Map Predikaties 2022

audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-06-12 2 ''De werking van woord en sacramenten.''

Schriftlezing: Hebreeën 9 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 25 / Zingen: Ps. 27 v 3; Ps. 111 v 3, 4 en 5; Ps. 77 v 7; Ps. 105 v 5

audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-06-12 1 ''Twee bergen.''

Schriftlezing: Handelingen 12 v 1 - 29 / Tekst: Handelingen 12 v 22 - 24 / Zingen: Ps. 105 v 2 en 3; Ps. 24 v 2, 3 en 4; Ps. 24 v 5; Ps. 89 v 1

audio Ds. W. Roos 2022-06-06 1 ''En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest'' (2e Pinksterdag)

Schriftlezing: Handelingen 2 v 1 - 13 / Tekst: Handelingen 2 v 4 / Zingen: Ps. 98 v 3 en 4; Ps. 51 v 8 en 9; Ps. 45 v 1; Ps. 43 v 4 en 5

audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-06-05 2 (1e Pinksterdag)

Schriftlezing: Handelingen 2 v 14 - 41 / Tekst: Handelingen: 2 v 39 / Zingen: Ps. 45 v 1 en 8; Ps. 51 v 3 en 4; Ps. 64 v 9; Ps. 64 v 10

audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-06-05 1 (1e Pinksterdag)

Schriftlezing: Handelingen 2 v 1 - 13 / Tekst: Handelingen 2 v 2 - 4 / Zingen: Ps. 145 v 3 en 6; Ps. 68 v 9; Ps. 52 v 7

audio Ds. D. Heemskerk 2022-05-29 2 ''De zekerheid van het geloof.''

Schriftlezing: Hebreëen 6 v 9 - 20 / Tekst: Hebreëen 6 v 17 - 20 / Zingen: Ps. 119 v 25 en 67; Ps. 57 v 1, 2 en 5; Ps. 118 v 10; Ps. 42 v 5

audio Ds. D. Heemskerk 2022-05-29 1 ''Het einde van de ambtelijke bediening van de profeet Elia.''

Schriftlezing: 2 Koningen 2 v 1 - 14 / Tekst: 2 Koningen 2 v 9 - 14 / Zingen: Ps. 74 v 2 en 20; Ps. 89 v 1 en 8; Ps. 66 v 3; Ps. 68 v 2 en 17

audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-05-26 1 (Hemelvaartsdag)

Schriftlezing: Handelingen 1 v 1 - 14 / Tekst: Handelingen 1 v 6 - 8 / Zingen: 47 v 3 en 4; Ps. 132 v 7, 11 en 12; Ps. 119 v 86; Ps. 68 v 9

audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-05-22 2 ''Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon.'' (Nabetrachting HA)

Schriftlezing: Efeze 6 v 10 - 18 / Tekst: Openbaring 3 v 21 / Zingen: Ps. 103 v 2; Ps. 118 v 4 en 7; Ps. 118 v 8; Ps. 35 v 1 en 13

audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-05-22 1 ''Zie Ik sta aan de deur en Ik klop.'' (BedieningHA)

Schriftlezing: Openbaring 3 v 14 - 22 / Tekst: Openbaring 3 v 18 / Zingen: Ps. 27 v 3; Ps. 25 v 6 en 7; Ps. 45 v 2; Ps. 45 v 7

audio DS. IJ.R. Bijl 2022-05-18 3 ''Het uitgieten van de zesde en zevende fiool van Gods toorn.''(BBL)

Schriftlezing: Openbaring 16 / Tekst: Openbaring 16 v 12 - 21 / Zingen: Ps. 79 v 4 en 7; Ps. 92 v 4 en 4; Ps. 139 v 14; Ps. 140 v 13

audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-05-15 2 ''De Heilige Geest als werkmeester van het geloof.''

Schriftlezing: Psalm51 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 25 Vraag en Antwoord 65 / Zingen: Ps. 51 v 3 en 4; Ps. 19 v 4 en 5; Ps. 106 v 3; Ps. 138 v 2

audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-05-15 1 ''Ik raad u dat gij van Mij koopt, goud beproeft, komende uit het vuur.'' (VoorbereidingHA)

Schriftlezing: Openbaring 3 v 14 - 22 / Tekst: Openbaring 3 v 18 / Zingen: Ps. 26 v 1 en 2; Ps. 32 v 3 en 5; Ps. 68 v 9; Ps. 31 v 15 en 17

audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-05-08 2 ''Voor een doorn zal een dennenboom opgaan, voor een distel zal een mirteboom opgaan.'' (Doopdienst)

Schriftlezing: Jesaja 55 / Tekst: Jesaja 55 v 13 / Zingen: Ps. 51 v 3 en 4; Ps. 72 v 2 en 3; Ps. 72 v 9; Ps. 135 v 8

audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-05-08 1 ''Daarna is hij gezien van Jakobus.''

Schriftlezing: 1 Korinthe 15 v 1 - 20 / Tekst: 1 Korinthe 15 v 7a / Zingen: Ps. 119 v 65 en 68; Ps. 69 v 4 en 14; Ps. 106 v 3; Ps. 135 v 8

audio Ds. IJ.R. 2022-05-01 2 Predikatie over Heidelbergse Catechismus z 24

Schriftlezing: Johannes 15 v 1 - 17 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 24 / Zingen: Ps. 101 v 1, 2 en 3; Ps. 19 v 4 en 5; Ps. 19 v 6; Ps. 86 v 6

audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-05-01 1 ''Wijsheid van Salomo.''

Schriftlezing: Spreuken 24 v 1 - 22 / Tekst: Spreuken 24 v 21 - 22 / Zingen: Ps. 2 v 1 en 3; Ps. 72 v 1 en 8; Ps. 118 v 13; Ps. 132 v 12

audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-04-24 2 Predikatie over HC zondag 23

Schriftlezing: Jesaja 6 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 23 / Zingen Ps. 79 v 4 en 7; Ps. 32 v 1 en 3; Ps. 32 v 6; Ps. 103 v 6

audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-04-24 1 ''De opwekking van Lazarus.''

Schriftlezing: Johannes 11 v 1 - 27 / Tekst: Johannes 11 v 24 - 25 / Zingen: Ps. 36 v 2 en 3; Ps. 118 v 8 en 14; Ps. 21 v 4; Ps. 150 v 1

audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-0-20 3 ''Troost voor de nakomelingen, temidden van een voorbijgaande wereld.'' (Doopdienst)(BBL)

Schriftlezing: Psalm 102 / Tekst: Psalm 102 v 28 en 29 / Zingen: Ps. 33 v 6 en 11; Ps. 102 v 10 en 15; Ps. 102 v 16; Ps. 103 v 9

Go to top