Map Predikaties 2021

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-05-13 1 ''De doop met de Heilige Geest.'' (Bevestiging Lidmaten) (Hemelvaartsdag)

Schriftlezing: Handelingen 1 v 1 - 14 / Tekst: Handelingen 1 v 4 - 5 / Zingen: Ps. 47 v 3; Ps. 47 v 4

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-05-09 2

Schriftlezing: Psalm 119 v 129 -144 / Tekst: Heidelbergse Catechismus zondag 5 / Zingen: Ps. 119 v 69; Ps. 2 v 6 en 7

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-05-09 1 Prediking over Psalm 130

Schriftlezing: Psalm 130 / Tekst: Psalm 130 v 6 - 8 / Zingen: Ps. 130 v 1; Ps 130 v 4

audio Ds. IJ. R. Bijl 2021-05-02 2 ''Simon Jonas' zoon hebt gij Mij liever dan deze?''

Schriftlezing: Johannes 21 v 15 - 25 / Tekst: Johannes 21 v 15m / Zingen: Ps. 80 v 1; Ps. 102 v 16

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-05-02 1 ''Uw wil geschiede.''

Schriftlezing: 2 Samuël 7 / Tekst: 2 Samuël 7 v 18 / Zingen: Ps. 77 v 8; Ps. 43 v 5

audio Kand. P.J.T. van den Herik 2021-04-25 2 ''De opgestane Levensvorst gezien door al de apostelen.''

Schriftlezing: 1 Korinthe 15 v 1 - 11 / Tekst: 1 Korinthe 15 v 7b / Zingen: Eerste berijming 12 artikelen v 1 en 2; Ps. 143 v 10

audio Kand. P.J.T. van den Herik 2021-04-25 1 ''De opgestane Levensvorst gezien door Jacobus.''

Schriftlezing: 1 Korinthe 15 v 1 - 11 / Tekst: 1 Korinthe 15 v 7a / Zingen: Ps. 89 v 12; Ps. 102 v 6

audio Ds. A.C. Rijken 2021-04-21 3 ''De dwaling, de gevolgen van de dwaling en het weerleggen van de dwaling.'' (ouv GBS)

Schriftlezing: 1 Korinthe 15 v 1 - 20 / Tekst: ! Korinthe 15 v 12 - 20 / Zingen: Ps. 25 v 4; Ps. 119 v 67

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-04-18 2 Predikatie over Heidelbergse Catechismus zondag 4

Schriftlezing: Psalm 5 / Tekst: Heidelbergse Catechismus zondag 4 / Zingen: Ps. 5 v 4 en 5; Ps. 145 v 3

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-04-18 1 Doopdienst

Schriftlezing: Matthéüs 28 v 16 - 20 / Tekst: Mattheüs 28 v 19 / Zingen Ps. 51 v 3; Ps. 51 v 4

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-04-14 3 ''De vrouw en de draak.'' (BBL)

Schriftlezing: Openbaring 12 / Tekst: Openbaring 12 v 1 - 6 / Zingen: Ps. 2 v 5 en 7; Ps. 68 v 9

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-04-11 2 ''In God wordt geen onrecht gevonden.''

Schriftlezing: Johannes 3 v 1 - 21 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 3 / Zingen: Ps. 33 v 7; Ps. 119 v 3

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-04-11 1 ''Geloofsversterking aan de zee van Tiberias voor de dicipelen.''

Schriftlezing: Johannes 21 v 1 - 14 / Tekst: Johannes 21 v 5 en 6 / Zingen: Ps. 86 v 6; Ps. 63 v 2

audio Ds. A.C. Rijken 2021-04-05 1 ''De Emaüsgangers.'' (2e Paasdag)

Schriftlezing: Lukas 24 v 13 - 36 / Tekst: idem ? Zingen: 25 v 7; Ps. 68 v 2

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-04-04 2 ''De Heere Jezus moet steeds Zelf Zijn Kerk vertroosten.'' (1e Paasdag)

Schriftlezing: Markus 16 v 1 - 18 / Tekst: Markus 16 v 14 / Zingen: Ps. 21 v 5; Ps. 150 v 3

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-04-04 1 ''De levende Paasvorst die opgestaan is.'' (1e Paasdag)

Schriftlezing: Matthéüs 28 v 1 - 15 / Tekst: Mattheüs 28 v 1 - 6 / Zingen: Ps. 118 v 13; Ps. 89 v 7

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-04-02 3 ''En Jezus met grote stem roepende gaf den geest.'' (GoedeVrijdag)

Schriftlezing: Mattheüs 27 v 33 - 56 / Tekst: Mattheüs 27 v 50 en 51 / Zingen: Ps

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-04-02 2 ''Het 2e kruiswoord.'' (Goede Vrijdag)

Schriftlezing: Lukas 23 v 33 - 48 / Tekst: Lukas 23 v 39 - 43 / Zingen: Ps. 116 v 2, 3 en 5; Ps. 32 v 1

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-04-02 1 ''De Heere Jezus opgevoerd naar Pilatus.'' (Goede Vrijdag)

Schriftlezing: Matthéüs 27 v 11 - 26 / Tekst: Mattheüs 27 v 25 / Zingen: Ps 69 v 1; Ps. 51 v 7

Go to top