Map Predikaties 2020

audio Ds. IJ.R. Bijl 2020-09-06 2 ''Het doel van de wetsprediking.'' Nieuw

Schriftlezing: 1 Korinthe 9 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 44 Vr. en Antw. 115 / Zingen: Ps. 119 v 14; Ps. 19 v 7

audio Ds. IJ.R. Bijl 2020-09-06 1 ''Een beeldspraak van Job.'' Nieuw

Schriftlezing: Job 42 v 1 - 17 / Job 42 v 5 / Zingen: Ps. 106 v 3; Ps. 43 v 3

audio Dhr. J. de Boer 2020-08-30 2 ''Kenmerken der rechtvaardigen.''

Schriftleing: Spreuken 10 v 17 - 32 / Tekst: idem / Zingen: Ps. 27 v 3; Ps. 118 v 12

audio Dhr. J. de Boer 2020-08-30 1 ''Het heil der rechtvaardigen en de ondergang der goddelozen.''

Schriftlezing: Psalm 5 en Spreuken 10 v 1 - 16 Tekst: idem / Zingen Ps. 67 v 1; Ps. 119 v 34

audio Ds. IJ.R. Bijl 2020-08-26 3 ''De schare die niemand tellen kan.'' (Bijbellezing)

Schriftlezing: Openbaring 7 v 9 - 17 / Tekst: Openbaring 7 v 9 - 17 / Zingen: Ps. 48 v 1; Ps. 89 v 8

audio Ds. IJ.R. Bijl 2020-08-23 2 ''De vruchten der bekering.''

Schriftlezing: Filippenzen 3 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 44 Vr. en Antw. 114 / Zingen: Ps. 19 v 6; Ps. 86 v 6

audio Ds. IJ.R. Bijl 2020-08-23 1 ''Elisa te Beth El.''

Schriftlezing: 2 Koningen 2 v 15 - 25 / Tekst: 2 Koningen 2 v 23 - 25 / Zingen: Ps. 90 v 7; Ps. 102 v 16

audio Ds. IJ.R. Bijl 2020-08-16 2 ''Want Ik heb hem gekend.'' (doopdienst)

Schriftlezing: Genesis 18 v 1- 22 / Tekst: Genesis 18 v 19 / Zingen: Ps. 25 v 6; Ps. 115 v 7

audio Ds. IJ.R. Bijl 2020-08-16 1 ''Water uit de rotssteen te Horeb.''

Schriftlezing: Exodus 17 v 1 - 7 / Tekst: Exodus 7 v 1 - 7 en Psalm 81 / Zingen: Ps. 81 v 8; Ps. 81 v 9

audio Ds. IJ.R. Bijl 2020-08-09 2 ''De gelijkenis van het verloren schaap.''

Schriftlezing: Ezechiel 34 v 11- 16 / Tekst: Lukas15 v 1 - 7 / Zingen: Ps. 119 v 88; Ps. 23 v 1

audio Ds. IJ.R. Bijl 2020-08-09 1 ''De Wortel van Isaï.''

Schriftlezing: Jesaja 11 / Tekst: Jesaja 11 v 10 / Zingen: Ps. 65 v 4; Ps. 132 v 9

audio Ds. IJ.R. Bijl 2020-08-02 2 ''De reiniging van de melaatse.''

Schriftlezing: Mattheüs 8 v 1 - 22 / Tekst: Mattheüs 8 v 1 - 4 / Zingen: Ps. 38 v 5; Ps. 103 v 2

audio Ds. IJ.R. Bijl 2020-08-02 1 ''De gelijkenis van de landman.''

Schriftlezing: Jesaja 28 / Tekst: Jesaja 28 v 23 - 29 / Zingen Ps. 65 v 7; Ps. 65 v 9

audio Ds. W.J. Teunissen 2020-07-26 2 ''Gods afzwervende kind geroepen.''

Schriftlezing: Hooglied 6 / Tekst: Hooglied 6 v 13 / Zingen: Ps. 25 v 5; Ps. 119 v 88

audio Ds. W.J. Teunissen 2020-07-26 1 ''De liefde de vervulling der wet''

Schriftlezing: Romeinen 13 v 8 - 14 / Tekst: Romeinen 8 v 11 - 14 / Zingen: Ps. 1 v 1; Ps. 119 v 1

audio Ds. D. Zoet 2020-07-19 2 ''Een koning uit Bethlehem.''

Schriftlzing: 1 Samuël 16 v 1 - 13 / Zingen Ps. 89 v 9; Ps. 72 v 10

audio Ds. W.J. Teunissen 2020-07- 19 1 ''De Koning is als gebonden op de galerijen.''

Schriftlezing: Hooglied 7 / Tekst: Hooglied 7 v 5b / Zingen: Ps. 45 v 6; Ps. 25 v 7

audio Dhr. J. de Boer 2020-07-12 2 ''Rachab leeft voort te midden van Israël.''

Schriftlezing: Jozua 6 v 15 - 27 / Tekst: Jozua 6 v 25 / Zingen: Ps. 113 v 4; Ps. 102 v 16

audio Dhr. J. de Boer 2020-07-12 1 ''Rachab in Jericho gespaard.''

Schriftlezing: Jozua 6v1 20 / Zingen: Ps. 119 v 17; Ps. 16 v 6

audio Ds. W.J. Teunissen 2020-07-05 2 ''De bruiloft des Lams is gekomen.''

Schriftlezing: Openbaring 19 v 1 - 10 / Tekst: Openbaring 19 v 7 / Zingen: Ps. 72 v 2 en 73 v 12

Go to top