Map Predikaties 2014

Documenten

audio Ds. W.J. Teunissen 2014-12-31 3 ''Het laatste oordeel.'' (Oudjaarsdag)

Downloaden (mp3, 37.50 MB)

2014-12-31 3 Ds. W.J. Teunissen(2Korinthe5v1-10Tv10enNGBart37)Het laatste oordeel.mp3

Schriftlezing: 2 Korinthe 5 v 1 - 10 / Tekst: 2 Korinthe 5 v 10 en Nederlandse Geloofsbelijdenis art.37 / Zingen: Ps. 144 v 2; Ps. 90 v 1 en 2; Ps. 119 v 69; Ps. 42 v 1

audio Dhr. J. de Boer 2014-12-28 2 ''De onuitsprekelijke gave Gods.''

Downloaden (mp3, 33.91 MB)

2014-12-28 2 Dhr. J. de Boer(Jesaja49 v 1-13TvJesaja42v1)De onuitsprekelijke gave Gods.mp3

Schriftlezing: Jesaja 49 v 1 - 13 / Tekst: Jesaja 42 v 1 / Zingen: Ps. 2 v 4; Ps. 149 v 1 en 2; Ps. 145 v 3; Ps. 150 v 3

audio Dhr. J. de Boer 2014-12-28 1 ''Het voortdurend staren op de Knecht des Vaders.''

Downloaden (mp3, 34.38 MB)

2014-12-28 1 Dhr. J. de Boer(Gal4v1-7Fil2v5-11TvJes42v1a)Het voortdurend staren op de Knecht des Vaders.mp3

Schriftlezing: Galaten 4 v 1 - 7 en Filippensen 2 v 5 - 11 / Tekst: Jesaja 42 v 1a / Zingen: Ps. 31 v 5 en 13; Ps. 33 v 1 - 6; Lofzang van Zacharias v 4 en 5; Ps. 5 v 11 en 12

audio 2014-12-26 2 KERSTMIDDAG

Downloaden (mp3, 38.40 MB)

2014-12-26 2 KERSTMIDDAG.mp3

o.l.v. Ds. W.J. Teunissen en Mw. H. Berkhoff-Egas.

audio Ds. W.J. Teunissen 2014-12-26 1 ''De zaligmaker en de herders.'' (2e Kerstdag)

Downloaden (mp3, 34.94 MB)

2014-12-26 1 Ds. W.J. Teunissen(Lukas2v8-20Tv8a)De zaligmaker en de herders(2e Kerstdag).mp3

Scxhriftlezing: Lukas 2 v 8 - 20 / Tekst: Lukas 2 v 8a / Zingen: Ps. 89 v 7; Ps. 147 v 1 en 2; Lofzang van Simeon v 2; Ps. 119 v 86

audio Ds. W.J. Teunissen 2014-12-25 2 ''De wederoprichting van de gevallen mens.'' (1e Kerstdag)

Downloaden (mp3, 32.62 MB)

2014-12-25 2 Ds. W.J. Teunissen(Genesis3TvNGBart17)De wederoprichting van de gevallen mens(1e Kerstdag).mp3

Schriftlezing: Genesis 3 / Tekst: Nederlandse Geloofsbelijdenis art. 17 / Zingen: Ps. 98 v 1; Ps. 40 v 3 en 4; Ps. 2 v 7; Lofzang van Zacharias v 1

audio Ds. W.J. Teunissen 2014-12-25 1 ''Het gebod van Augustus.'' (1e Kerstdag)

Downloaden (mp3, 34.93 MB)

2014-12-25 1 Ds. W.J. Teunissen(Lukas2v1-7Tv1)Het gebod van Augustus (1e Kerstdag).mp3

Schriftlezing: Lukas 2 v 1 - 7 / Tekst: Lukas 2 v 1 / Zingen: Lofzang van Maria v 4 en 5; Ps. 2 v 1 en 6; Ps. 72 v 2; Ps. 87 v 4

audio Ds. B. Reinders 2014-12-21 2 ''Het danklied van Gods volk in de dag van het gericht.''

Downloaden (mp3, 33.68 MB)

2014-12-21 2 Ds. B. Reinders(Jesaja25Tv9)Hetdanklied van Gods volk in de dag van het gericht.mp3

Schriftlezing: Jesaja 25 / Tekst: Jesaja 25 v 9 / Zingen: Ps. 130 v 4; Ps. 118 v 13 en 14; Lofzang van Simeon v 1; Ps. 48 v 6

audio Ds. B. Reinders 2014-12-21 1 ''De borgtocht van Juda.''

