Map Predikaties 2014

audio Ds. H. Lassche' 2014-04-13 2 ''Tekst: Romeinen 10 v 18 - 21''

Schriftlezing: Jesaja 65 v 1 - 13 en Romeinen 10 v 18 - 21 /Tekst: Romeinen 10 v 18 - 21 / Zingen: Ps. 49 v 1; Ps. 19 v 2; Ps. 95 v 4, 5, 6 en 7

audio Ds. H. Lassche 2014-04-13 1 ''Jezus gekruisigd, Zijn klederen verdeeld, een Goddelijke beschikking.'

Schriftlezing: Johannes 19 v 17 - 30 / Tekst: Johannes : 19 v 23 en 24 / Zingen: Ps. 120 v 1 en 4; Ps. 38 v 3; Ps. 22 v 7, 8 en 9; Ps. 91 v 1; Ps. 61 v 3

audio Ds. W.J. Teunissen 2014-04-06 2 ''De hemelvaart van Christus.''

Schriftlezing: Johannes 14 v 1 - 14 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 18 / Zingen Ps. 47 v 3; Ps. 8 v 4, 5 en 6; Ps. 68 v 9; Ps. 43 v 4

audio Ds. W.J. Teunissen 2014-04-06 1 ''De uitgang van Christus.''

Schriftlezing: Johannes 19 v 1 - 22 / Tekst: Johannes 19 v 17 / Zingen: Ps. 40 v 4; Ps. 22 v 4 en 6; Ps. 103 v 8; Ps. 89 v 20

audio Ds. W.J. Teunissen 2014-03-30 2 ''Het volk van de stervende Borg.'' (NabetrHA)

Schriftlezing: Johannes 12 v 20 - 36 / Tekst: Johannes 12 v 25 en 26 / Zingen: Ps. 130 v 1 en 2; Ps. 119 v 18 en 19; 126 v 3; Ps. 25 v 6

audio Ds. W.J. Teunissen 2014-03-30 1 ''Het stervende tarwegraan.'' (BedHA)

Schriftlezing: Johannes 12 v 12 - 24 / Tekst Johannes 12 v 20 - 24 / Zingen: Ps. 67 v 1; Ps. 89 v 9 en 15; Ps. 22 v 13 en 15; Ps. 69 v14; Ps. 25 v 7

audio Ds. W.J. Teunissen 2014-03-26 3 ''Jona's gebed als God Ninevé spaart.'' (Bijbelllezing)

Schriftlezing: Jona 4 / Tekst: Jona 4 v 2 - 4 / Zingen: Ps. 72 v 1; Ps. 103 v 2 en 4; Ps. 103 v 6; Ps. 145 v 6

audio Ds. W.J. Teunissen 2014-03-23 2 ''De vruchten van de opstanding van Christus.''

Schriftlezing: Efeze 2 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 17 / Zingen: Ps. 144 v 2; Ps. 21 v 1 en 4; Ps. 17 v 8; Ps. 4 v 4

audio Ds. W.J. Teunissen 2014-03-23 1 ''De vreemdelingen.'' (Voorbereiding H.A.)

Schriftlezing: 1 Petrus 1 v 1 - 12 / Tekst: 1 Petrus 1 v 1a / Zingen: Ps. 39 v 8; Ps. 119 v 1 en 10; Ps. 116 v 5 en 7; Ps. 26 v 2

audio Dhr. J. vd Beek 2014-03-16 2 ''De verloochening van Jezus door Petrus.''

Schriftlezing: Lukas 22 v 31 - 62 / Tekst Lukas: 22 v 59 - 62 / Zingen: Ps. 22 v 3 en 5; Ps. 54 v 1 en 2; Ps. 51 v 1; Ps. 32 v 3 en 6

audio Dhr. J. vd Beek 2014-03-16 1 ''Maria's liefdesdaad in Bethanië.''

Schriftlezing: Markus 14 v 1 - 28 Tekst: Markus 14 v 3 - 8 / Zingen: Ps. 17 v 1 en 3; Ps. 22 v 14 en 15; Ps. 133 v 2; Ps. 146 v 1

audio Ds. W.J. Teunissen 2014-03-15 3 ''Het wee over Jeruzalem.'' (Tijdrede SGP)

Schriftlezing: Jesaja 29 v 1 - 16 / Tekst: Jesaja 29 v 10 / Zingen: Ps. 119 v 78; Ps. 74 v 1, 2 en 21; Ps. 139 v 14; Ps. 79 v 4

audio Ds. W.J. Teunissen 2014-03-12 3 ''De rijke dwaas.'' (Biddag)

Schriftlezing: Lukas 12 v 13 - 34 / Tekst: Lukas 12 v 13 - 21 / Zingen: Ps. 49 v 2 en 3; Ps. 49 v 4 en 6; Ps. 25 v 5 en 6; Ps. 73 v 13

audio Ds. W.J. Teunissen 2014-03-12 1 ''Gods oordeel tot Adam.'' (Biddag)

Schriftlezing: Genesis 3 v 1 - 24 / Tekst: Genesis 3 v 17 - 19 / Zingen: Ps. 104 v7; PS. 90 v 3, 6 en 9; Ps. 103 v 8; Ps. 67 v 1

audio Ds. W.J. Teunisssen 2014-02-16 2 ''De ontvangenis en de geboorte van de Heere Jezus Christus.''

Schriftlezing: 1 Johannes 5 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 14 / Zingen: Ps. 20 v 1; Lofzang van Maria v 1, 2 en 3; Ps. 98 v 2; Ps. 32 v 1

audio Ds. W.J. Teunissen 2014-02-16 1 ''De 2e belofte aan de gemeente van Thyatira: de morgenster.''

Schriftlezing: Openbaring 2 v 18 - 29 / Tekst: Openbaring 2 v 28 / Zingen: Ps. 130 v 3; Lofzang van Zacharias v 4; Ps. 116 v 5; Ps. 84 v 6

audio Ds. W.J. Teunissen 2014-03-09 2 ''Christus: gestorven, begraven, nedergedaald ter helle.''

Schriftlezing: Genesis 2 v 4 - 17 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 16 / Zingen: Ps. 89 v 19; Ps. 16 v 4 en 5; Ps. 142 v 1 en 4; Ps. 69 v 14

audio Ds. W.J. Teunissen 2014-03-09 1 ''Mozes''

Schriftlezing: Exodus 1 en Exodus 2 v 1 - 10 / Tekst: Exodus 2 v 10b / Zingen: Psalm 108 v 1; Ps. 105 v 10, 13 en 14; Ps. 69 v 1; Ps. 66 v 5

audio Ds. W.J. Teunissen 014-03-02 2 ''Door vuur verlost, uit vuur verlost.''

Schriftlezing: Lukas 12 v 49 - 59 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 15 / Zingen: Ps. 18 v 1; Ps. 88 v 1 en 11; Ps. 22 v 6; Ps. 123 v 1

audio Ds. W.J. Teunissen 2014-03-02 1 ''De huisvrouw van Lot.''

Schriftlezing: Genesis 19 v 1 - 29 / Tekst: Genesis 1 v 26 / Zingen: Ps. 11 v 3; Ps. 1 v 1 en 3; Ps. 119 v 60; Ps. 75 v 4 en 5

Go to top