Map Predikaties 2010

audio Ds. K.Veldman 2010-03-17 3 "David spreekt over de Rots van Israël." (Bijbellezing)

Schriftlezing: 2 Samuël 23 v 1 - 7

audio Eerw. Hr. J. vd Beek 2010-03-14 2 "Het onderwijs van Jezus over het tarwegraan."

Schriftlezing: Johannes 12 v 12 - 36 / Tekst: Johannes 12 v 24

audio Eerw. Hr. J. vd Beek 2010-03-14 1 "Het wonderlijke werk der verlossing."

Schriftlezing: Exodus 12 v 1 - 28 / Tekst: Exodus 12 v 21 - 24

audio Eerw. Hr. J. de Boer 2010-03-10 3 (Biddag) "De trouwe zorg des Heeren over Zijn volk."

Schriftlezing: Psalm 33 / Tekst: Psalm 33 v 18 en 20b

audio Eerw. Hr. J. de Boer 2010-03-10 1 (Biddag) "Geef ons heden, ons dagelijks brood."

Schriftlezing: Mattheüs 6 v 1 - 18 / Tekst: Mattheüs 6 v 11 en Psalm 67 v 7

audio Kand. C.M. Klok 2010-03-06 2 "Een Goddelijke bidstond in lijdenstijd."

Schriftlezing: Mattheüs 13 v 1 - 12 en 27 - 39 / Mattheüs 13 v 37

audio Kand. C.M. Klok 2010-03-06 1 "Judas."

Schriftlezing: Johannes 13 v 1 - 30 / Tekst: Johannes 13 v 21 - 30

audio Kand. J. P. Stoel 2010-02-28 2 "Het beest uit de zee."

Schriftlezing: Openbaring 13 v 1 - 10 / Tekst: idem

audio Kand. J. P. Stoel 2010-02-28 1 "Jezus, Hij wordt verzocht door de farizeeën."

Schriftlezing: Markus 3 v 1 - 12 / Tekst: Markus 3 v 1 - 6

audio Ds. W.J. Teunissen 2010-02-25 3 "De zuchters getekend."

Schriftlezing: Ezechiel 9 Tekst: Ezechiël 9 v 4 - 5

audio Ds. J. van Tilburg 2010-02-21 2 "Tekenen der tijd."

Schriftlezing: Psalm 83 Tekst: Psalm 83 v 5

audio Ds. J. van Tilburg 2010-02-21 1 "De ure is gekomen."

Schriftlezing: Johannes 12 v 12 - 32 Tekst: Johannes 12 v 23

audio Ds. A. Egas 2010-02-14 2 "Het bevel van de meester."

Schriftlezing: Mattheus 26 v 31-46 / Tekst: Mattheus 26 v 46

audio Ds. A. Egas 2010-02-14 1 "Een plechtige afkondiging, met een verbijsterende inhoud."

Schriftlezing: Johannes 13 v 12-30 / Tekst Johannes 13 v 21b

audio Ds. K. Veldman 2010-02-10 3 bbl "David bid om ontdekkend licht, omtrent de driejarige hongersnood."

Schriftlezing: 2 Samuël 21 v 1-14 Tekst: 2 Sam. 21 v 10

audio Ds. W.J. Teunissen 2010-02-07 2 "Het gebed vergeleken met het reukwerk(offer)."

Schriftlezing: Psalm 141 / Tekst: Psalm 141 v 2a

audio Ds. W.J. Teunissen 2010-02-07 1 "De geestelijke wedloop."

Schriftlezing: Hebreeën 12 v 1-17 Tekst: Hebreeën 12 v 1 en 2a

audio Ds. Tj. deJong 2010-01-31 2 "De inhoud van de ambtelijke en persoonlijke roeping."

Schriftlezing: Johannes 1 v 35-52 Tekst: Johannes 1 v 42b

audio Ds. Tj. de Jong 2010-01-31 1 "De boom des Levens."

Schriftlezing: Genesis 2 v 1-9 en Openbaring 2 v 1-7 / Tekst Openbaring 2 v 7b

audio Ds. H. de Bode 2010-01-24 2 "Een grote verwachting, en een zekere toekomst."

Schriftlezing: Deuteronomium 6 / Tekst: Mattheüs 28 v 19
Go to top