Map Predikaties 2024

audio Ds. C.M. Buijs 2024-07-07 2 ''De wijze les van de konijnen.'' Nieuw

Schriftlezing: Psalm 104 v 13 - 24 / Tekst: Spreuken 30 v 26 / Zingen: Ps. 91 v 1; Ps. 143 v 9; Ps. 104 v 9, 17 en 18; Ps. 71 v 2; Ps. 32 v 4.

audio Ds. C.M. Buijs 2024-07-07 1 ''De wijze les van de mieren.'' Nieuw

Schriftlezing: Spreuken 6 v 1 - 11 en Spreuken 30 v 24 - 28 / Tekst: Spreuken 30 v 25 / Zingen: Ps. 92 v 1; Ps. 92 v 3; Ps. 147 v 3 en 5; Ps. 107 v 22; Ps. 90 v 9.

audio Ds. G.J. Blankers 2024-06-30 2 (Predikatie over Heidelbergse Catechismus zondag 4) Nieuw

Schriftlezing: Romeinen 5 v 12 - 21 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 4 / Zingen: Ps. 90 v 2; Ps. 26 v 2; Ps. 90 v 3 en 4; Ps. 139 v 14.

audio Ds. P.J.T. van den Herik 2024-06-26 3 ''Jezus zoekt in Samaria zalig te maken wat verloren is (1).'' (Bijbellezing)

Schriftlezing: Johannes 4 v 1 - 10 / Tekst: Johannes 4 v 1 - 10 / Zingen: Ps. 63 v 1; Ps. 25 v 2, 4 en 8; Ps. 45 v 2; Ps. 36 v 3.

audio Ds. P.T.J. van den Herik 2024 06 23 2 ''Obadja beleid zijn jonge godsvreze. (Doopdienst)

Schriftlezing: 1 Koningen 18 v 1 - 15 / Tekst: 1 Koningen 18 v 12b / Zingen Ps. 19 v 5; Ps. 34 v 4 en 6; Ps. 25 v 6; Ps. 143 v 10

audio Ds. P.J.T. van den Herik 2024-06-23 1 ''Andréas leidt zijn broer tot Jezus.'' (Bevestiging ambtsdragers)

Schriflezing: Johannes 1 v 29 - 43 / Tekst: Johannes 1 v 43a / Zingen: Ps. 108 v 1; Ps. 119 v 3, 7 en 9; Ps. 147 v 6; Ps. 119 v 86

audio Kand. B. Engberts 2024-06-16 2 ''Gods wonderlijke wegen.''

Schriftlezing: Jozua 2 / Tekst: Jozua 2 v 9 - 11 / Zingen: Ps. 87 v 3 en 4; Ps. 75 v 1; Ps. 135 v 6, 7 en 8; Ps. 33 v 10; Ps. 89 v 8.

audio Kand. B. Engberts 2024-06-16 1 ''Het wonder in Jezus' naam.''

Schriftlezing: Handelingen 3 v 1 - 10 / Tekst: Handelingen: 3 v 6 / Zingen: Ps. 25 v 8; Ps. 19 v 7 Ps. 51 v 5 en 7; Ps. 116 v 5 en 11; Ps. 68 v 2.

audio Kand. G.H. Koppelman 2024-06-09 2 ''Stéfanus de eerste martelaar.''

Schriftlezing: Handelingen 6 en Handelingen 7 v 51 tot Handelingen 8 v 2 / Zingen: Ps. 118 v 3; Ps. 31 v 3, 4 en 12; Ps. 138 v 4; Ps. 35 v 13.

audio Ds. P. de Vries 2024-06-09 1 ''De boodschap van Paulus en Silas aan de stokbewaarder en zijn huis.''

