Map Predikaties 2013

Documenten

audio Ds. W.J. Teunissen 2013-09-18 3 ''Ingeslokt en uitgespuwt.'' (bijbellezing)

Downloaden (mp3, 22.15 MB)

2013-09-18 3 Ds. W.J. Teunissen(Jona1v17-Jona2v10TvJona1v17enJona2v10)bijbellezing.mp3

Schriftlezing: Jona 1 v 17 - Jona 2 v 10 / Tekst: Jona 1 v 17 en Jona 2 v 10 / Zingen: Ps. 145 v 6; Ps. 42 v 4 en 5; Ps. 86 v 6; Ps. 68 v 17

audio Ds. W.J. Teunissen 2013-09-15 2 ''Een geöpende fontein.''

Downloaden (mp3, 23.37 MB)

2013-09-15 2 Ds. W.J. Teunissen(Zacharia13Tv1).mp3

Schriftlezing: Zacharia 13 / Tekst: Zacharia 13 v 1 / Zingen: Ps. 27 v 5; Ps. 27 v 1 en 7; Ps. 43 v 4; Ps. 84 v 3

audio Ds. W.J. Teunissen 2013-09-15 1 ''De jongste, of de verloren zoon.''

Downloaden (mp3, 16.32 MB)

2013-09-15 1 Ds. W.J. Teunissen(Lukas15v11-24Tvidem).mp3

Schriftlezing: Lukas 15 v 11 - 24 / Tekst: idem / Zingen: Ps. 29 v 2; Ps. 107 v 1 en 22; Ps. 84 v 1; Ps. 84 v 6

audio Ds. W.J. Teunissen 2013-09-08 2 ''De geboorte van Gods kind.''

Downloaden (mp3, 18.29 MB)

2013-09-08 2 Ds. W.J. Teunissen(Hooglied8Tv5b).mp3

Schriftlezing: Hooglied 8 / Tekst: Hooglied 8 v 5b / Zingen: Ps. 118 v 11; Ps. 87 v 1, 3 en 4; Ps. 22 v 5

audio Ds.W.J. Teunissen 2013-09-08 1 ''Oorlog en Vrede - 7e Zaligspreking'' (VoorbHA)

Downloaden (mp3, 22.51 MB)

2013-09-08 1 Ds.W.J. Teunissen(Ps.120TvMatth.5v9)(VoorbHA).mp3

Schriftlezing: Psalm 120 / Tekst: Mattheüs 5 v 9 / Zingen: Ps. 120 v 3 en 4; Ps. 72 v 2 en 4; Ps. 122 v 3; Ps. 37 v 19

audio Ds. K. Veldman 2013-09-01 2 ''De vleselijke mens.''

Downloaden (mp3, 22.04 MB)

2013-09-01 2 Ds. K. Veldman(Romeinen7Tv24en25).mp3

Schriftlezing: Romeinen 7 / Tekst: Romeinen 7 v 24 en 25 / Zingen: Ps. 65 v 1 en 2; Ps. 86 v 5 en 9; Ps. 119 v 88

audio Ds. K. Veldman 2013-09-01 1 ''De offerande.''

Downloaden (mp3, 22.55 MB)

2013-09-01 1 Ds. K. Veldman(Hebr.13TvHebr.12v24).mp3

Schriftlezing: Hebreeën 13 / Tekst: Hebreeën 12 v 24 / Zingen: Ps. 42 v 1; Ps. 40 v 4 en 5; Ps. 38 v 6 en 9; Ps. 6 v 8 en 9

audio Ds. B. Reinders 2013-08-25 2 ''Drieërlei gebed.''

Downloaden (mp3, 24.32 MB)

2013-08-25 2 Ds. B. Reinders (Luk.8v22-39Tv31-32en37-39).mp3

Schriftlezing: Lukas 8 v 22 - 39 / Tekst: Lukas v 31 - 32 en 37 - 39 / Zingen: Ps. 95 v 2; PS. 40 v 6 en 7; Ps. 59 v 10; Ps. 27 v 5

audio Ds. B. Reinders 2013-08-25 1 ''Het leven van Gods kinderen vergeleken bij de wilgen a/d waterbeken.'

Downloaden (mp3, 22.66 MB)

2013-08-25 1 Ds. B. Reinders (Jes.43v18-Jes44v8TvJes.44v4).mp3

Schriftlezing: Jesaja 43 v 18 - Jesaja 44 v 8 / Tekst: Jesaja 44 v 4 / Zingen: Ps. 63 v 1; Ps. 92 v 7 en 8; Ps. 1 v 2; Ps. 87 v 4

audio Ds. W.J. Teunissen 2013-08-18 2 ''De middelaar.'' (HC z 6)

Downloaden (mp3, 21.79 MB)

2013-08-18 2 Ds. W.J. Teunissen(Jesaja9v1-6TvHCz6).mp3

Schriftlezing: Jesaja 9 v 1 - 6 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 6 / Zingen: Ps. 130 v 1; Ps. 40 v 3 en 4; Ps. 102 v 3 en 4; Ps. 52 v 7

audio Ds. W.J. Teunissen 2013-08-18 1 ''De vierde dag: Schepping van de hemellichamen.''

