Map Predikaties 2019

audio Ds. IJ.R.Bijl 2019-09-08 2 ''Voor wie is het Heilig Avondmaal ingesteld.''

Schriftlezing: Romeinen 5 v 1 - 11 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 30 Vr. en Atnw. 81 / Zingen: Ps. 139 v 1 en 14; Ps. 32 v 1 en 3; Ps. 32 v 4; Ps. 42 v 1

audio Ds. IJ.R. Bijl 2019-09-08 1 ''Een heilrijke afzondering.''

Schriftlezing: Spreuken 18 / Tekst: Spreuken 18 v 1 / Zingen: Ps. 101 v 2, 3 en 4; Ps. 1 v 1, 2 en 3; Ps. 4 v 2 en 4; Ps. 68 v 2

audio Ds. B. Reinders 2019-09-01 2 ''Een onvergetelijke nacht in de gevangenis van Filippi.''

Schriftlezing: Handelingen 16 v 16 - 40 / Tekst: Handelingen 16 v 25 / Zingen: Ps. 118 v 3; Ps. 42 v 3 en 5; Ps. 116 v 5; Ps. 84 v 6

audio Ds. B. Reinders 2019-09-01 1 ''De bekering van Lydia de purperverkoopster.''

Schriftlezing: Handelingen 16 v 1 - 15 / Tekst: Handelingen: 16 v 14 en 15 / Zingen: Ps. 108 v 1; Ps. 84 v 1 en 2; Ps. 66 v 8; Ps. 119 v 47

audio Ds IJ.R Bijl 2019-08-25 2 ''Hij zal de kinderen des nooddruftigen verlossen.'' (Bed. H.Doop)

Schriftlezing: Psalm 72 / Tekst: Psalm 72 v 4b / Zingen: Ps. 79 v 4 en 7; Ps. 72 v 1 en 2; Ps. 72 v 7; Ps. 40 v 8

audio Ds. IJ.R. Bijl 2019-08-25 1 ''Duisternis en licht.''

Schriftlezing: Jesaja 50 / Tekst: Jesaja 50 v 10 / Zingen: Ps. 53 v 2 en 33; Ps. 130 v 2 en 3; Ps. 36 v 3; Ps. 69 v 14

audio Ds. IJ.R. Bijl 2019-08-18 2 ''Hoe deTriomferende Kerk afscheid neemt van de strijdende Kerk.''

Schriftlezing: 2 Koningen 2 v 1 - 14 / Tekst: 2 Koningen 2 v 11 en 12 / Zingen: Ps. 49 v 1 en 6; Ps. 45 v 5 en 7; Ps. 43 v 3; Ps. 136 v 22

audio Ds. IJ.R. Bijl 2019-08-18 1 ''De gelijkenis van de zaaier.''

Schriftlezing: Lukas 8 v 4 - 15 / Tekst: Lukas 8 v 11 - 15 / Zingen: Ps. 43 v 3; Ps. 119 v 67 en 84; Ps. 52 v 7; Ps. 92 v 7 en 8

audio Ds. IJ.R. Bijl 2019-08-11 2 ''De gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe.''

Schriftlezing: Mattheüs 13 v 24 - 30 en 36 - 43 / Tekst: Mattheüs 13 v 30a / Zingen: Ps. 36 v 2 en 3; Ps. 65 v 6, 7 en 8; Ps. 65 v 9; Ps. 67 v 3

audio Ds. IJ.R. Bijl 2019-08-11 1 ''Een gedurig gebed tot God.''

Schriftlezing: Handelingen 12 / Tekst: Handelingen 12 v 5 / Zingen: Ps. 35 v 1 en 13; Ps. 142 v 1, 2, 5 en 7; Ps. 126 v 1 en 2

audio Ds. IJ.R. Bijl 2019-08-04 2 ''Afscheid van Barzillai.''

Schriftlezing: 2 Samuël 19 v 31 - 40 / Tekst: 2 Samuël 19 v 33 - 37 / Zingen: Ps. 42 v 1 en 4; Ps. 90 v 5, 7 en 9; Ps. 71 v 13; Ps. 45 v 7

audio Ds. IJ.R. Bijl 2019-08-04 1 ''Gods genade aan Paulus bewezen.''

Schriftlezing: 1 Timotheüs 1 v 1 - 20 / Tekst: 1 Timotheüs 1 v 12 - 16 / Zingen: Ps. 27 v 3 en 5; Ps. 32 v 3 en 5; Ps. 32 v 6; Ps. 103 v 6

audio Dhr. J. de Boer 2019-07-28 2 ''Tijden van grote droogte.''

Schriftlezing: 1 Koningen 18 v 1 - 16 / Tekst: 1 Koningen 18 v 1 - 3 / Zingen: Ps. 40 v 2; Ps. 72 v 3, 9 en 10; Ps. 115 v 7; Ps. 147 v 1 en 6

audio Dhr. J. de Boer 2019-07-28 1 ''De grote droogte.''

Schriftlezing: Jeremia 14 v 1 - 10 / Tekst: Jeremia 14 v 1 - 10 / Zingen: Ps. 42 v 1; Ps. 63 v 4, 2 en 3; Ps. 84 v 3; Ps. 119 v 37 en 38

audio Ds. J D Heikamp 2019-07-21 2 ''En dan zal het einde komen.''

Schriftlezing: Mattheüs 24 v 1 - 14 / Tekst: Mattheüs 24 v 14 / Zingen: Ps. 119 v 3 en 5;Ps.19 v 4 en 5; Ps. 98 v 5; Ps. 39 v 8

audio Ds. J.D. Heikamp 2019-07-21 1 ''Lijden om Christus wil.''

Schriftlezing: Handelingen 7 v 43 - 60 / Tekst: Handelingen 7 v 54 - 56 / Zingen: Ps. 39 v3 en 4; Ps. 141 v 1, 2 en 9; Ps. 63 v 5; Ps. 89 v 20

audio Ds W.J. Teunissen 2019-07-14 2 ''De verheerlijkte en verhoogde Kerk.''

Schriftlezing: Jesaja 25 / Tekst: Jesaja 25 v 7 en 8 / Zingen: Ps. Ps. 56 v 4; Ps. 49 v2 en 6; Ps. 73 v 12; Ps. 84 v 1

audio Ds. W.J. Teunissen 2019-07-14 1 ''De verhoogde, de verheerlijkte Kerk.''

Schriftlezing: Jesaja 25 / Tekst: Jesaja 25 v 6 / Zingen: Ps. 75 v 4; Ps. 24 v 2 en 3; Ps. 43 v 3; Ps. 36 v 2

audio Ds. A.C. Rijken 2019-07-07 2 ''De oproep tot bekering.''

Schriftlezing: Handelingen 3 v 11 - 26 / Tekst: Handelingen 3 v 19 / Zingen: Ps. 33 v 6 en 7; Ps. 25 v 4 en 7; Ps. 103 v 6; Ps. 2 v 6

audio Ds. A.C. Rijken 2019-07-07 1 ''De kreupele genezen.''

Schriftlezing: Handelingen 3 v 1 - 10 / Tekst: idem / Zingen: Ps. 103 v 8; Ps. 86 v 2 en 4; Ps. 130 v 3; Ps. 2 v 7

Go to top