Map Predikaties 2022

audio Ds. IJ. R. Bijl 2022-12-25 2 ''(De herders.'') (1e Kerstdag) (Doopdienst)

Schriftlezing: Lukas 2 v 8 - 20 / Tekst: Lukas 2 v 15 - 17 / Zingen: Ps. 98 v 2; Lofzang van Maria v1, 2 en 3; Lofzang van Maria v 7; Ps. 22 v 15 en 16

audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-12-25 1 ''De engelenzang.'' (1e Kerstdag)

Schriftlezing: Lukas 2 v 1 - 14 / Tekst: Lukas 2 v 13 en 14 / Zingen: Ps. 98 v 1 en 3; Lofzang van Zacharias v 1 en 4; Ps. 147 v 1 en 6; Ps. 69 v 14

audio Ds. H. Lassche 2022-12-18 2 ''Een kleine engel en de grote Engel.'' (4e Advent)

Schriftlezing: Maleachi 3 v 1 - 12 / Tekst: Maleachi 3 v 1 / Zingen: Ps. 84 v 1; Lofzang v Maria v 3; Ps. 98 v 1 en 2; Lofzang van Zacharias v 1; Ps. 65 v 3

audio Ds. H. Lassche 2022-12-18 1 ''Een adventsgebed.'' (4e advent)

Schriftlezing: Jesaja 64 / Tekst: Jesaja 64 v 1a / Zingen: Ps. 116 v 3 en 4; Ps. 25 v 8; Ps. 68 v 4 en 5; Lofzang van Maria v 7; Ps. 98 v 4

audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-12-11 2 (3e Advent)

Schriftlezing: Lukas 1 v 67 - 80 / Tekst: Lukas 1 v 68 / Zingen: Ps. 103 v 3 en 6; Ps. 66 v 1, 2 en 3; Lofzang van Zacharias v 1; Lofzang van Zacharias v 4

audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-12-11 1 (bediening H A )

Schriftlezing: Jesaja 60 / Tekst: Jesaja 60 v 19 - 21 / Zingen: Ps. 77 v 5 en 7; Ps. 97 v 1 en 7; Ps. 36 v 3; Lofzang van Simeon v 1

audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-12-07 3 ''Over u zal de Heere opgaan.'' (BBL)

Schriftlezing: Jesaja 60 v 1 - 22 / Tekst: Jesaja 60 v 2 / Zingen: Ps. 26 v 2; Ps. 122 v 1 en 3; Ps. 126 v 1 en 2; Lofzang van Simeon v 2

audio Ds. IJ. R. Bijl 2022-12-04 2 ''De vreemdeling in uwe poorten.''

Schriftlezing: Deuteronomium 10 v 8 - 22 / Tekst: Deuteronomium 10 v 17 - 19 en NGB art. 36 / Zingen: Ps. 105 v 8 en 13; Ps. 94 v 3, 4 en 6; Ps. 146 v 7; Ps. 87 v 3 en 4

audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-12-04 1 ''Maak u op wordt verlicht.'' (2eAdvent)

Schriftlezing: Jesaja 60 / Tekst: Jessaja 60 v 1 / Zingen: Ps. 45 v 1 en 2; Ps. 130 v 2 en 3; Ps. 97 v 7; Lofzang van Zacharias v 4 en 5

audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-11-27 2 ''De waarachtige bekering.''

Schriftlezing: Romeinen 6 v 1 - 14 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 33 / Zingen: Ps. 25 v 6 en 7; Lofzang van Maria v 4 en 5; Ps. 119 v 22; Ps. 19 v 7

audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-11-27 1 ''Advent in het paradijs.'' (1e Adventszondag)

Schriftlezing: Genesis 3 v 1 - 15 / Tekst: Genesis 3 v 15 / Zingen: Ps. 84 v 1 en 5; Ps. 33 v 9 en 10; Lofzang van Zacharias v 4

audio Dhr. J. de Boer 2022-11-20 2 ''Gods klacht over Jeruzalems zonde.''

Schriftlezing: Ezechiel 22 v 17 - 31 / Tekst: Ezechiël 22 v 30 / Zingen: Ps. 5 v 10 en 1; Ps. 78 v 28 en 29; Ps. 106 v 4 en 13; Ps. 36 v 1

audio Dhr. J. de Boer 2022-11-20 1 ''Een klacht van David.''

Schriftlezing: Psalm 109 / Tekst: Psalm 109 v 1 - 5 / Zingen: Ps. 1 en 2; Ps. 125 v 1, 2 en 3; Ps. 69 v 8; Ps. 118 v 6

audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-11-16 3 ''De opkomst en de val van de antichrist'' BBL

Schriftlezing: Openbaring 17 / Tekst: Openbaring 17 v 6 - 18 / Zingen: Ps. 123 v 1; Ps. 16 v 1 en 4; Ps. 94 v 9 en 12; Ps. 89 v 7 en 8

audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-11-13 2 ''De goede werken als vruchten van dankbaarheid.''

Schriftlezing: Jakobus 2 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 32 Vr. en Antw. 86 / Zingen: Ps. 119 v 1 en 2; Ps. 19 v 5 en 6; Ps. 1 v 1; Ps. 108 v 1

audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-11-13 1 ''De Heere verlost toch Zijn volk uit Egypte.''

Schriftlezing: Exodus 2 v 23 t/m Exodus 3 v 14 / Tekst: Exodus 3 v 7 - 12 / Zingen: Ps. 27 v 3 en 5; Ps. 81 v 5, 6 en 7; Ps. 81 v 12 en 18; Ps. 130 v 4

audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-11-06 2 ''De sleutelen van het hemelrijk.''

Schriftlezing: Mattheüs 16 v 13 - 19 en Johannes 20 v 19 - 23 / Tekst: Hedelbergse Catechismus z 31 / Zingen: Ps. 43 v 3 en 4; Ps. 96 v 1 en 5; Ps. 119 v 69; Ps. 111 v 5

audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-11-06 1 ''De Heere openbaart zich aan Mozes bij de brandende braambos.''

Schriftlezing: Exodus 2 v 23 t/m Exodus 3 v 6 / Tekst: Exodus 3 v 1 - 6 / Zingen: Ps. 51 v 1 en 2; Ps. 46 v 1, 3 en 4; Ps. 111 v 5; Ps. 146 v 5

audio Ds.IJ.R. Bijl 2022-11-02 3 ''De ware dankbaarheid.'' (Dankdag)

Schriftlezing: Psalm 50 / Tekst: Psalm 50 v 23 / Zingen: Ps. 33 v 10 en 11; Ps. 50 v 3 en 5; Ps. 50 v 6; Ps. 50 v 9

Go to top