Map Predikaties 2016

audio Kand. D. Baarssen 2016-03-27 2 ''Een late getuige van de opstanding van Christus.'' (1ePaasdag)

Schriftlezing: 1 Korinthe 15 v 1 - 26 / Tekst: 1 Korinthe 15 v 8 - 10 / Zingen: Ps. 32 v 4; Ps. 40 v 5 en 8; Ps. 51 v 7; Ps. 65 v 2 en 3

audio Kand. D. Baarssen 2016-03-27 1 ''De hoop van de Emmaüsgangers.''(1ePaasdag)

Schriftlezing: Lukas 24 v 1 - 35 / Tekst: Lukas 24 v 21a / Zingen: Ps. 25 v 2; Ps. 42 v 3 en 6; Ps. 27 v 7; Ps. 25 v 4

audio Kand. H. Roelofsen 2016-03-25 3 Gods Vaderlijke zorg over het gestorven lichaam van Zijn Zoon

Schriftlezing: Mattheüs 27 v 46 - 61 / Tekst: Mattheüs 27 v 57 - 60 / Zingen: Ps. 115 v 9; Ps. 89 v 16, 17 en 18; Ps. 85 v 1; Ps. 16 v 5

audio Ds. A. T. van Andel 2016-03-25 1 ''Drie bijzondere vruchten van Jezus' sterven.''(Goede vrijdag)

Schriftlezing: Mattheus 27 v 33 - 56 / Tekst: Mattheüs 27 v 50 / Zingen: Ps. 150 v 3; PS. 118 v 11 en 12; Ps. 2 v 4 en 7

audio Ds. W.J. Teunissen 2016-03-20 2 ''Het opschrift op het Kruis.''

Schriftlezing: Johannes 19 v 17 - 30 / Tekst: Johannes 19 v 19b / Zingen: Ps. 143 v 10 en 11; Ps. 126 v 3; Ps. 89 v 20; Ps. 145 v 6

audio Ds. W.J. Teunissen 2016-03-20 1 ''De kruisiging van de Zaligmaker.''

Schriftlezing: Johannes 19 v 1 - 18 / Tekst: Johannes 19 v 18 / Zingen: Ps. 103 v 8; Ps. 89 v 15 en 16; Ps. 43 v 3; Ps. 130 v 4

audio Dhr. E. van Baren 2016-03-13 2 ''Predikatie over zondag 11 van de Heidelbergse Catechismus.''

Schriftlezing: Handelingen 4 v 1 - 20 / Tekst: Heidelbergse Catechismus zondag 11 / Zingen: Ps. 84 v 6; Ps. 73 v 12 en 14; Ps. 105 v 3; Ps. 3 v 2

audio Dhr. E. van Baren 2016-03-13 1 ''Een ernstige boodschap.'' (Voorbereiding HA)

Schriftlezing: Mattheüs 26 v 1 - 13 / Tekst: Mattheüs 26 v 2a / Zingen: Ps. 115 v 5; Tien Geboden v 9; Ps. 81 v 4, 5 en 6; Ps. 38 v 9; Ps. 139 v 14

audio Ds. W.J. Teunissen 2016-03-09 3 ''Een gebed om een voortdurende zegen.'' (Biddag)

Schriftlezing: Psalm 85 / Tekst: Psalm 85 v 5 / Zingen: Ps. 80 v 9 en 11; Ps. 85 v 1 en 2; Ps. 75 v 4; Ps. 126 v 3

audio Ds. A. Vlietstra 2016-03-09 1 ''Zonder Mij kunt gij niets doen.'' (Biddag)

Schriftlezing: Johannes 15 v 1 - 17 / Tekst: Johannes 15 v 5 slot / Zingen: Ps. 145 v 5; Ps. 127 v 1 en 2; Ps. 80 v 9; Ps. 123 v 1

audio Ds. W.J. Teunissen 2016-03-06 2 ''De 5e bede van het onze Vader.''

Schriftlezing: Romeinen 8 v - 17 / Tekst:  Heidelbergse Catechismus zondag 51 vr antw 126/ Zingen: Ps. 76 v 1 en 2; Ps. 6 v 2 en 3; Gebed de Heeren v 6; Ps. 150 v 1

audio Ds. W.J. Teunissen 2016-03-06 1 ''Jezus van allen verlaten.''

Schriftlezing: Mattheus 26 v 47 - 56 / Tekst: Mattheus 26 v 56b / Zingen: Ps. 33 v 6; Ps. 40 v 3 en 4; Ps. 73 v 13; Ps. 89 v 20

audio Kand. H. Roelofsen 2016-02-28 2 ''Het juk van Christus.''

Schriftlezing: Mattheüs 11 v 16 - 30 / Tekst: Matheüs 11 v 28 - 30 / Zingen: Ps. 36 v 2; Ps. 38 v 3, 4 en 6; Ps. 81 v 6; Ps. 116 v 4

audio Kand. H. Roelofsen 2016-02-28 1 ''Het lijden van Christus als de goede Herder.''

Schriftlezing: Zacharia 13 / Tekst: Zacharia 13 v 17 / Zingen: Ps. 89 v 19; Ps. 22 v 1, 8 en 10; Ps. 88 v 11; Ps. 23 v 1

audio Ds. W.J. Teunissen 2016-02-24 3 ''Ware aanbidding.''(Bijbellezing)

Schriftlezing: Openbaring 22 v 6 - 21 / Tekst: Openbaring 22 v 8 en 9 / Zingen: Ps. 75 v 1; Ps. 113 v 1 en 4; Ps. 72 v 11; Ps. 103 v 1

audio Ds. W.J. Teunissen 2016-02-21 2 ''De 4e bede van het onze Vader.''

Schriftlezing: Jeremia 17 v 1 - 18 / Tekst: Heidelbergse Catechismus zondag 50 / Zingen: Ps. 137 v 3; Ps. 147 v 5 en 6; Gebed des Heeren v 5; Ps. 114 v 4

audio Ds. W.J. Teunissen 2016-02-21 1 ''Het einde van Judas.''

Schriftlezing: Mattheüs 26 v 69 - 75 en Mattheüs 27 v 1 - 5 / Tekst: Mattheüs 27 v 3 - 5 / Zingen: Ps. 6 v 1; Ps. 73 v 1 en 14; Ps. 79 v 4; Ps. 51 v 1

audio Ds. H.J. van Marle 2016-02-14 2 ''De spiegel van Gods heilige wet.''

Schriftlezing: Exodus 19 v 1 - 17 en Exodus 20 v 18 - 21 / Tekst: Exodus 20 v 1 en 2 / Zingen: Ps. 119 v 69; Ps. 81 v 6, 9 en 12; Ps. 89 v 7; Ps. 147 v 10

audio Ds. H.J. van Marle 2016-02-14 1 ''De prediking en haar vrucht.''

Schriftlezing: Jesaja 52 v 13 t/m Jesaja 53 v 5 / Tekst: Jesaja 53 v 1 / Zingen: Ps. 54 v 1; Ps. 40 v 4 en 5; Ps. 2 v 6 en 7

audio Ds. W.J.Teunissen 2016-02-07 2 ''De derde bede.'' (doopdienst)

Schriftlezing: Mattheüs 26 v 36 - 46 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 49 / Zingen: Ps. 105 v 1; Ps. 59 v 1; PS. 86 v 6; Ps. 74 v 2

Go to top