Map Predikaties 2022

audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-01-09 2 ''Wat nut ons de opstanding van Christus.'' Nieuw

Schriftlezing: 1 Korinthe 15 v 1 - 28 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 17 Vraag en Antwoord 45 / Zingen: Ps. 118 v 8; Ps. 21 v 4; Ps. 145 v 2; Ps. 72 v 8

audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-01-09 1 ''Een getrouw woord, dat alle aanneming waardig is.'' Nieuw

Schriftlezing: 1 Timotheüs 1 v 1 - 17 / Tekst: 1 Timotheüs 1 v 15 / Zingen: Ps. 79 v 4; Ps. 119 v 45; Ps. 51 v 7; Ps. 98 v 1

audio Ds. H. Roelofsen 2022-01-02 2 ''Jezus geneest de blinde Bartimeüs.''

Schriftlezing: Markus 10 v 46 - 52 / Tekst: Markus 10 v 51 en 52 / Zingen: Ps. 84 v 4; Ps. 72 v 1 en 6; Ps. 102 v 1; Ps. 146 v 6

audio Ds. H. Roelofsen 2022-01-02 1 ''Weest in geen ding bezorgd.''

Schriftlezing: Filippenzen 4 v 1 - 9 / Tekst: Filippenzen 4 v 6 en 7 / Zingen: Ps. 131 v 4; Ps. 37 v 2 en 3; Ps. 123 v 1; Ps. 42 v 5

audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-01-01 1 ''De Naam des Heeren is een sterke toren.'' (Nieuwjaarsdag)

Schriftlezing: Spreuken 18 v 1 - 24 / Tekst: Spreuken 18 v 10 / Zingen: PS. 91 v 1; Ps. 61 v 2; Ps. 18 v 14; Ps. 18 v 15; Ps. 32 v 4

Go to top