Map Predikaties 2023

audio Ds. IJ.R. Bijl 2023-03-23 3 Bijbellezing (BBL) Nieuw

Schriftlezing: Johannes 14 v 15 - 31 / Tekst: Johannes 14 v 27 / Zingen: Ps. 22 v 1 en 2; Ps. 85 v 3 en 4; Ps. 103 v 1 en 5; Ps. 69 v 14

audio Ds. IJ.R. Bijl 2023-03-19 2 ''Eert uw vader en uw moeder.'' Nieuw

Schriftlezing: Efeze 6 v 1 - 20 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 39 / Zingen: Ps. 139 v 9 en 12; Ps. 78 v 1 en 2; Ps. 34 v 6; Ps. 45 v 8

audio Ds. IJ.R. Bijl 2023-03-19 1 ''De Heere Jezus spreekt aan de Avondmaalstafel over het nut dat de Heilige Geest zal worden uitgestort.'' (Voorbereiding H.A.) Nieuw

Schriftlezing: Johannes 16 v 1 - 15 / Tekst: Johannes 16 v 7 - 11 / Zingen: Ps. 84 v 2; Ps. 119 v 3 en 25; Ps. 119 v 29 en 30; Ps. 26 v 3

audio Ds. C.M. Buis 2023-03-12 2 ''De Koning der Joden met doornen gekroond.''

Schriftlezing: Mattheüs 27 v 21 - 32 / Tekst: Mattheüs 27 v 31 / Zingen: Ps. 89 v 18; Ps. 69 v 3 en 8; Ps. 132 v 12; Ps. 89 v 8

audio Ds. C.M. Buis 2023-03-12 1 ''Jezus voor Kajafas.''

Schriftlezing: Mattheüs 26 v 57 - 68 / Tekst: Mattheüs 26 v 65 en 66 / Zingen: Ps. 82 v 1;  Ps. 89 v 13 en 17; Ps. 32 v 1; Ps. 118 v 11

audio Biddag 2023-03-08 3 (Biddag)

Schriftlezing: Psalm 81 / Tekst: Psalm 81 v 11 en 12 / Zingen: Ps. 79 v 4 en 7; Ps. 81 v 11, 12 en 13; Ps. 81 v 15 en 18; Ps. 80 v 1 en 11

audio Ds. IJ.R. Bijl 2023-03-08 1 (Biddag)

Schriftlezing: Lukas 12 v 22 - 34 / Tekst: Lukas 12 v 22 en 31 / Zingen: Ps. 37 v 2 en 3; Ps. 115 v 6 en 8; Ps. 67 v 1; Ps. 147 v 7

audio Ds.G.J. Blankers 2023-03-05 2

Schriftlezing: Johannes 15 v 1 - 17 / Tekst: Johannes 15 v 13 / Zingen: Ps. 84 v 1; Ps. 25 v 7; Ps. 89 v 9 e 10; Ps. 84 v 5

audio Ds. G.J. Blankers 2023-03-05 1 ''Want de overste dezer wereld komt en heeft aan Mij niets.''

Schriftlezing: Johannes 14 v 15 - 31 / Tekst: Johannes 14 v 30 / Zingen: Ps. 45 v 1; Ps. 51  4; Ps. 22 v 7 en 8; Ps. 22 v 11

audio Ds. IJ.R. Bijl 2023-02-26 2 Doopdienst

Schriftlezing: Psalm 78 v 1 - 6 / Tekst: Exodus 4 v 11b / Zingen Ps. 79 v 4; Ps. 119 v 84, 86 en 88; Ps. 86 v 6; Ps. 108 v 1

audio Ds. IJ.R. Bijl 2023-02-26 1 ''Het 3e teken van de Heere aan Mozes.''

Schriftlezing: Exodus 4 / Tekst: Exodus 4 v 9 / Zingen: Ps. 33 v 8 en 9; Ps. 51 v 4; Ps. 89 v 7

audio Ds. IJ.R. Bijl 2023-02-19 2 ''Gedenkt de sabbatdag dat gij dien heiligt.''

Schriftlezing: Deuteronomium 5 v 1 - 22 / Tekst: Heidelbergse Caechismus z 38 / Zingen: Ps. 27 v 2 en 3; Ps. 92 v 1 en 7; Ps. 132 v 5; Ps. 100 v 3 en 4

audio Ds. IJ.R. Bijl 2023-02-19 1 ''Het 2e teken van de Heere aan Mozes.''

Schriftlezing: Exodus 4 / Tekst: Exodus 4 v 6 en 7 / Zingen: Ps. 25 v 2 en 3; Ps. 51 v 4 en 5; Ps. 51 v 6; Ps. 75 v 1

audio Ds. IJ.R. Bijl 2023-02-12 2 ''Mag men de eed zweren.''

Schriftlezing: Deuteronomium 6 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 37 / Zingen: Ps. 65 v 1 en 3; 24 v 2 en 3; Ps. 89 v 15; Ps. 111 v 5 en 6

audio Ds. IJ.R. Bijl 2023-02-12 1 ''Uit het leven van Mozes.''

Schriftlezing: Exodus 4 / Tekst: Exodus 4 v 1 - 5 / Zingen: Ps. 119 v 45 enn 47; Ps. 91 v 5 en 6; Ps. 23 v 1; Ps. 23 v 2

audio Ds. G. Beens 2023-02-08 3 ''De mond des Heeren tot het verbondsvolk.'' (ouvGBS)

Schriftlezing: Jesaja 43 v 1 - 7 / Tekst: Jesaja 43 v 1 / Zingen: Ps. 68 v 17; Ps. 74 v 17, 18 en 19; Ps. 116 v 1 en 4; Ps. 135 v 2 en 8

audio Dhr. J. de Boer 2023-02-05 2

Schriftlezing: 2 Korinthe 5 / Tekst: 2 Korinthe 5 v 17 / Zingen: Ps 56 v 6; Ps. 144 v 1 en 7; Ps. 119 v 47; Ps. 118 v 8

audio Dhr. J. de Boer 2023-02-05 1

Schriftlezing: Johannes 3 v 1 - 21 / Zingen: Ps. 92 v 2 en 3; Ps. 16 v 3 en 4; Ps. 22 v 13; Ps. 146 v 1 en 6

audio Ds. IJ.R. Bijl 2023-01-29 2 ''Het 3e gebod''

Schriftlezing: Leviticus 24 v 10 - 23 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 36 / Zingen: Ps. 119 v 64 en 69; Ps. 1 v 1, 2 en 3; Lofzang van Maria v 3; Ps. 145 v 1

audio Ds. IJ. R. Bijl 2023-01-29 1 ''Jobs enige troost in leven en sterven.''

Schriftlezing: Job 5 v 1 - 9; Job 13 v 9 - 16; Job 19 v 25 - 29 / Tekst: Job5 v 9; Job 13 v 15; Job 19 v 25 / ZingenPs. 77 v 7 en 8; Ps. 73 v 13 en 14; Ps. 62 v 1; Ps. 118 v 8

Go to top