 1; Ps. 17 v 4; Ps. 22 v 16

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-05-23 1 ''De uitgestorte Pinkstergeest.'' (1e Pinksterdag)

Schriftlezing: Handelingen 2 v 1 - 13 / Tekst: Handelingen 2 v 1 - 3 / Zingen: Ps. 45 v 1; Ps. 119 v 3; Ps. 118 v 12; PS. 68 v 10

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-05-19 3 ''Krijg in de hemel.'' (Bijbellezing)

Schriftlezing: Openbaring 12 / Tekst: Openbaring 12 v 7 - 12 / Zingen: Ps. 69 v 9; Ps. 97 v 1

audio Ds. D. Zoet 2021-05-16 2 ''De hemelvaart van Christus.''

Schriftlezing: Handelingen 1 v 1 - 14 / Tekst: Handelingen 1 v 9 - 11 / Zingen: PS. 24 v 4; Ps. 47 v 3

audio Ds. J.D. Heikamp 2021-05-16 1 ''Het leven met Christus.''

Schriftlezing: Kolossenzen 3 v 1 - 15 / Tekst: Kolossenzen 3 v 1 / Zingen: Ps. 69 v 14; Ps. 56 v 4; Ps. 119 v 10

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-05-13 2 ''Het laatste gesprek van de Heere Jezus met zijn discipelen op aarde.'' (Hemelvaartsdag)

Schriftlezing: Handelingen 1 v 1 - 14  / Tekst: Handelingen 1 v 6, 7 en 8 / Zingen: Ps. 68 v 9; Ps. 68 v 14

Go to top