Map Predikaties 2022

audio Kand. G.J. Veldhuis 2022-04-18 1 ''Christus openbaart Zijn levenwekkende autoriteit.'' (2e Paasdag)

Schriftlezing: Johannes 20 v 1 - 23 / Tekst: Johannes 20 v 21 en 22 en Johannes 1 v 5 / Zingen: Ps. 43 v 1 en 3; Ps. 119 v 53 en 67; Ps. 18 v 8; Ps. 89 v 7

audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-04-17 2 ''Wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven.'' (1e Paasdag)

Schriftlezing: Lukas 16 v 19 - 31 en Filipenzen 1 v 12 - 26 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 22 Vr. en Antw. 58 / Zingen: Ps. 49 v 1 en 6; Ps. 68 v 10 en 11; Ps. 73 v 12; Ps. 150 v 1

audio Ds. IJ.R. Bijl 2022- 0- 17 1 ''De Heere is waarlijk opgestaan.'' (1e Paasdag)

Schriftlezing: Lukas 24 v 1 - 35 / Tekst: Lukas 24 v 34 / Zingen: Ps. 21 v 4 en 5; Ps. 118 v 13 en 14; Ps. 126 v 1; Ps. 52 v 7

audio Ds. IJ. R. Bijl 2022-04-15 3 ''De Heere Jezus in Zijn godverlatenheid aan het kruis.''(Goede Vrijdag)

Schriftlezing: Mattheüs 27 v 33 - 54 / Tekst: Mattheüs 27 v 45 en 46 / Zingen: Ps. 40 v 3 en 4; Ps. 22 v 1 en 7; Ps. 22 v 16; Ps. 97 v 7

audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-04-15 1 ''Vader vergeef het hun want zij weten niet wat zij doen.'' (Goede Vrijdag)

Schiftlezing: Lukas 23 v 33 - 43 / Tekst: Lukas 23 v 34a / Zingen: Ps. 119 v 1 en 37; Ps. 69 v 1 en 5; Ps. 36 v 2; Ps. 16 v 3 en 4

audio J.D. Heikamp 2022-04-10 2 ''Tekenen die gepaard gingen met het sterven van de Heere Jezus Christus.''

Schriftlezing: Mattheüs 27 v 45 - 56 / Tekst: Mattheüs 27 v 51 / Zingen: Ps. 81 v 12 en 13; Ps. 22 v 1 en 6; Ps. 31 v 4; Ps. 89 v 16

audio Ds. J.D. Heikamp 2022-04-10 1 ''De Heere Jezus in het rechthuis van Pilatus.''

Schriftlezing: Johannes 19 v 1 - 16 / Tekst: Johannes 19 v 1 - 5 / Zingen: Ps. 69 v 9; Ps. 40 v 4 en 5; Ps. 106 v 3: Ps. 39 v 3

audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-04-03 2 ''Gideon vraagt van de Heere een dubbel teken en ontvangt het ook.''

Schriftlezing: Richteren 6 v 11 - 40 / Tekst: Richteren 6 v 36 - 40 / Zingen: Ps. 3 v 1 en 3; Ps. 86 v 7, 8 en 9; Ps. 17 v 4; Ps. 29 v 6

audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-04-03 1 ''De gevangenneming van Jezus.''

Schriftlezing: Johannes 18 v 1 - 11 / Tekst: Johannes 18 v 4 / Zingen: Ps. 69 v 1 en 2; Ps. 110 v 1, 2, 4 en 5; Ps. 110 v 7; Ps. 29 v 1

audio Dhr. J. de Boer 2022-03-27 2 ''Onze hulp.''

Schriftlezing: Psalm 46 en 124 / Tekst: Psalm124 / Zingen: Psalm 146 v 3 en 8; Ps. 124 v 1, 2, 3 en 4; Ps. 46 v 5; Ps. 146 v 6

audio Dhr. J. de Boer 2022-03-27 1 ''De vreselijke persoon van Herodes.''

Schriftlezing: Lukas 9 v 7 - 9 en Lukas 23 v 1 - 12 / Tekst: Lukas 23 v 8 - 12 / Zingen: Ps. 22 v 3; Ps. 69 v 3 en 5; Ps. 74 v 17 en 21; Ps. 89 v 20

audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-03-20 2 ''Wat troost geeft u de opstanding des vleses.''

Schriftlezing: 2 Korinthe 5 v 1 - 10 en 1 Thessalonisenzen 4 v 13 - 18 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 22 Vr. en Antw. 57 / Zingen: Ps.103 v 2 en 6; Ps. 116 v 1, 2, 3 en 4; Ps. 150 v 1

audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-03-20 1

Schriftlezing: Lukas 19 v 28 - 44 / Tekst: Lukas 19 v 37 - 38 en 41 - 42 / Zingen: Ps.63 v 1 en 2; Ps. 118 v 11 en 13; Ps. 72 v 6; Ps. 72 v 7

audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-03-16 3 ''En ik hoorde een grote stem uit de tempel, zeggende....(BBL)

Schriftlezing: Openbaring 16 / Tekst: Openbaring 16 v 1 - 11 / Zingen: Ps. 68 v 1 en 2; Ps. 94 v 1, 2 en 8; Ps. 73 v 14; Ps. 48 v 1 en 6

audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-03-13 2 ''De heilige algemene Christelijke Kerk.''

Schriftlezing: Filippenzen 2 v 1 - 18 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 21 Vr. en Antw. 54, 55 en 56 / Zingen: Ps. 68 v 7; Ps. 122 v 2; Ps. 122 v 3; Ps. 133 v 1 en 3

audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-03-13 1 ''Het laatste genezingswonder wat de Heere Jezus heeft verricht, voor Zijn lijden en sterven.''

Schriftleing: Lukas 18 v 31 - 43 / Tekst: Lukas 18 v 42 / Zingen: Ps. 69 v 1 en 3; Ps. 103 v 2 en 3; Ps. 146 v 6; Ps. 68 v 2

audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-03-09 3 ''Verwachting en hoop door drieërlei zwijgen.''(Biddag)

Schriftlezing: Psalm 39 / Tekst: Psalm 39 v 8 / Zingen: Ps. 37 v 2 en 3; Ps. 39 v 4, 5 en 6; Ps. 39 v 8; Ps. 108 v 7

audio Ds. W.J. Teunissen 2022-03-09 1 ''Bidstond voor vreemdelingen.'' (Biddag)

Schriftlezing: 1 Petrus 5 / Tekst: 1 Petrus 5 v 5b - 7 / Zingen: Ps. 119 v 10; Ps. 147 v 6; Ps. 123 v 1; Ps. 72 v 7

audio Ds. G. Blankers 2022-03-06 2 ''Bid, dat gij niet in verzoeking komt.''

Schriftlezing: Lukas 22 v 24 - 45 / Tekst: Lukas 22 v 40 / Zingen: Ps. 42 v 2; Ps. 16 v 4; Ps. 42 v en 6; Ps. 46 v 3

audio Ds. G. Blankers 2022-03-06 1 ''Ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten.''

Schriftlezing: Lukas 22 v 7 - 23 / Tekst: Lukas 22 v 15 / Zingen: Ps. 23 v 1; Ps. 51 v 4; PS. 66 v 3 en 4; Ps. 73 v 13

Go to top