Map Predikaties 2012

audio Ds. W.J. Teunissen 2012-09-16 1 ''Ik ben krank van liefde.''

Schriftlezing: Hooglied 2 / Tekst: Hooglied 2 v 5 en 6 / Zingen: Ps.119 v 65; Ps. 84 v 1 en 3; Ps. 63 v 1, 2 en 4; Ps.16 v 6

audio Ds. W.J. Teunissen 2012-09-12 3 ''De omkering.'' (Bijbellezing)

Schriftlezing: Esther 9 v 1 - 19 / Tekst: Esther 9 v 1b / Zingen: Ps. 3 v 1 en 4; Ps. 94 v 1, 8 en 12; Ps. 18 v 9; Ps. 89 v 7

audio Ds.W.J. Teunissen 2012-09-09 2 ''Het 7e Gebod; Gij zult niet echtbreken.''

Schriftlezing: 1 Korinthe 7 v 1 - 16 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 41 / Zingen: Ps. 128 v 1 en 4; Ps. 50 v 6, 7 en 9; PS. 79 v 4; Ps. 80 v 11

audio Ds. W.J.Teunissen 2012-09-09 1 ''Een apostolisch getuigenis. (VoorberHA)

Schriftlezing: 1 Johannes 1 / Tekst: 1 Johannes 1 v 1 - 4 / Zingen: Ps. 45 v 1 en 3; Ps. 119 v 32 en 65; Ps. 66 v 8; Ps. 43 v 3

audio Ds. W.J. Teunissen 2012-09-02 2 ''Het 6e Gebod.''

Schriftlezing: 1 Johannes 3 v 1 - 17 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 40 / Zingen: Ps. 41 v 1 en 6; Ps. 54 v 1 en 3; Ps. 58 v 7 en 8; Ps 99 v 2

audio Ds. W.J. Teunissen 2012-09-02 1 ''De vrijbrief.''

Schriftlezing: Esther 8 / Tekst: Esther 8 v 10 en 11 / Zingen: Ps. 119 v 25; Ps. 30 v 2 en 8; Ps. 118 v 8; PS. 56 v 5

audio Ds.W.J. Teunissen 2012-08-26 2 ''De enige Vrijmachtige Verlosser is de Heere de God van Israël.''

Schriftlezing: Jesaja 45 v 15 - 25 / Tekst: Jesaja 45 v 22 / Zingen Ps. 105 v 1; Ps. 72 v 4 en 10; Ps. 25 v 6

audio Ds. W.J. Teunissen 2012-08-26 1 ''Het hemels Heiligdom.''

Schriftlezing: Openbaring 21 v 22 - Openbaring 22 v 5 / Tekst: Openbaring 21 v 22 / Zingen: Ps. 89 v 19; Ps. 43 v 3 en 4; Ps. 26 v 8; PS. 84 v 1

audio Dhr. J vd Beek 2012-08-19 2 ''De zoekers van het Koninkrijk der Hemelen, voorgesteld als......

Schriftlezing: Mattheüs 13 v 36 - 58 / Tekst: Mattheüs 13 v 45 - 46 / Zingen: Ps. 63 v 2 en 3; PS. 56 v 4 en 6; Ps. 4 v 8; PS. 21 v 5 en 13

audio Ds. B.Reinders 2012-08-12 2 ''Een levende brief van Christus.''

Schriftlezing: 2 Korinthe 3 / Tekst: 2 Korinthe 3 v 2 en 3 / Zingen: Ps. 86 v 6; PS. 119 v 17, 18 en 19; Ps. 100 v 2 en 3; Ps. 72 v 11

audio Ds. B. Reinders2012-08-12 1 ''Godsverlating in het licht van Gods eeuwige ontferming over Zijn Sion'

Schriftlezing: Jesaja 54 / Tekst: Jesaja 54 v 7 en 8 / Zingen: Ps. 103 v 5; Ps. 77 v 3, 4 en 5; Ps. 118 v 3; Ps. 42 v 7

audio Ds. W.J. Teunissen 2012-08-05 2 ''Het vijfde gebod.''

Schriftlezing: Efeze 6 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 39 / Zingen: Ps. 44 v 1 en 2; Ps. 34 v 6 en 7; Tien Geboden v 1 en 6; Ps. 119 v 15

audio Ds. W.J. Teunissen 2012-08-05 1 ''Val en verhoging.''

Schriftlezing: Esther 7- Esther 8 v 2 / Tekst: Esther 7 v 10 - Esther 8 v 2 / Zingen: Ps. 37 v 5 en 6; Ps. 75 v 4 en 5; Ps. 37 v 19; Ps. 25 v 6

audio Ds. W.J. Teunissen 2012-07-29 2 ''Laat ons den rustdag wijden.''

Schriftlezing: Hebreeën 4 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 38 / Zingen: Ps 13 v 1 en 5; Ps. 10 v 7 en 9; Ps. 73 v 13; Ps. 42 v 1 en 7

audio Ds. W. J. Teunissen 2012-07-29 1 ''Esthers bede en verzoek.''

Schriftlezing: Esther 6 v 12 t/m Esther 7 v 10 / Tekst: Esther 7 v 3 en 4 / Zingen: Ps. 79 v 6; Ps. 74 v 18, 19 en 21; Ps. 72 v 2; Ps. 73 v 14

audio Ds. W.J. Teunissen 2012-07-22 2 ''Het vierde gebod.''

Schriftlezing: Exodus 32 v 11 - 18 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 38 / Zingen: Ps.20 v 1 en 5; Ps. 92 v 1 en 2; 10 Geboden v 1 en 5; Ps. 132 v 5 en 10

audio Ds. W.J. Teunissen 2012-07-22 1 ''Een slapeloze nacht.''

Schriftlezing: Esther 6 / Tekst: Esther 6 v 1 / Zingen: Ps. 77 v 7 en 8; Ps. 78 v 1 en 2; Ps. 119 v 74; Ps. 80 v 11

audio Ds. D. Zoet 2012-07-15 2 ''De Parel van grote waarde.''

Schriftlezing: Mattheüs 13 v 45 - 58 / Tekst: Mattheüs 13 v 45 en 46 / Zingen: Ps. 31 v 15; Ps. 21 v 1, 5 en 13; Ps. 73 v 13; Ps. 2 v 7

audio Ds. D. Zoet 2012-07-15 1 ''De schat in de akker.''

Schriftlezing: Mattheüs 13 v 31 - 44 / Tekst: Mattheüs 13 v 44

audio Ds.W.J. Teunissen 2012-07-08 2 ''Het Godzalig eedzweren.''

Schriftlezing: Jakobus 5 v 1 - 12 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 37 / Zingen: Ps. 11 v 1 en 3; Ps. 64 v 3, 7 en 10; Ps. 24 v 2; Ps. 89 v 15

Go to top