Map Predikaties 2016

audio Dhr. J. de Boer 2016-09-11 2 ''Israël door de Heere gezegend.''

Schriftlezing: Leviticus 26 v 1 - 18 / Tekst: Leviticus 26 v 9 - 13 / Zingen: Tien geboden v 1; Ps. 81 v 1, 5, 11 en 18; Ps. 132 v 5 en 9; Ps. 122 v 3

audio Dhr. J. de Boer 2016-09-11 1 ''Gods bedreiging tegen Israël.''

Schriftlezing: Amos 8 / Tekst: Amos 8 v 11 en 12 / Zingen: Ps. 44 v 13; Ps. 27 v 5 en 7; Ps. 55 v 1; Ps. 56 v 3

audio Ds. W.J. Teunissen 2016-09-07 ''De laatste waarschuwing.''(BBL)

Schriftlezing: Deuteronomium 12 v 28 - 32 / Tekst: Openbaring 22 v 17 - 19 / Zingen: Ps. 147 v 10; Ps. 19 v 1 en 4; Ps. 119 v 65; Ps. 119 v 85

audio Ds. W.J. Teunissen 2016-09-04 2 ''De slang gevonnisd.''

Schriftlezing: Genesis 3 v 1 - 15 / Tekst: Genesis 3 v 14 en 15 / Zingen: Ps. 45 v 2; Ps. 68 v 9 en 11; Ps. 3 v 4; Ps. 89 v 8

audio Ds. W.J. Teunisse2016-09-04 1De uitnemendheid van Christus en Zijn gaven beleden door Gods ware volk

Schriftlezing: Hooglied 1 / Tekst: Hooglied 1 v 3 / Zingen: Ps. 123 v 1; Ps. 45 v 4; Ps. 52 v 7; Ps. 23 v 3; Ps. 133 v 3

audio Ds. W.J. Teunissen 2016-08-27 2 ''De ontmoeting vd Heere met Zijn gevallen mensen in de Hof van Eden

Schriflezing: Genesis 3 / Tekst: Genesis 3 v 8 - 13 / Zingen: Ps. 106 v 4; Ps. 139 v 1 en 4; Ps. 51 v 2; Ps. 79 v 4

audio Ds. W.J. Teunissen 2016-08-21 2 ''Het ware geloof.''

Schriftlezing: Handelingen 16 v 1 - 15 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 7 / Zingen: Ps. 32 v 1; Ps. 103 v 3 en 6; Ps. 2 v 7; Ps. 27 v 7

audio Ds. W.J. Teunissen 2016-08-21 1 ''De 2e zondeval.''

Schriftlezing: Genesis 3 / Tekst: Genesis 3 v 1 - 7 / Zingen: Ps. 144 v 2; Ps. 39 v 3 en 4; Ps. 143 v 2; Ps. 25 v 4

audio Kand. H. Roelofsen 2016-08-14 2 ''De levendmaking van dode zondaren.''

Schriftlezing: Efeze 2 v 1 - 10 / Tekst: Efeze 2 v 3b - 5 / Zingen: Ps. 27 v 3; Ps. 103 v 4, 5 en 6; Ps. 31 v 1; Ps. 89 v 8

audio Kand. H. Roelofsen 2016-08-14 1 ''De terugkeer van ballingen tot God.''

Schriftlezing: Jeremia 31 v 1 - 9 / Tekst: Jeremia 31 v 9 / Zingen: Ps. 25 v 3; Ps. 69 v 3 en 7; Ps. 23 v 1; Ps. 103 v 7

audio Ds. W.J. Teunissen 2016-08-07 2 ''De Middelaar Gods en der mensen.''

Schriftlezing: Jesaja 53 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 6 / Zingen: Ps. 19 v 5; Ps. 40 v 3 en 4; Ps. 36 v 2; Ps. 25 v 4

audio Ds. W.J. Teunissen 2016-08-07 1 ''Man en vrouw schiep Hij hen.''

Schriftlezing: Genesis 2 v 18 - 25 / Tekst: Genesis 2 v 18 / Zingen: Ps. 127 v 1 en 2; Ps. 128 v 1 en 2; Ps. 72 v 11; Ps. 108 v 1

audio J. de Boer 2016-07-31 2 God zocht een man om het rechtv. oordeel af te wenden,maar Hij vond er geen

Schriftlezing: Ezechiël 22 / Tekst: Ezechiël 22 v 30 / Zingen: Ps. 53 v 3 en 6; Ps. 106 v 4, 12, 13 en 14

audio Dhr. J. de Boer 2016-07-31 1 ''Ezechiël krijgt bezoek met een verzoek en geeft antwoord.''

Schriftlezing: Ezechiël 14 v 1 - 11 / Tekst: Ezechiël 14 v 4 - 7 / Zingen: Ps. 7 v 5; Ps. 115 v 2, 3, 4 en 5; Ps. 97 v 4; Ps. 99 v 8

audio Ds. W.J. Teunissen 2016-07-24 2 ''De betaling van de zonde.''

Schriftlezing: Mattheüs 16 v 24 - 28 / Tekst: Heidlebergse Catechismus z 5 / Zingen: Ps. 143 v 2; Ps. 49 v 2 en 3; Ps. 142 v 4; Ps. 101 v 1

audio Ds W.J Teunissen 2016-07-24 1 ''De bekering van Paulus.''

Schriftlezing: Handelingen 9 v 1 - 25 / Tekst: Handelingen 9 v 3 - 6 / Zingen: Ps. 33 v 9; Ps. 116 v 2 en 3; Ps. 77 v 1; Ps. 32 v 5

audio Ds. B. Reinders 2016-07-17 3 ''De droefheid naar God.''

Schriftlezing: 2 Korinthe 7 / Tekst: 2 Korinthe 7 v 10 / Zingen: Ps. 84 v 1; Ps. 38 v 17, 18 en 21; PS. 25 v 10; Ps. 73 v 14

audio Ds. W.J. Teunissen 2016-07-17 1 ''De grootmaking van Gods Naam.''

Schriftlezing: Judas v 17 - 25 / Tekst: Judas v 24 en 25 / Zingen: Ps. 105 v 1; Ps. 68 v 10 en 17; Ps. 48 v 6; Ps. 72 v 11

audio Ds. W.J. Teunissen 2016-07-10 2 ''De gerechtigheid Gods.''

Schriftlezing: Psalm 7 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 4 / Zingen: Ps. 9 v 1, 4 en 12; Ps. 7 v 5 en 6; Ps. 119 v 69; Ps. 99 v 8

audio Ds. W.J. Teunissen 2016-07-10 1 ''Standvastigheid in tijden van verval.''

Schriftlezing: Judas / Tekst: Judas v 21 en 22 / Zingen: Ps. 143 v 10; Ps. 119 v 8 en 9; Ps. 119 v 83; Ps. 42 v 1

Go to top