Map Predikaties 2010

Documenten

audio Ds. W.J. Teunissen 2010-12-31 3 ''De deur door God gesloten.''(Oudjaarsdag)

Downloaden (mp3, 31.25 MB)

2010-12-31 3 Ds. W.J. TeunissenGen.7v1-14Tv16b).mp3

Schriftlezing: Genesis 7 v 1 - 14 Tekst: Genesis 7 v 16b / Zingen: 90 v 1 en 2; Ps. 39 v 1 en 8; Ps. 39 v 5; Ps. 91 v 1.

audio Ds. W.J. Teunissen 2010-12-26 2 ''Simeon in de tempel.''

Downloaden (mp3, 30.54 MB)

2010-12-26 2 Ds. W.J. Teunissen Luk. 2v21-40Tv25-32).mp3

Schriftlezing: Lukas 2 v 21 - 40 / Tekst: Lukas 2 v 25 - 32 / Zingen: Ps. 63 v 1 en 2; Lofz v Simeon v 1 en 2; Ps. 73 v 13; Ps. 43 v 5.

audio Ds. W.J. Teunissen 2010-12-26 1 ''De herders naar Bethlehem.''

Downloaden (mp3, 28.58 MB)

2010-12-26 1 Ds. W.J. Teunissen(Luk.2v1-20Tv15-17).mp3

Schriftlezing: Lukas 2 v 1 - 20 / Tekst: Lukas 2 v 15 - 17 / Zingen Ps. 105 v 2 en 3; Ps. 11 v 53 en 65; Lofz v Zachrias v 5; Ps. 80 v 11.

audio Kerstherdenking 2010-12-25

Downloaden (mp3, 31.35 MB)

2010-12-25 2 Kerstmiddag met de kinderen.mp3

audio Ds. W.J. Teunissen 2010-12-25 1 ''In doeken gewonden.''

Downloaden (mp3, 23.02 MB)

2010-12-25 1 Ds. W.J. Teunissen(Luk.2v1-7Tv7a).mp3

Schriftlezing: Lukas 2 v 1 - 7 / Test: Lukas 2 v 7a / Zingen: Ps. 105 v 1; Ps. 98 v 1 en 3; Ps. 70 v 3; Lofz. v. Maria v 1 en 3

audio Ds. W.J. Teunissen 2010-12-19 2 ''Het lijden van Christus.''

Downloaden (mp3, 27.56 MB)

2010-12-19 2 Ds. W.J. Teunissen(Jes.53TvHCz15).mp3

Schriftlezing: Jesaja 53 / Tekst Heidelbergse Catechismus z. 15 / Zingen: Ps. 88 v 1 en 11; Ps. 22 v 1 en 4; Ps. 69 v 1; Ps. 3 v 4

audio Ds. W.J. Teunissen 2010-12-19 1 ''Het profetisch getuigenis van David.''

Downloaden (mp3, 28.86 MB)

2010-12-19 1 Ds. W.J. Teunissen (2Sam23v1-7Tv1-4).mp3

Schriftlezing: 2 Sam. 23 v 1 - 7 / Tekst: 2 Sam. 23 v 1 - 4 / Zingen: Ps. 89 v 9 en 5; Ps. 132 v 7, 11 en 12; Ps. 18 v 8; Ps. 65 v 1

audio Dhr. J. de Boer 2010-12-12 2 ''De weldaden van Christus aan Zijn volk beloofd.''

Downloaden (mp3, 30.93 MB)

2010-12-12 2 Dhr. J. de Boer(Jes.61Tv3) .mp3

Schriftlezing: Jesaja 61 / Tekst: Jesaja 61 v 3 / Zingen. Ps. 126 v 2; Ps. 43 v 2, 3 en 5; Ps. 25 v 4; Ps. 89 v 8 en 9

audio Dhr. J. de Boer 2010-12-12 1 ''De komst van de Verlosser beloofd.''

Downloaden (mp3, 29.93 MB)

2010-12-12 1 Dhr. J. de Boer Jes.42v1-17Tv7).mp3

Schriftlezing: Jesaja 42 v 1 - 17 / Tekst: Jesaja 42 v 7 / Zingen: Ps.79 v 6 en 7; Ps. 142 v 1, 2, 4 en 7; Ps. 146 v 5; Ps. 22 v 15

audio Ds. W.J.Teunissen 2010-12-08 3 '' De Blijde Boodschap der verlossing.''

Downloaden (mp3, 28.81 MB)

2010-12-08 3 Ds. W.J.Teunissen(Jes.61Tv1)(BBL).mp3

Schriftlezing: Jesaja 61 / Tekst: Jesaja 61 v 1 / Zingen: Ps. 72 v 1 en 7; Ps. 147 v 1 en 2; Ps. 147 v 6; Ps. 40 v 8

audio Ds. W.J. Teunissen 2010-12-05 2 ''Ontvangen v/d Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria.''

