Map Predikaties 2012

audio Ds. W. J. Teunissen 2012-03-14 3 (Biddag) ''Geef ons heden ons dagelijks brood.''

Schriftlezing: Mattheüs 6 v 1 - 15 / Tekst: Heidelbergse Catechismus zondag 50 Vr. en Antw. 125 / Zingen: Ps. 37 v 2 en 3; Gebed des Heeren v 1 en 5; Ps. 72 v 7; Ps. 145 v 6

audio Ds. W.J. Teunissen 2012-03-14 1 (Biddag) ''De kudde Gods.''

Schriftlezing: 1 Petrus 5 / Tekst: 1 Petrus 5 v 6 en 7 / Zingen: Ps. 104 v 7 en 14; Ps. 146 v 3 en 4; Ps. 33 v 10; Ps. 147 v 6

audio Kand. K. van Olst 2012-03-11 2 ''De liefdesblik van de Zaligmaker tot Petrus.''

Schriftlezing: Lukas 22 v 54-71 / Tekst: Lukas 22 v 61 en 62 / Zingen: Ps. 1 v 1; Ps. 141 v 1, 3 en 9; Ps. 51 v 9; Ps. 79 v 4 en 7

audio Kand. K. van Olst 2012-03-11 1 ''Het voortgaande werk van de Borg.''

Schriftlezing: Markus 14 v 27 - 42 / Tekst: Markus 14 v 34 - 36 / Zingen: Ps. 22 v 6; Ps. 69 v 1 en 4; Ps. 4 v 3; Ps. 54 v 1

audio Ds. H. Lassche 2012-03-04 2 ''De zalving in Bethanië.''

Schriftlezing: Markus 14 v 1 - 11 / Tekst: Markeus 14 v 1 / Zingen: 62 v 1; Ps. 63 v 1, 2 en 3; Ps. 84 v 5; Ps. 132 v 12.

audio Ds. W.J. Teunissen 2012-03-04 1 ''De weg naar Jeruzalem.''

Schriftlezing: Lukas 13 v 22 - 30 / Tekst: Lukas 13 v 22 - 24 / Zingen: Ps. 18 v 1; Ps. 18 v 9 en 10; Ps. 89 v 8; Ps. 68 v 17.

audio Ds. H. Lassche 2012-02-26 2 ''Lijdenszondag.''

Schriftlezing: Jesaja 53 / Tekst: Jesaja 53 v 1 / Zingen: Ps. 105 v 3; Ps. 81 v 12, 13, 15 en 18; Ps. 33 v 10; Ps. 103 v 1

audio Ds. W.J. Teunissen 2012-02-26 1 ''Ik ben de Deur der schapen.''

Schriftlezing: Johannes 10 v 1 - 21 / Tekst: Johannes 10 v 7b / Zingen: Ps. 118 v 8; Ps. 95 v 1 en 4; Ps. 79 v 7; Ps. 119 v 8

audio Ds. M. van Sligtenhorst 2012-02-19 2 ''God verheerlijkt smartekinderen.''

Schriftlezing: 1 Kronieken 4 v 1 - 10 / Tekst: 1 Kronieken 4 v 9 - 10 / Zingen: Ps. 89 v 19; Ps. 66 v 1; Ps. 65 v 5, 8 en 9; Ps. 118 v 3; Ps. 62 v 4

audio Ds. M. van Sligtenhorst 2012-02-19 1 ''De Heere bezoekt zijn kinderen.''

Schriftlezing: Genesis 18 v 1 - 15 / Tekst: Genesis 18 v 1 - 8 / Zingen: Ps. 23 v 1; Ps. 106 v 5; Ps. 66 v 7 en 8; Ps. 111 v 5; Ps. 19 v 7

audio Ds. W.J. Teunissen 2012-02-12 2 ''Twee wegen naar de eeuwigheid.''

Schriftlezing: Mattheüs 7 v 13 - 23 / Tekst: Mattheüs 7 v 13 - 14 / Zingen: Ps. 105 v 1; Ps. 1 v 1 en 3; Ps. 118 v 10; Ps. 119 v 1

audio Kand. K. van Olst 2012-02-05 2 ''De beproeving van de Kananese vrouw.''

Schriftlezing: Mattheüs 15 v 1 - 28 / Tekst: Mattheüs 15 v 20 - 28 / Zingen: Ps. 5 v 1 en 2; Ps. 87 v 1, 2 en 3; Ps. 77 v 6; Ps. 40 v 1.

audio Kand. K. van Olst 2012-02-05 1 ''De tedere handelswijze van Christus' genade werk.''

Schriftlezing: Mattheüs 12 v 1 - 21 / Tekst: Mattheüs 12 v 20 / Zingen: Ps. 89 v 19; Ps. 38 v 3 en 6; Ps. 103 v 2; Ps. 116 v 4 en 5

audio Ds. H. Lassche 2012-01-29 2 ''De reiniging van een melaatse.''

Schriftlezing: Markus 1 v 29 - 45 / Tekst: Markus 1 v 40 - 42 / Zingen: Ps. 145 v 6; Ps. 51 v 2, 4 en 5; Ps. 3 v 2; Ps. 65 v 1.

audio Dhr. E. van Baren 2012-01-29 1 ''Nathanaël onder de vijgeboom.''

Schriftlezing: Johannes 1 v 35 - 52 / Tekst: idem / Zingen: Ps. 43 v 3; Ps. 25 v 7; Ps. 89 v 7 en 8; Ps. 77 v 8: Ps. 33 v 3

audio Dhr. J. vd Beek 2012-01-22 2 ''Het wonderlijke werk van Johannes de Doper.''

Schriftlezing: Johannes 1 v 19 - 40 / Tekst: Johannes 1 v 35 - 40 / Zingen: Ps. 25 v 2 en 4; Ps. 68 v 13 en 14; Ps. 118 v 10; Ps. 89 v 7.

audio Ds. A. Egas 2012-01-15 3 ''Een kostbaar geschenk dat nooit in waarde afneemt.''

Schriftlezing: Psalm 16 / Tekst: Psalm 16 v 5 en 6 / Zingen: Ps. 73 v 1; Ps. 99 v 8; Ps. 16 v 3 en 5; Ps. 138 v 3; Ps. 85 v 3

audio Ds. A. Egas 2012-01-15 1 ''De vervulde profetie.''

Schriftlezing: Mattheüs 2 v 13 - 23 / Tekst: Mattheüs 2 v 15b / Zingen: Ps. 91 v 1; Ps; 119 v 10; Ps. 3 v 1 en 4; Ps. 34 v 10 en 11; Ps. 37 v 20

audio Ds. Tj. de Jong 2012-01-08 2 ''Een rijke boodschap voor ellendigen.''

Schriftlezing: Jeremia 31 v 1 - 20 / Tekst: Jeremia 31 v 11 / Zingen: Ps. 49 v 3; Ps. 107 v 6, 7 en 8; Ps. 118 v 3; Ps. 124 v 2 en 3

audio Ds. Tj. de Jong 2012-01-08 1 ''Het Goddelijk begin.''

Schriftlezing: Genesis 1 v 1 - 8 / Johannes 1 v 1 - 18 / Openbaring 1 v 1-8 / Tekst: Genesis 1 v 1a / Zingen: Ps. 118 v 14; Ps. 139 v 7, 9 en 14; Ps. 33 v 10; Ps. 138 v 4

Go to top