Map Predikaties 2014

audio Kand. G.T.v Appeldoorn2014-11-16 1 De Heere brengt bij een ondankbaar volk een danklied op de lippen

Schriftlezing: Hosea 2 / Tekst: Hosea 2 v 7, 13 en 14 / Zingen: Ps. 116 v 7 en 11; Ps. 144 v 2; Ps. 78 v 9, 12 en 19; Ps. 118 v 7; Ps. 136 v 1 en 16

audio Ds. W.J. Teunissen 2014-11-09 2 ''Het sacrament van het Heilig Avondmaal.''

Schriftlezing: Mattheüs 26 v 17 - 30 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 28 / Zingen: Ps.10 v 7 en 9; Ps. 62 v 1 en 5; Ps. 135 v 2 en 11; Ps. 91 v 7

audio Ds. W.J. Teunissen 2014-11-09 1 ''Abels dankdag.''

Schriftlezing: Genesis 4 v 1 - 16 / Tekst: Hebreeën 11 v 4 / Zingen: Ps. 144 v 2; Ps. 20 v 1 en 2;Ps. 97 v 7; Ps. 141 v 2

audio Ds. W.J. Teunissen 2014-11-05 3 ''Danklied van verlossing.'' (Dankdag)

Schriftlezing: Jeasaja 12 / Tekst: Jesaja 12 v 1 / Zingen: Ps. 80 v 11; Ps. 90 v 4 en 9; Ps. 116 v 5 en 10; Ps. 138 v 1

audio Ds. W.J. Teunissen 2014-11-05 1 ''Loof de Heere, mijn ziel.'' (Dankdag)

Schriftlezing: Psalm 103 / Tekst: Psalm 103 v 1 / Zingen: Ps. 147 v 4 en 6; Ps. 103 v 1 en 2; Ps. 103 v 11; Ps. 66 v 6

audio Kand. J. v Meggelen 2014-11-02 2

Schriftlezing: Efeze 5 v 1 - 21 / Tekst: Efeze 5 v 20 / Zingen: Ps. 116 v 9, 10 en 11; Ps. 103 v 7; Ps. 22 v 13 en 14; Ps. 40 v 2

audio Kand. J. v Meggelen 2014-11-02 1 ''Uit genade zalig.''

Schriftlezing: Efeze 2 v 1 - 10 / Tekst: Efeze 2 v 8 en 9 / Zingen: Ps. 6 v 2 en 4; Ps. 119 v 33; Ps. 145 v 4 en 5; Ps. 56 v 5; Ps. 89 v 8

audio Ds. W.J. Teunissen 2014-10-26 2 ''Een bede om licht en waarheid van de Heere.'' (doopdienst)

Schriftlezing: Psalm 43 / Tekst: Psalm 43 v 3 / Zingen: Ps. 105 v 1; Ps. 11 v 3 en 5; PS. 43 v 3; Ps. 27 v 5

audio Ds. W.J. Teunissen 2014-10-26 1 ''Het aardse levenseinde van Jakob.''

Schriftlezing: Genesis 48 / Tekst: Hebreeën 11 v 21 / Zingen: Ps. 24 v 2 en 3; Ps. 146 v 3 en 4; Ps. 32 v 2; Ps. 84 v 4

audio Ds. W.J. Teunissen 2014-10-19 2 ''Het sacrament van de inlijving.''

Schriftlezing: Genesis 17 v 9 - 27 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 27 / Zingen: Ps9 v 10 en 18; Ps. 78 v 2 en 3; Ps. 105 v 5; Ps. 87 v 4

audio Ds. W.J. Teunissen 2014-10-19 1 ''Gods kinderen gasten en vreemdelingen op de aarde.''

Schriftlezing: Hebreeën 11 v 1 - 16 / Tekst: Hebreeën 11 v 13 / Zingen: Ps. 120 v 3; Ps. 119 v 10 en 25; Ps. 42 v 1; Ps. 56 v 4

audio Ds.W.J. Teunissen 2014-10-15 3 (Bijbellezing) ''Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.''

Schriftlezing: Jesaja 65 v 17 - 25 / Tekst: Openbaring 21 v 1 en 2 / Zingen: Ps. 122 v 1; Ps. 87 v 1, 2 en 3; Ps. 65 v 2; Ps. 84 v 1

audio Ds. W.J.Teunissen 2014-10-12 2 ''Het sacrament van de Heilige Doop.''

Schriftlezing: Handelingen 2 v 37 - 47 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 26 / Zingen: Ps. 6 v 2 en 9; Ps. 71 v 2 en 10; Ps. 34 v 2; Ps. 81 v 12

audio Ds. W.J. Teunissen 2014-10-12 1 ''De roeping van Abraham.''

Schriftlezing: Genesis 11 v 27 t/m Genesis 12 v 8 / Tekst: Hebreeën 11 v 8 / Zingen: Ps. 45 v 5; Ps. 119 v 3 en 17; Ps. 25 v 2; Ps. 25 v 6

audio Ds. K. Veldman 2014-10-08 3

Schriftlezing: 1 Petrus 1 / Tekst: 1 Petrus 1 v 3 / Zingen: Ps. 119 v 10 en 17; Ps. 77 v 6, 7 en 8; Ps. 103 v 3; Ps. 130 v 4

audio Ds. J.D. Heikamp 2014-10-05 2 ''Barnabas een goed man.''

Schriftlezing:  Handelingen 11 v 19 - 30 / Tekst: Handelingen 11 v 24a / Zingen: Ps. 25 v 2 en 3; Ps. 85 v 1 en 2; Ps. 19 v 5; Ps. 89 v 8

audio Ds. J.D. Heikamp 2014-10-05 1 ''We leven samen in het eind der tijden.''

Schriftlezing: Markus 1 v 14 - 28 / Tekst: Markus 1 v 15 / Zingen: Ps. 119 v 5; Ps. 71 v 10, 11 en 12; Ps. 81 v 13 en 15; Ps. 6 v 2

audio Kand. K. van Olst 2014-09-28 2''Het gewenste erfdeel van Zelafeäds dochteren.''

Schriftlezing: Numeri 27 v 1 - 11 / Tekst: idem / Zingen: Ps. 106 v 13; Ps. 16 v 3 en 6; Ps. 56 v 5; Ps. 68 v 6

audio Kand. K. van Olst 2014-09-28 1''Daniëls leven te midden van de verleiding.''

Schriftlezing: Daniël 1 / Tekst: Daniël 1 v 8 en 9 / Zingen: Ps. 1 v 1; Ps. 19 v 6 en 7; Ps. 25 v 6; Ps. 113 v 4

audio Ds. W.J. Teunissen 2014-09-21 2 ''Geloof en sacramenten.''

Schriftlezing: Genesis 9 v 1 - 19 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 25 / Zingen: Ps. 111 v 2 en 3; Ps. 86 v 1 en 9; Ps. 119 v 36; Ps. 105 v 5

Go to top