Downloaden (mp3, 30.10 MB)

2010-12-05 2 Ds. W.J. Teunissen(Gal.4v1-7TvHCz14).mp3

Schriftlezing: Galaten 4 v 1 - 7 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 14 / Zingen: Ps. 89 v 9; Ps. 51 v 1 en 3; Ps. 40 v 4; Lofz. van Zacharias v 1

audio Ds. W. J. Teunissen 2010-12-05 1 ''Duisternis en licht.''

Downloaden (mp3, 29.53 MB)

2010-12-05 1 Ds. W. J. Teunissen(Jes.8v23-Jes.9v6Tv9v1a).mp3

Schriftlezing: Jesaja 8 v 23 - Jesaja 9 v 6 / Tekst: Jesaja 9 v 1a / Zingen: Ps. 119 v 14 en 65; Ps. 43 v 3en 4; Lofz. van Zacharias v 4; Ps. 89 v 7

audio Ds. W.J. Teunissen 2010-11-28 2 ''Onze Heere.''

Downloaden (mp3, 29.13 MB)

2010-11-28 2 Ds. W.J. Teunissen(1Petrus1v13-25TvHCz13zr.en.antw34).mp3

Schriftlezing: 1 Petrus 1 v 13 - 25 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 13 vr. en antw. 34 / Zingen: Ps. 116 v 2 en 3; Ps. 116 v 4, 5 en 9; Ps. 119 v 83; Ps. 107 v 1

audio Ds. W.J. Teunissen 2010-11-28 1 ''De ziele zucht van Jakob op zijn sterfbed.''

Downloaden (mp3, 28.92 MB)

2010-11-28 1 Ds. W.J. Teunissen(Gen.49v1-28Tv18).mp3

Schriftlezing: Genesis 49 v 1 - 28 / Tekst: Genesis 49 v 18 / Zingen: Ps. 146 v 3 en 4; Ps. 16 v 3 en 6; Ps. 130 v 3; Ps. 27 v 7

audio Ds. W.J. Teunissen 2010-11-21 2 ''Gods enig geboren Zoon.''

Downloaden (mp3, 27.35 MB)

2010-11-21 2 Ds. W.J. Teunissen (Spr.8v22-36TvHCz13vr.en.antw.33).mp3

Schriftlezing: Spreuken 8 v 22 - 36 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 13 vr. en antw. 33 / Zingen: Ps. 78 v 1; Ps. 19 v 1 en 4; Ps. 49 v 1 en 2; Ps. 119 v 9

audio Ds. W.J. Teunissen 2010-11-21 1 ''Tweeërlei oogst, de wijnoogst.''

Downloaden (mp3, 29.21 MB)

2010-11-21 1 Ds. W.J. Teunissen (Openb.14v14-20Tv17-20).mp3

Schriftlezing: Openbaring 14 v 14 - 20 Tekst: Openbaring 14 v 17 - 20 / Zingen: Ps. 37 v 14 en 19; Ps. 1 v 1 en 3; Ps. 119 v 6; Ps. 126 v 3

audio Ds. W.J. Teunissen 2010-11-17 3 ''Judas' typering van de goddeloze.'' (Bijbellezing)

Downloaden (mp3, 28.65 MB)

2010-11-17 3 Ds. W.J. Teunissen(Judas1v8-16Tv8-10)BBL.mp3

Schriftlezing: Judas 1 v 8 - 16 / Tekst: Judas v 8 - 10 / Zingen: Ps. 123 v 1 en 2; Ps. 1 v 1 en 3; Ps. 73 v 10; Ps. 25 v 7

audio Dhr. J. vd Beek 2010-11-14 2 ''De troostboodschap de Heeren, aan Zijn volk in Babel.''

Downloaden (mp3, 28.01 MB)

2010-11-14 2 Dhr. J. vd Beek (Jer.30Tv10-11).mp3

Schriftlezing: Jeremia 30 / Tekst: Jeremia 30 v 10 - 11 / Zingen: Ps. 25 v 8 en 9; Ps. 102 v 1, 7 en 11; Ps.126 v 3; Ps. 48 v 1

audio Ds. W.J. Teunissen 2010-11-07 2 ''Christus: 'Gezalfde' de ambtsnaam van Gods Zoon.''

Downloaden (mp3, 28.43 MB)

2010-11-07 2 Ds. W.J. Teunissen(Luk4v14-30TvHCz12).mp3

Schriftlezing: Lukas 4 v 14 - 30 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 12 / Zingen: Ps. 133 v 1 en 2; Ps. 45 v 1 en 4; Ps. 89 v 9 en 15; Ps. 89 v 20

audio Ds. W.J. Teunissen 2010-11-07 1 ''De geloofsbelijdenis van Job.''

Downloaden (mp3, 28.35 MB)

2010-11-07 1 Ds. W.J. Teunissen(Job19Tv25-27).mp3

Schriftlezing: Job 19 / Tekst: Job 19 v 25 - 27 / Zingen: Ps. 40 v 8; Ps. 142 v 1, 2 en 7; Ps. 43 v 5; Ps. 35 v 1

Go to top