Map Predikaties 2019

audio Ds. J.D. Heikamp 2019-03-17 1 ''Zie Ik kom.''

Schriftlezing: Psalm 40 / Tekst: Psalm 40 v 8 / Zingen: Ps. 69 v 3; Ps. 40 v 4 en 5; Ps. 133 v 1; Ps. 72 v 11

audio Ds IJ.R Bijl 2019-03-13 3 ''En Jabez nu was heerlijker dan zijn broeders.'' (Biddag)

Schriftlezing: 1 Kronieken 4 v 1 - 12 / Tekst: 1 Kronieken 4 v 9 en 10 / Zingen: Ps. 119 v 1 en 5; Ps. 123 v 1 en 2; Ps. 81 v 12; Ps. 150 v 1 en 2

audio Ds. IJ.R. Bijl 2019-03-13 1 ''Overwinning op Amalek.'' (Biddag)

Schriftlezing: Exodus 17 v 1 - 16 / Tekst: Exodus 17 v 10 en 11 / Zingen: Ps. 37 v 1 en 2; Ps. 35 v 1,11 en 13; Ps. 68 v 11; Ps. 121 v 1

audio Ds IJ.R Bijl 2019-03-10 2 ''Bloed en de Geest van Christus tot rechtvaardigmaking en heiligmaking.''

Schriftlezing: 1 Korinthe 6 v 10 - 20 / Tekst: Heidelbergse Catechismus Zondag 26 vr. en antw.  70 / Zingen: Ps. 7 v 1 en 2; Ps. 32 v 1 en 3; Ps. 51 v 6; Ps. 25 v 6

audio Ds. IJ. R. Bijl 2019-03-10 1 ''De uitgang die Hij zal volbrengen te Jeruzalem.''

Schriftlezing: Lukas 9 v 21 - 36 / Tekst: Lukas 9 v 30 en 31 / Zingen: Ps. 40 v 3 en 4; Ps. 71 v 10 en 11; Ps. 71 v 14; Ps. 69 v 14

audio Ds. W.J. Teunissen 2019-03-03 2 ''Johannes' getuigenis van Christus''

Schriftlezing: Johannes 1 v 1 - 18 / Tekst: Johannes 1 v 16b en 17 / Zingen: Ps. 75 v 4; Ps. 119 v 52 en 53; Ps. 1 v 3; Ps. 43 v 3

audio Ds W.J. Teunissen 2019-03-03 1 ''Johannes in de woestijn.''

Schriftlezing: Lukas 3 v 1 - 20 / Tekst: Johannes 1 v 23a / Zingen: Ps. 98 v 1; Lofzang van Zacharias v 1 en 3; Ps. 119 v 7; Ps. 84 v 3

audio Ds. IJ.R. Bijl 2019-02-24 2 ''De Heilige Doop vermaand en verzekerd.''

Schriftlezing: Psalm 51 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 26 Vr .en Antw. 69 / Zingen: Ps. 147 v 1 en 2; Ps. 51 v 1 en 2; Ps. 51 v 4; Ps. 138 v 2

audio Ds. IJ.R. Bijl 2019-02-24 1 ''De gelijkenis van het zelf uitspruitende zaad.''

Schriftlezing: Markus 4 v 21 - 34 / Tekst: Markus 4 v 26 - 29 / Zingen: Ps. 84 v 1 en 3; Ps. 65 v 6 en 7; Ps. 65 v 9; Ps. 67 v 3

audio Ds. IJ.R. Bijl 2019-02-20 3 ''Simson stervend overwinnaar.''(BBL)

Schriftlezing: Richteren 16 v 16 - 32 / Tekst: Richteren 16 v 30b / Zingen: Ps. 35 v 1 en 11; Ps. 79 v 3 en 4; Ps. 79 v 7; Ps. 138 v 3 en 4

audio Ds. IJ.R. Bijl 2019-02-17 2 ''Predikatie over de sacramenten.''

Schriftlezing: Openbaring 22 v 6 - 21 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 25 Vr. en Antw. 68 / Zingen: Ps. 62 v 1 en 8; Ps. 111 v 1 en 3; Ps. 111 v 5; Ps. 63 v 2

audio Ds. IJ.R. Bijl 2019-02-17 1 ''De Kananese vrouw.''

Schriftlezing: Mattheüs 15 v 21 - 39 / Tekst: Mattheüs 15 v 21 - 28 Zingen: Ps. 39 v 1 en 3; Ps. 75 v 1 en 4; Ps. 73 v 6; Ps. 73 v 13

audio Ds. IJ.R. Bijl 2019-02-10 2 ''Wat zijn sacramenten.''

Schriftlezing: 1 Johannes 1 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 25 Vr. en Antw. 66 / Zingen: Ps. 46 v 1; Ps. 86 v 3 en 8; Ps. 77 v 7; Ps. 52 v 7

audio Ds. IJ.R. Bijl 2019-02-10 1 ''De rijke man en Lazarus.''

Schriftlezing: Lukas 16 v 19 - 31 / Tekst: Lukas 16 v 19a en 20a / Zingen: Ps. 103 v 8 en 9; Ps. 32 v 1 en 3; Ps. 17 v 8; Ps. 73 v 14

audio Ds. A.C. Rijken 2019-02-03 2 ''De rechtvaardiging voor de vierschaar Gods.''

Schriftlezing: Zacharia 3 / Tekst: Zacharia 3 v 1 - 7 / Zingen: Ps. 32 v 1; Ps. 51 v 1 en 4; Ps. 68 v 2; Ps. 65 v 2

audio Ds. A.C. Rijken 2019-02-03 1 ''Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.''

Schriftlezing: Mattheüs 10 v 16 - 39 / Tekst: Mattheüs 10 v 34 - 39 / Zingen: Ps. 145 v 1 en 6; Ps. 119 v 3 en 14; Ps. 89 v 7; Ps. 2 v 6

audio Ds. IJ.R. Bijl 2019-01-27 2 ''Vanwaar komt zulk een geloof.''

Schriftlezing: Efeze 2 v 1 - 10 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 25 Vr. en Antw. 65 / Zingen: Ps. 119 v 65 en 84; Ps. 111 v 2 en 5; Ps. 34 v 2; Ps. 66 v 8

audio Ds. IJ.R. Bijl 2019-01-27 1 ''Ik ben het Licht der wereld.''

Schriftlezing: Johannes 8 v 1 - 20 / Tekst: Johannes 8 v 12 / Zingen: Ps. 62 v 1; Ps. 84 v 3 en 6;Ps. 27 v 1; Ps. 121 v 3 en 4

audio Ds. Th. L. Zwartbol 2019-01-23 3 ''Wij hebben heden ongelooflijke dingen gezien.''(ouvSGP)

Schriftlezing: Lukas 5 v 17 - 32 / Tekst: Lukas 5 v 20 / Zingen: Ps. 102 v 1; Ps. 25 v 8 en 9; Ps. 103  2; Ps. 68 v 10

audio Ds. IJ.R. Bijl 2019-01-20 2 ''De noodzakelijkheid van de goede werken.''

Schriftlezing: Jakobus 2 v 14 - 26 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 24 Vr. en Antw. 63 en 64 / Zingen: Ps. 19 v 5 en 6; Ps.1 v 1, 2 en 3; Ps. 119 v 83; Ps. 73 v 14

Go to top