Map Predikaties 2016

audio Ds. W.J. Teunissen 2016-02-07 1 ''Gods volk vertroost met het nieuwe Jeruzalem.''

Schriftlezing: Jesaja 62 / Tekst: Jesaja 62 v 1 - 4 / Zingen: Ps. 32 v 1; Ps. 130 v 1 en 3; Ps. 87 v 4; Ps. 147 v 1

audio Ds. K. van Olst 2016-01-31 2 ''De wijze bouwer.''

Schriftlezing: Lukas 6 v 27 - 49 / Tekst: Lukas 6 v 48 / Zingen: Ps. 91 v 5; Ps. 46 v 1 en 2; Ps. 118 v 11; Ps. 62 v 1

audio Ds. K. van Olst 2016-01-31 1 ''De nodiging tot het grote Avondmaal.''

Schriftlezing: Lukas 14 v 1 - 24 / Tekst: Lukas 14 v 21 / Zingen Ps. 16 v 3 en 6; PS. 68 v 5 en 10; Ps. 22 v 16; Ps. 36 v 2

audio Ds. W.J. Teunissen 2016-01-27 3 ''Waarachtige woorden.'' (Bijbellezing)

Schriftlezing: Openbaring 22 v 6 - 21 / Tekst: Openbaring: 22 v 6 en 7 / Zingen: Ps. 96 v 7 en 9; Ps. 119 v 65 en 80; Ps. 72 v 2; Ps. 89 v 7

audio Ds W.J. Teunissen 2016-01-24 2 ''De tweede bede.''

Schriftlezing: 1 Korinthe 15 v 1 - 28 / Tekst: Heidelbergse Catechismus zondag 48 / Zingen: Ps. 58 v 7 en 8; Ps. 94 v 1 en 2; Gebed des Heeren v 3; Ps. 126 v 3

audio Ds W.J. Teunissen 2016-01-24 1 ''De scheiding tussen leven en dood.''

Schriftlezing: Markus 9 v 38 - 50 / Tekst: Lukas 16 v 24 - 26 / Zingen: Ps. 11 v 3 en 4;Ps. 119 v 60 en 65; Ps. 1 v 3; PS. 119 v 69

audio Ds. W. Roos 2016-01-17 2 ''O God Uw weg is in het Heiligdom.''

Schriftlezing: Psalm 77 / Tekst: Psalm 77 v 14 / Zingen: Ps. 51 v 9; Ps. 77 v 8 en 9; Ps. 84 v 3; Ps. 46 v 1

audio Ds. W. Roos 2016-01-17 1 ''Bekeert u.''

Schriftlezing: Mattheüs 3 v 1 - 12 / Tekst: Mattheüs 3 v 2 / Zingen: Ps. 6 v 1 en 2; Ps. 19 v 4 en 5; Ps. 51 v 7; Ps. 25 v 7 en 8

audio Ds.J.DHeikamp 2016-01-10 2 ''Stefanus een rijke Christus prediker.''

Schriftlezing: Psalm 132 / Tekst: Handelingen 7 v 37 /Zingen: Ps. 122 v 1; Ps. 68 v 2 en 10; Ps. 123 v 1; Ps. 43 v 3

audio Ds. J.D. Heikamp 2016-01-10 1 ''Rijk geestelijk onderwijs.''

Schriftlezing: Psalm 84 / Tekst: Lukas 2 v 36 - 38 / Zingen: Ps. 27 v 7; PS. 84 v 1, 2 en 3; Ps. 130 v 3; Ps. 146 v 8

audio Ds. W.J. Teunissen 2016-01-03 2 ''De 1e bede.''

Schriftlezing: Jeremia 9 v 7 - 26 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 47 / Zingen: Ps. 117; Ps. 149 v 1 en 2; Ps. 72 v 11; Lofzang van Maria v 3

audio Ds. W.J.Teunissen 2016-01-03 1 ''God's opdracht aan Jeremia om Zijn Woord uit te roepen.''

Schriftlezing: Jeremia 7 v 1 - 28 / Tekst: Jeremia 7 v 1 - 4 / Zingen: Ps. 135 v 1; Ps. 132 v 5, 9 en 10; Ps. 81 v 13 en 14; Ps. 134 v 3; Ps. 84 v 6

audio Kand. H. Roelofsen 2016-01-01 1 ''Een ernstige vermaning op de 1e dag van het jaar.''(Nieuwjaarsdag)

Schriftlezing: Psalm 2 / Tekst: Psalm 2 v 12 / Zingen: Ps. 73 v 14; Ps. 2 v 3, 6 en 7; Ps. 32 v 5; Ps. 17 v 4

Go to top