Map Predikaties 2009

audio Ds. H. de Bode 2009-12-31 3 "Het gedachtenisboek geopend."

Schriftlezing: Psalm 90 / Tekst: Esther 6 v 1

audio Ds. A. Egas 2009-12-27 3 "De wegbereider van Christus."

Schriftlezing: Mattheüs 3 / Tekst: Mattheüs 3 v 1 en 2

audio Ds. A. Egas 2009-12-27 1"Een getuigenis v/d genade Gods, geopenbaard i/h geboren Kind van Bethlehem"

Schriftlezing: Lukas 2 v 21 - 35 / Tekst: Lukas 2 v 29 - 32

audio Ds. K. Veldman 2009-12-26 1"En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld."

Schriftlezing: Lukas 2 / Tekst: Lukas 2 v 8

audio Ds. J.D. Heikamp 2009-12-25 2 "Want een Kind is ons geboren."

Schriftlezing: Jesaja 9 / Tekst: Jesaja 9 v 5a

audio Eerw. Hr. J. vd Beek 2009-12-25 1 "De volmaakte tijd! "

Schriftlezing: Lukas 2 v 1 - 20 / Tekst: Lukas 2 v 1 - 7

audio Kand. P. Verhaar 2009-12 20 2 "De Messias beloofd als de Zon der Gerechtigheid."

Schriftlezing: Maleáchi 3 v 13 t/m Maleáchi 4 v 6 / Tekst: Maleáchi 4 v 2

audio Ds. W.J. Teunissen 2009-12-17 3 "De dag des Heeren; vernedering en verhoging."

Schriftlezing: Maleáchi 4 / Tekst: Maleáchi 4 v 1 en 2

audio Ds. N. vd Want 2009-12-13 2 "Verre zij God van onrecht."

Schriftlezing: Romeinen 2 v 1-16 / Tekst: Heidelbergse Catechismus zondag 4

audio Ds. N.vd Want 2009-12-13 1 "Uw gebed is verhoord."

Schriftlezing: Lukas2 v 1-22 / Tekst: Lukas 2 v 13

audio Kand. M. v Sligtenhorst 2009-12-06 2 "De geboorte van Obed."

Schriftlezing: Ruth 4 v 9-22 / Tekst: Ruht 4 v 13-17

audio Eerw. Hr. E. van Baren 2009-12-06 1 "De reis naar Bethlehem-Broodhuis."

Schriftlezing: Lukas 2 v 1-7/ Tekst: idem

audio Kand. J. Zwagemaker 2009-11-29 2 "Vanwaar komt dan zulke verdorven aard des mensen?"

Schriftlezing: Genesis 3 /Tekst: Heidelbergse Catechismus zondag 3

audio Eerw. Hr. J. de Boer 2009-11-22 2 "Heman en Haman, een hele grote tegenstelling."

Schriftlezing: Psalm 88 v 1-8 en Esther 3 v 1-11

audio Kand. J. Zwagemaker 2009-11-29 1 "Een brief van Jezus Zelf."

Schriftlezing: Openbaring 2 v 1-7 / Tekst: idem

audio Eerw. Hr. J.de Boer 2009-11-22 1 "Het aangezicht des Heeren, over rechtvaardigen en goddelozen."

Schriftlezing: Psalm 34 v 12-23; 1 Petrus 1 v 8-12 / Tekst: 1 Petrus 8 v 12

audio Eerw. Hr. J de Boer2009-11-15 2 "Ik ben hun Bezitting."

Schriftlezing: Ezechiël 44 v 11 - 31 / Tekst: Ezechiël 44 v 28b

audio Eerw. Hr. J. de Boer 2009-11-15 1 "De patriarch Jakob gekomen te Bethel."

Schriftlezing: Genesis 28 v 10 - 22 / Tekst: Genesis 28 v 13 - 15

audio Ds. K. Veldman 2009-11-11 3 BBL "Het herstel van David tot z'n koninklijke bediening."

Schriftlezing: 2 Samuël 19 v 1 - 15
Go to top