Map Predikaties 2021

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-01-10 2 ''Welke is de vierde bede? Geef ons heden ons dagelijks brood.'' Nieuw

Schriftlezing: Deuteronomium 8 v 1 -10 en Psalm 145 v 1 - 21 / Tekst: Heidelbergse Catachismus z 50 vraag en antwoord 125 / Zingen: Ps. 25 v 3; Ps. 145 v 5

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-01-10 1 ''De kindermoord te Bethlehem.'' Nieuw

Schriftlezing: Jeremia 31 v 15 - 20 en Matthéüs 2 v 13 - 23 / Tekst: Mattheüs 2 v 16 - 18 Zingen: Ps.29 v 1; Ps. 126 v 3

audio Ds. K. van Olst 2021-01-03 2 ''Want alzo lief heeft God de wereld gehad........''

Schriftlezing: Johannes 3 v 1 - 21 / Tekst: Johannes 3 v 16 / Zingen: Ps. 118 v 1; Ps. 8 v 4

audio Ds. IJ.R. 2021-01-01 1 ''Uit Egypte heb ik mijn Zoon geroepen.'' (Nieuwjaarsdag)

Schriftlezing: Hosea11 en Matthéüs 2 v 13 - 23 / Tekst: Mattheüs 2 v 15 / Zingen Ps. 74 v 12; Ps. 126 v 1 en 2; Ps.121 v 1(na de toespraak)

Go to top