Map Predikaties 2020

audio Ds. IJ.R. Bijl 2020-11-15 2 ''De tweede bede.''

Schriftlezing: 1 Johannes 3 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 48 Vr. en Antw. 123 / Zingen: Ps. 143 v 10; Ps. 150 v 1

audio Ds. IJ.R. Bijl 2020-11-15 1 ''Bij U schuil ik.''

Schriftlezing: Psalm 143 / Tekst: Psalm 143 v 9b / Zingen: Ps. 143 v 5; Ps. 143 v 9

audio Dhr. J. de Boer 2020-11-08 2 ''Reformatie onder koning Josia.''

Schriftlezing: 2 Kronieken 34 v 22 - 33 / Tekst: 2 Kronieken 34 v 8 - 19 / Zingen: Ps. 60 v 1; PS. 54 v 3

audio Dhr. J. de Boer 2020-11-08 1 ''Koning Josia, zijn Gods vreze, Zijn Godsvrucht en Gods profetie in de tijd vervult.''

Schriftlezing: 2 Kronieken 34 v 1 - 21 / Tekst: 2 Kronieken 34 v 1 - 7 / Zingen: Ps. 35 v 13; Ps. 36 v 2

audio Ds. IJ.R. Bijl 2020-11-04 3 ''Dankdag op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.'' (Dankdag)

Schriftlezing: Jesaja 65 v 1 - 25 / Tekst: Jesaja 65 v 17 - 19 / Zingen: Ps. 67 v 3; Ps. 98 v 4

audio Ds. IJ.R. Bijl 2020-11-04 1 ''Dankt God in alles.'' (Dankdag)

Schriftlezing: 1 Thessalonicenzen 5 v 12 - 28 / Tekst: 1 Thessalonicenzen 5 v 18 / Zingen: Ps. 145 v 5; Ps. 75 v 1

audio Ds. IJ. R. Bijl 2020-11-01 2 ''Welke is de eerste bede?''

Schriftlezing: Ezechiël 36 v 16 - 38 / Tekst: Heidelbergse Catechismus zondag 47 Vr. en Antw. 122 / Zingen: PS. 115 v 1; Ps. 118 v 3

audio Ds. IJ.R. Bijl 2020-11-01 1 ''Het wonder van de Reformatie.''

Schriftlezing: Romeien 1 v 1 - 17 / Tekst: Romeinen 1 v 16 en 17 / Zingen: Ps. 46 v 1; Ps. 98 v 1

audio Ds. G.J. Blankers 2020-10-25 2

Schriftlezing: Kolossensen 2 v 1 - 15 / Tekst: Kolossensen 2 v 10 - 15 / Zingen: Ps. 91 v 5; Ps. 89 v 8

audio Ds. G.J. Blankers 2020-10-25 1

Schriftlezing: Kolossensen 2 v 1 - 15 / Tekst: Kolossensen 2 v 9 / Zingen Ps. 91 v 1; PS. 27 v 3

audio Ds. IJ.R. Bijl 2020-10-21 3 ''De vijfde bazuin, sprinkhanen uit de afgrond.''(BBL)

Schriftlezing: Openbaring 9 / Tekst: Openbaring 9 v 1 - 12 / Zingen: Ps. 125 v 1; Ps. 17 v 4

audio Ds. IJ.R. Bijl 2020-10-18 2 ''De aanhef van het aller volmaaktste gebed.''

Schriftlezing: Lukas 11 v 1 - 4 en Lukas 15 v 11 - 24 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 46 Vr. en Antw. 120 en 121 / Zingen: Ps. 123 v 1; PS. 134 v 2

audio Ds. IJ. R. Bijl 2020-10-18 1 ''Een wijs woord van koning Salomo.''

Schriftlezing: Prediker 7 / Tekst: Prediker 7 v 2 / Zingen: Ps. 103 v 8; Ps. 103 v 9

audio Ds. IJ.R. Bijl 2020-10-14 3 ''De zeven engelen met de zeven bazuinen.''(BBL)

Schriftlezing: Openbaring 8 / Tekst: Openbaring 8 v 7 - 13 / Muziek: Ps. 99 v 1; Ps. 94 v 1 en 2; Gebed des Heeren v 3; Ps. 102 v 7

audio Ds. IJ.R. Bijl 2020-10-11 2 ''Prediking over het gebed.''

Schriftlezing: Jakobus 5 v 7 - 20 en 1 Johannes 5 v 14 - 21 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 45 Vr. en Antw. 118 en 119 / Muziek: Ps. 147 v 6 en 7; PS. 81 v 7, 8 en 12; Ps. 145 v 6; Ps. 65 v 1

audio Ds. IJ.R. Bijl 2020-10-11 1 (Tijdrede.)

Schriftlezing: Jesaja 59 / Tekst: Jesaja 59 v 14, 15, 16 en 20 / Muziek: Ps.103 v 8 en 9; Ps. 95 v 4 en 5; Ps. 79 v 4; Ps. 79 v 7

audio Ds. K. Veldman 2020-10-07 3 ''De verachtering in de genade.''

Schriftlezing: Hebreeën 10 v 32 - 39 / Tekst: Hebreën 10 v 32 / Zingen: Ps. 66 v 3; PS. 138 v 4

audio Ds. IJ.R. Bijl 2020-10-04 2 ''Een Gode aangenaam gebed.''

Schriftlezing: Daniel 9 v 1 - 23 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 45 Vr. en Antw. 117 / Zingen: Ps. 65 v 1; Ps. 91 v 8

audio Ds. IJ.R. Bijl 2020-10-04 1 ''De Goede Herder en Zijn schapen.''

Schriftlezing: Johannes 10 v 1 - 21 / Tekst: Johannes 10 v 27 / Zingen: Ps. 100 v 2; Ps. 79 v 7

audio Ds. IJ.R. Bijl 2020-09-30 3 ''Een vader en zijn zoon.'' (Doopdienst)

Schriftlezing: Markus 9 v 14 - 29 / Tekst: Markus 9 v 17, 23 en 24 / Zingen: Ps. 81 v 12 / Ps. 27 v 7

Go to top