Map Predikaties 2008

audio Ds.K. Veldman 2008-12-31 3 "De laatste gang van Mozes."

Schriftlezing: Deuteronomium 34 / Tekst: Deuteronomium 34 : 4 - 6

audio Ds. K. Veldman2008-12-28 2 (HC z. 32) "Goede werken!!"

Schriftlezing: Romeinen 6 / Tekst: Heid. Cat. zondag 32 vr en atw 86 en 87

audio Ds. K. Veldman 2008-12-28 1 "De haat van koning Herodes tegen de geboren Koning der Joden."

Schriftlezing: Mattheüs 2 / Tekst: Mattheüs 2 : 13

audio Ds. K. Veldman 2008-08-17 2 (HC zondag 21 vr en antw 55 en 56)

Schriftlezing: Psalm 116

audio Ds. K. Veldman 2008-08-17 1 "Het gebod der liefde, een oud en nieuw gebod."

Schriflezing: 1 Johannus 2 : 1 - 11

audio Kerstmiddag met de kinderen 2008-12-26 2

audio Ds. K. Veldman 2008-12-26 1 "En ziet er was een mens te Jeruzalem."

Schriftlezing: Lukas 2 : 25 - 38 / Tekst: Lukas 2 : 25

audio Ds. K. Veldman 2008-12-25 2 "De doop in plaats van de besnijdenis

Schriftlezing: Lukas 2 : 21 - 24 / Tekst: Lukas 2 : 21

audio Ds. K. Veldman 2008-12-25 1 "En zij legde Hem neder in de kribbe...., ziet het Lam Gods..."

Schriftlezing: Lukas 2 :v 1 - 7 / Tekst: Lukas 2 : 7b

audio Ds. K. Veldman 2008-12-17 3 Bijbellezing "David bewijst Absalom genade zonder recht."

Schriftlezing: 2 Samuël 14

audio Eerw. Hr. J. v.d. Beek 2008-12-21 3 "Gods belofte van het komende Licht."

Schriftlezing: Jesaja 9 / Tekst: Jesaja 9 : 1 en 3

audio Ds. J.D. Heikamp 2008-12-21 1 "De voorloper van de Messias."

Schriftlezing: Maleachi 3 / Maleachi 3 : 1

audio Ds. J.C. den Ouden 2008-12-14 1 "De moederbelofte."

Schriftlezing: Genesis 3 : 1 - 20 / Tekst: Genesis 3 : 15

audio Ds. K. Veldman 2008-12-07 2

Schriftlezing: Mattheüs 16 : 13 - 28 / Tekst: Heidelbergse Catechismus zondag 31

audio Ds. K. Veldman 2008-12-07 1 "Want en Kind is ons geboren....."

Schriftlezing: Jesaja 9 / Tekst: Jesaja 9 : 6

audio Ds. K. Veldman 2008-11-30 2 (HC.Z.30)

Schriftlezing: Hebreeën 10 : 1 - 18  /  Heidelbergse Catachismis zondag 30

audio Ds. K. Veldman 2008-11-30 1 "Maria's belijdenis, Maria's gebed."

Schriftlezing: Lukas 1 : 26 - 56  /  Tekst: Lukas 1 : 38

audio Ds. K. Veldman 2008-11-23 2 (HC Z 29)

Schriftlezing: Johannes 6 : 22 - 59 / Heidelbergse Catechismus: Zondag 29

audio Ds. K. Veldman 2008-11-23 1 "Elizabeth."

Schriftlezing: Lukas 1 : 1 - 25 / Tekst: Lukas 1 : 25

audio Ds. K. Veldman 2008-11-19 3 (Bijbellezing)

Schriftlezing: 2 Samuël 13 : 22 - 39  "Een vader als rechter die het recht niet handhaafde. Een vader als vader die het recht handhaafde."
Go to top