Downloaden (mp3, 22.75 MB)

2013-08-18 1 Ds. W.J. Teunissen(Gen.1v1-19Tv14-19).mp3

Schriftlezing: Genesis 1 v 1 - 19 / Tekst: Genesis 1 v 14 - 19 / Zingen: Ps. 74 v 16; Ps. 19 v 3 en 4; Ps. 136 v 7, 8 en 9; Ps. 84 v 6

audio Ds. W.J. Teunissen 2013-08-11 2 ''De betaling voor de zonde.''

Downloaden (mp3, 21.49 MB)

2013-08-11 2 Ds. W.J. Teunissen(Matth.5v17-48TvHCz5).mp3

Schriftlezing: Mattheüs 5 v 17 - 48 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 5 / Zingen: Ps. 143 v 2; Ps. 49 v 2 en 3; Ps. 38 v 3 Ps. 119 v 60

audio Ds. W.J. Teunissen 2013-08-11 1 ''De zesde zaligspreking: Zalig zijn de reinen van hart.''

Downloaden (mp3, 22.36 MB)

2013-08-11 1 Ds. W.J. Teunissen(Johannes15v1-18TvMattheüs5v8).mp3

Schriftlezing: Johannes 15 v 1 - 18 / Tekst: Mattheüs 5 v 8 / Zingen: Ps. 18 v 8; PS. 24 v 2 en 3; Ps. 32 v 1; Ps. 51 v 4

audio Ds. W.J. Teunissen 2013-08-04 2 ''De straf op de zonde.''

Downloaden (mp3, 22.61 MB)

2013-08-04 2 Ds. W.J. Teunissen(Nahum1TvHCz4).mp3

Schriftlezing: Nahum 1 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 4 / Zingen: Ps. 93 v 1; Ps. 5 v 4, 5 en 6; Ps. 7 v 6; Ps. 119 v 69

audio Ds. W.J. Teunissen 2013-08-04 1 ''De 5e zaligspreking; Zalig zijn de barmhartigen.''

Downloaden (mp3, 21.30 MB)

2013-08-04 1 Ds. W.J. Teunissen(Luk10v15-37TvMatth5v7).mp3

Schriftlezing: Lukas 10 v 15 - 37 / Tekst: Mattheüs 5 v 7 / Zingen: Ps. 119 v 39; Ps. 103 v 2 en 4; Lofzang van Maria v 3; Ps. 79 v 4

audio Ds. W.J. Teunissen 2013-07-28 2 ''De mens hoog geplaatst, de mens diep gevallen.''

Downloaden (mp3, 22.74 MB)

2013-07-28 2 Ds. W.J. Teunissen(Joh.3v1-21TvHCz3).mp3

Schriftlezing: Johannes 3 v 1 - 21 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 3 / Zingen: Ps. 5 v 1; PS. 51 v 2 en 3; Avondzang v 1 en 7

audio Ds. W.J. Teunissen 2013-07-28 1 ''De 4e zaligspreking: Geestelijke honger en dorst.''

Downloaden (mp3, 22.26 MB)

2013-07-28 1 Ds. W.J. Teunissen(Openb7v9-17TvMatth5v6).mp3

Schriftlezing: Openbaring 7 v 9 - 17 / Tekst: Mattheüs 5 v 6 / Zingen: Ps. 36 v 2; Ps. 107 v 1 en 3; Ps. 119 v 69; Ps. 72 v 2

audio Ds. J.D. Heikamp 2013-07-21 2 ''Opwekking tot heilige zorg.''

Downloaden (mp3, 21.66 MB)

2013-07-21 2 Ds. J.D. Heikamp(Matth.6v19-34Tv32en33).mp3

Schriftlezing: Mattheüs 6 v 19 - 34 / Tekst: Mattheüs 6 v 32 en 33 / Zingen: Ps. 81 v 12 en 13; Ps. 25 v 4 en 5; Ps. 33 v 10; Ps. 121 v 1 en 2

audio Ds. J.D. Heikamp 2013-07-21 1 ''Geloof in de Heere Jezus.''

Downloaden (mp3, 21.12 MB)

2013-07-21 1 Ds. J.D. Heikamp(Joh3v1-18Tv16).mp3

Schriftlezing: Johannes 3 v 1 - 18 / Tekst: Johannes 3 v 16 / Zingen: Ps. 27 v 3; Ps. 68 v 10 en 17; Ps. 97 v 1; Ps. 150 v 1

audio Ds. W.J. Teunissen 2013-07-14 2 ''De kennis der ellende.''

Downloaden (mp3, 23.60 MB)

2013-07-14 2 Ds. W.J. Teunissen(Rom3v9-20enMark12cv28-34TvHCz2).mp3

Schriftlezing: Romeinen 3 v 9 - 20 en Markus 12 v 28 - 34 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 2 / Zingen: Ps. 14 v 1, 2 en 3; Ps. 19 v 1 en 4; Ps. 38 v 6; Ps. 2 v 6

Go to top