Map Predikaties 2015

audio Dhr. E. van Baren 2015-12-31 3 Oudjaarsavond

Schriftlezing: Romeinen 14 v 9 - 23/ Tekst: Romeinen 14 v 12 / Zingen: Ps. 103 v 8 en 9; Ps. 39 v 3 en 4; Ps. 98 v 4; Ps. 65 v 2

audio Ds. W.J. Teunissen 2015-12-27 2 ''De aanspraak van het gebed des Heeren.''

Schriftlezing: Romeinen 8 v 1 - 17 / Tekst: Heidelbergse Catechismus Zondag 46 / Zingen: Ps. 107 v 1; Ps. 125 v 1 en 2; Ps. 33 v 11; Ps. 46 v 1

audio Ds. W.J. Teunissen 2015-12-27 1 ''Anna een leesbare brief van Christus.''

Schriftlezing: Lukas 2 v 22 - 40 / Tekst: Lukas 2 v 36a / Zingen: Ps. 103 v 8 en 9; Ps.84 v 1 en 2; Ps. 119 v 83; Ps. 27 v 3

audio Kerstmiddag 2015-12-26 2

o.l.v. Ds. W.J. Teunissen en Mw. H. Berkhoff-Egas.

audio Ds. W.J.Teunissen 2015-12-26 1 ''Simeons bede'' (2eKerstdag)

Schriftlezing: Lukas 2 v 21 - 40 / Tekst: Lukas 2 v 25 - 29 / Zingen: Ps. 84 v 1; Ps. 119 v 9 en 25; Lofzang van Simeon v 1 en 2

audio Kand. H. Roelofsen 2015-12-25 2 ''Kerstfeest voor de wijzen.'' (1eKerstdag)

Schriftlezing: Mattheüs 1 v 1 - 12 / Tekst: idem / Zingen: Ps. 47 v 4; Ps. 72 v 5 en 6; Lofzang van Zacharias v 4; Ps. 68 v 14

audio Kand. H. Roelofsen 2015-12-25 1 ''De geboorte van de Zaligmaker.'' (1eKerstdag)

Schriftlezing: Lukas 2 v 1 - 7 / Tekst: Lukas 2 v 6 en 7 / Zingen: Ps. 111 v 5; Ps. 98 v 1 en 2; Lofzang van Simeon v 2; Ps. 118 v 13

audio Ds. K. van Olst 2015-12-20 2 ''Een wederzijdse liefdesverklaring.''

Schriftlezing: Hooglied 1 v 1 - 17 / Tekst: Hooglied 1 v 13 en 15 / Zingen: Ps. 30 v 1 en 3; Ps. 73 v 12 en 13; Ps. 97 v 7

audio Ds. K. van Olst 2015-12-20 1 ''Sterk uitzien naar de Heere.''

Schriftlezing: Psalm 130 / Tekst: Psalm 130 v 5 en 6 / Zingen: Ps. 25 v 2 en 10; Ps.130 v 1, 3 en 4; PS. 27 v 7; Lofzang van Maria v 2 en 3

audio Ds. W.J. Teunissen 2015-12-13 2 ''Maria bezingt Gods werk.'' (NabetrHA)

Schriftlezing: Lukas 1 v 46 - 56 / Tekst: Lukas 1 v 52 / Zingen: Ps. 138 v 3; Lofzang van Maria v 4, 5 en 6; Ps. 113 v 4 en 5; Ps. 72 v 7 en 11

audio Ds. W.J. Teunissen 2015-12-13 1 ''De vrouw zal de man omvangen.''(BedHA)

Schriftlezing: Lukas 1 v 46 - 56 / Tekst: Jeremia 31 v 22b / Zingen: Ps. 66 v 8; Lofzang van Maria v 1 en 3; Ps. 116 v 4, 7 en 11; Ps. 17 v 8

audio Ds. W. Roos 2015-12-09 3 ''Prediking over Jozef.''(ouvGBS)

Schriftlezing: Lukas 2 v 21 - 35 / Tekst: Mattheüs 1 v 19 / Zingen: Ps. 7 v 5 en 6; Ps. 33 v 1 en 3; Ps. 92 v 7; Ps. 118 v 10

audio Dhr. E. van Baren 2015-12-06 2 ''De Zon der gerechtigheid.''

Schriftlezing: Maleachi 4 / Tekst: Maleachi 4 v 2 / Zingen: Ps. 36 v 3; Ps. 130 v 3 en 4; Ps. 89 v 3 Lofzang van Zacharias v 5

audio Dhr. E. van Baren 2015-12-06 1 ''Voorbereiding Heilig Avondmaal.''

Schriftlezing: 1 Korinthe 10 v 1 - 22 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 30 vraag en antw 81 / Zingen: Ps. 51 v 9;Tien geboden v 9; Ps. 97 v 6 en 7; Ps. 72 v 7; Ps. 139 v 14

audio Ds. W.J.Teunissen 2015-12-02 3 ''De gezegende des Vaders.'' BBL

Schriftlezing: Openbaring 21 en Openbaring 22 v 1 - 5 / Tekst: Openbaring 22 v 3 - 5 / Zingen: Ps. 21 v 3 en 6; Ps. 16 v 3 en 6; Ps. 68 v 2; Ps. 42 v 1

audio Ds. W.J.Teunissen 2015-11-29 2 ''Het gebed.''

Schriftlezing: Lukas 18 v 1 - 8 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 45 / Zingen: Ps. 77 v 1; Ps. 39 v 5 en 8; Ps. 81 v 12; Ps. 67 v 1

audio Ds. W.J. Teunissen 2015-11-29 1 ''Het einde van de rijke man.''

Schriftlezing: Jesaja 66 v 18 - 24 / Tekst: Lukas 16 v 23 en 24 / Zingen: Lofzang van Maria 6 en 7; Ps. 90 v 3 en 4; Ps. 146 v 3; Ps. 42 v 1

audio Dhr. J. vd Beek 2015-11-22 2 ''De belofte van Hanna aan de Heere.''

Schriftlezing: 1 Samuël 1 / Tekst: 1 Samuël 1 v 9 - 17 / Zingen: Ps. 49 v 1 en 7; Ps. 51 v 5 en 9; Ps. 68 v 3; Ps. 119 v 46

audio Dhr. J. vd Beek 2015-11-22 1 ''David's verlossings Psalm.''

Schriftlezing: Psalm 40 / Tekst: Psalm 40 v 1 - 4 / Zingen: Ps. 69 v 6 en 7; Ps. 40 v 1 en 4; Ps. 89 v 3; Ps. 73 v 13

audio Ds. W.J.Teunissen 2015-11-18 3 ''De stroom en de Boom in het nieuwe Jeruzalem.''

Schriftlezing: Genesis 2 v 4 - 17 / Tekst: Openbaring 22 v 1 en 2 / Zingen: Ps. 135 v 3; Ps. 65 v 1 en 2; PS. 23 v 1; Ps. 36 v 2

Go to top