Schriftlezing: Handelingen 16 v 11 - 40 / Tekst: Handelingen: 16 v 30 - 34 / Zingen: Ps. 146 v 3; Ps. 119 v 83; Ps. 32 v 3, 4 en 6; Ps. 138 v 1; Ps. 89 v 7.

audio Ds. M.G. van Middendorp 2024-06-05 3 ''Het Woord en de moorman.'' (o.u.v. GBS)

Schriftlezing: Handelingen 8 v 26 - 40 / Tekst: Handelingen: 8 v 34 - 35 / Zingen: Ps. 86 v 8; Ps. 72 v 6 en 8; Ps. 89 v 7; Ps. 73 v 13.

audio Ds. P. de Vries 2024-06-02 2 ''De Heere troost Zijn volk.''

Schriftlezing: Jesaja 49 v 14 - 26 / Tekst: Jesaja 49 v 14 - 16 / Zingen: Ps. 119 v 25; Ps. 62 v 1; Ps. 102 v 7, 8 en 9; Ps. 69 v 14; Ps. 89 v 1 en 20.

audio Ds. P. de Vries 2024-06-02 1 ''De apostolische zegenbede.''

Schriftlezing: 2 Korinthe 13 / Tekst: 2 Korinthe 2 v 13 / Zingen: Ps 138 v 1; Ps. 119 v 84; Ps. 89 v 2, 9 en 15; Ps. 97 v 7; Avondzang v 7.

audio Ds. G.J. Blankers 2024-05-26 2 (Predikatie over Heidelbergse Catechismus zondag 3)

Schriftlezing: Romeinen 5 v 12 - 21 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 3 / Zingen: Ps. 139 v 14; Ps. 26 v 2; Ps. 38 v 3, 4 en 6; Ps. 38 v 21.

audio Ds. P.J.T. van den Herik 2024-05-20 1 ''De Heere vervult Joëls profetie van Pinksteren.'' (2e Pinksterdag, bevestiging lidmaten)

Schriftlezing: Handelingen 2 v 1 - 21 / Tekst: Handelingen: 2 v 18 / Zingen: Ps. 113 v 1 en 4; Ps. 116 v 9, 10 en 11; Lofzang van maria v 1 en 5; Ps. 35 v 13.

audio Ds. H. Oussoren 2024-05-19 2 ''Een zielevraag beantwoord.'' (1e Pinksterdag)

Schriftlezing: Handelingen 2 v 29 - 41 / Tekst: Handelingen 2 v 37 en 38 / Zingen: Ps. 145 v 4 en 6; Ps. 51 v 6 en 9; Ps. 95 v 2 en 3; Ps. 23 v 3

audio Ds. G.J. Blankers 2024-05-19 1 ''Eendrachtig bijeen.'' (1e Pinksterdag)

Schriftlezing: Handelingen 21 v 1 - 13 / Zingen:  Ps. 51 v 6; Ps. 118 v 11 en 12; Ps. 36 v 2.

audio Dhr. J. de Boer 2024-05-12 2 ''Het gebed van Habakuk zij ook ons gebed.''

Schriftlezing: Habakuk 3 / Tekst: Habakuk 3 v 2 / Zingen: Ps. 92 v 3; Ps.8 v 1, 2, 3 en 4; Ps. 90 v 9; Ps. 62 v 4 en 5.

audio Dhr. J. de Boer 2024-05-12 1 ''Jezus' hemelvaart, zijn diepe betekenis.''

Schriftlezing: Johannes 14 v 15 - 25 en Hebreeën 9 v 7 - 14 / Zingen: Ps. 21 v 1 en 3; Ps. 132 v 10, 11 en 12; Ps. 69 v 14; Ps. 47 v 3.

audio Ds. W.J. Teunissen 2024-05-09 1 ''De hemelvaart van Christus.'' (Hemelvaartsdag)

Schriftlezing: Handelingen 1 v 4 - 14 / Tekst: Handelingen: 1 v 9 - 11 / Zingen: Ps. 24 v 5; Ps. 110 v 1 en 2; Ps. 47 v 3; Ps. 68 v 9.

Go to top