Map Predikaties 2010

audio Ds. W.J. Teunissen 2010-11-03 3 ''De belijdenis van Jeremia.''(Dankdag)

Schriftlezing: Klaagliederen 3 v 1 - 26 / Tekst: Klaagliederen 3 v 22 / Zingen: Ps.62 v 1 en 7; Ps. 60 v 1 en 3; Ps. 51 v 9 en 10; Ps. 73 v 14

audio Ds. W.J. Teunissen 2010-11-03 1 ''Tien melaatsen: nood, gave, plaats. (Dankdag).''

Schriftlezing: Lukas 17 v 11 - 19 / Tekst: Lukas 17 v 11 - 13 / Zingen: Ps. 103 v 1; Ps. 116 v 1, 2 en 3; Ps. 145 v 6; Ps. 147 v 6

audio Ds. W.J. Teunissen 2010-10-31 2 ''De Naam van Gods Zoon: Jezus!''

Schriftlezing: Handelingen 4 v 1 - 12 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 11 / Zingen: Ps. 45 v 1; Ps. 72 v 1 en 6; Ps. 2 v 7; Ps. 141 v 1 en 2

audio Ds. W.J. Teunissen 2010-10-31 1 ''Gestorven om te leven.'' (hervormingsdag)

Schriftlezing: Galaten 2 v 15 - 21 / Tekst: Galaten 2 v 19 / Zingen: Ps. 46 v 1; Ps. 40 v 3 en 4; Ps. 32 v 1; Ps. 123 v 1

audio Ds. W.J. Teunissen 2010-10-24 2 ''De doortocht door de Rode Zee.''

Schriftlezing: Heb. 11 v 22 - 29 Tekst: Heb. 11 v 29 / Zingen: Ps. 105 v 3; Ps. 136 v 13, 14 en 15; Ps. 119 v 17; Ps. 56 v 6

audio Ds. W.J. Teunissen 2010-10-24 1 ''Tweeërlei oogst.''

Schriftlezing: Openbaring 14 v 14 - 20 / Tekst: Openbaring 14 v 14 - 16 / Zingen: Ps. 65 v 7 en 8; Ps. 37 v 1 en 9; Ps. 73 v 13; Ps. 72 v 2 en 4

audio Ds. W.J. Teunissen 2010-10-20 ''Een bewogen oproep van Judas.'' (Bijbellezing)

Schriftlezing: Judas v 1-7 / Tekst: Judas v 3-7 / Zingen: Ps. 1 v 1; Ps. 1 v 3 en 4; Ps. 2 v 6; Ps. 3 v 4

audio Ds. J. v Rossem 2010-10-17 2 ''Een verdrietige, biddende en verhoorde Hanna.''

Schriftlezing: 1 Samuël 1 v 1 - 1Samuël 2 v 12 / Tekst: 1 Sam. 1 v 6 en 10, 1 Sam. 2 v 9 / Zingen: Ps. 116 v 1; Ps. 146 v 3 en 4; Ps. 30 v 8; Ps. 34 v 2

audio Ds. J. v Rossem 2010-10-17 1 ''De prediking van Paulus.''

Schriftlezing: Handelingen 20 v 17 - 38 / Tekst: Handelingen 20 v 21, 26, 32 / Zingen: Ps. 45 v 1; Ps. 56 v 5 en 6; Ps. 90 v 9; Ps. 108 v 24

audio Ds. W.J. Teunissen 2010-10-10 2 "De voorzienigheid Gods.''

Schriftlezing: Psalm 104 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 10 / Zingen: Ps. 89 v 1 Ps. 104 v 7 en 14; Ps. 116 v 10; Ps. 145 v 1

audio Ds. W.J. Teunissen 2010-10-10 1 ''De doden in de Heere, zalig gesproken.''

Schriftlezing: Openbaring 14 / Tekst: Openbaring 14 v 13 / Zingen: Ps. 89 v 19; Ps. 49 v 2 en 6; Ps. 43 v 4; Ps. 25 v 8 en 10

audio Ds. W.J. Teunissen 2010-10-03 2 "God de Vader."

Schriftlezing: Psalm 121 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 9 / Zingen: Ps. 136 v 5 en 6; Ps. 136 v 7, 8 en 9; Ps. 33 v 10 en 11; Ps. 146 v 4

audio Ds. W.J. Teunissen 2010-10-03 1 "Het profetisch woord."

Schriftlezing: 2 Petrus 1 / Tekst: 2 Petrus 1 v 19 / Zingen: Ps. 119 v 53; Ps. 19 v 1 en 4; Ps. 119 v 65; Ps. 87 v 7

audio Ds. A.C. Rijken 2010-09-29 3 (ouvGBS)

Schriftlezing: Jesaja 41 v 1 - 20 / Tekst: Jesaja 41 v 17 - 20 / Zingen Ps. 63 v 1 en 2; Ps 107 v 17 en 18; Ps. 72 v 7

audio Ds. W.J. Teunissen 2010-09-26 2 "Doorgaande aankondiging van het oordeel."

Schriftlezing: Openbaring 14 v 6 - 20 / Tekst: Openbaring 14 v 8 - 12 / Zingen: Ps. 93 v 1 en 4; Ps. 75 v 4, 5 en 6; Ps. 17 v 8; Ps. 91 v1

audio Ds. W.J. Teunissen 2010-09-26 1 "De engel met het eeuwig evangelie."

Schriftlezing: Openbaring 14 v 1 - 13 / Tekst: Openbaring 14 v 6 en 7 / Zingen: Ps. 96 v 1 en 6; Ps. 2 v 1 en 6; Ps. 72 v 11; Ps. 25 v 6

audio Ds. W.J. Teunissen 2010-09-22 3 "De aanhef van de Judas brief." (Bijbelezing)

Schriftlezing: Judas : 1 - 7 / Tekst: Judas : 1 en 2 / Zingen: Ps. 146 v 3 en 5; Ps. 116 v 1, 2 en 3; Ps. 33 v 10; Ps. 114 v 32

audio Kand. H. Zwagemaker 2010-09-19 2 "Jericho sluit haar poorten."

Schriftlezing: Jozua 6 v 1 - 20 / Tekst: Jozua 6 v 1 / Zingen: Ps. 68 v 16; Ps. 62 v 3 en 4; Ps. 18 v 9; Ps. 118 v 9

audio Kand. H. Zwagemaker 2010-09-19 1 "De Goede Herder; Eén Toegang tot de schaapskooi."

Schriftlezing: Johannes 10 v 1-21 /Tekst: Johannes 10 v 1 en 2 / Zingen: Ps. 65 v 1; Ps. 95 v 2, 3 en 4; Ps. 119 v 88; Ps. 79 v 7

audio Ds. A. Egas 2010-09-12 2 "Het teken van Jona."

Schriftlezing: Jona 1 / Zingen: Ps. 46 v 1; Ps 25 v 5; Ps. 42 v 4 en 5; Ps. 32 v 1; Ps. 119 v 88

Go to top