Downloaden (mp3, 32.66 MB)

2014-12-21 1 Ds. B. ReindersGenesis43v1-14Tv9a)De borgtocht van Juda.mp3

Schriftlezing: Genesis 43 v 1 - 14 / Tekst: Genesis 43 v 9a / Zingen: Ps. 89 v 3; Ps. 40v 3 en 4; Ps. 118 v 10; Ps. 27 v 7

audio Ds. W.J. Teunissen 2014-12-14 2 ''Maria bij Elizabeth.''

Downloaden (mp3, 32.92 MB)

2014-12-14 2 Ds. W.J. Teunissen(Lukas1v39-45Tv39-40)Maria bij Elizabeth.mp3

Schriftlezing: Lukas: 1 v 39 - 45 / Tekst: Lukas 1 v 39 - 40 / Zingen: Ps. 68 v 3; Ps. 9 v 1 en 2; Ps. 119 v 32; Ps. 66 v 8

audio Ds. W.J. Teunissen 2014-12-14 1 ''Bezoek uit de hemel.''

Downloaden (mp3, 34.72 MB)

2014-12-14 1 Ds. W.J. Teunissen(Lukas1v26-56Tvidem)Bezoek uit de hemel.mp3

Schriftlezing: Lukas 1 v 26 - 56 / Tekst: idem / Zingen: Ps. 113 v 4; Ps. 132 v 7 en 11; Ps. 119 v 65; Ps. 25 v 2

audio Ds. W.J. Teunissen 2014-12-10 3 ''Wie zullen de nieuwe aarde en hemel bewonen.''

Downloaden (mp3, 36.57 MB)

2014-12-10 3 Ds. W.J. Teunissen(Jesaja44v1-5TvOpenbaring21v5en6)Wie zullen de nieuwe aarde en hemel bewonen.mp3

Schriftlezing: Jesaja 44 v 1 - 5 / Tekst: Openbaring 21 v 5 en 6 / Zingen: Ps. 49 v 1; Ps. 98 v 1 en 2; Ps. 63 v 1; Ps. 93 v 1 en 4

audio Ds. W.J. Teunissen 2014-12-07 2 ''Paulus jaagt naar het volmaakte leven.''(NabetrHA)

Downloaden (mp3, 35.48 MB)

2014-12-07 2 Ds. W.J. Teunissen(Fillippensen3Tv12-14)Paulus jaagt naar het volmaakte leven(NabetrHA).mp3

Schriftlezing: Filippensen 3 / Tekst: Filippensen 3 v 12 - 14 / Zingen: Ps. 25 v 6; Ps. 119 v 18 en 19; Ps. 16 v 3; Ps. 42 v 1

audio Ds. W.J. Teunissen 2014-12-07 1 ''Abraham heeft de dag van Christus gezien.''

Downloaden (mp3, 26.69 MB)

2014-12-07 1 Ds. W.J. Teunissen(Johannes8v48-59Tv56)Abraham heeft de dag van Christus gezien.mp3

Schriftlezing: Johannes 8 v 48 - 59 / Tekst: Johannes 8 v 56 / Zingen: Ps. 106 v 3; Lofzang van Zacharias v 1 en 2; Ps. 63 v 2; Lofzang van Zacharias v 5

audio Ds. W.J. Teunissen 2014-11-30 2 ''De ware Avondmaalgangers.''

Downloaden (mp3, 37.51 MB)

2014-11-30 2 Ds. W.J. Teunissen(1Kor10v14-22en1Kor11v17-34TvHCz30)De ware Avondmaalgangers.mp3

Schriftlezing: 1 Korinthe 10 v 14 - 22 en 1 Korinthe 11 v 17 - 34 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 30 / Zingen: Ps. 12 v 1, 3 en 7; PS. 1 v 1 en 3; Ps. 26 v 2; Ps. 32 v 1

audio Ds. W.J. Teunissen 2014-11-30 1 ''Alles verwerpelijk om Christus Wil.'' (VoorbHA)

Downloaden (mp3, 35.01 MB)

2014-11-30 1 Ds. W.J. Teunissen(Filippensen3Tv10-12)Alles verwerpelijk om Christus Wil. VoorbHA).mp3

Schriftlezing: Filippensen 3 / Tekst: Filippensen 3 v 10 - 12 / Zingen: Ps. 25 v 8; PS. 119 v 1 en 87; Ps. 63 v 1; Ps. 84 v 3

audio Ds. W.J. Teunissen 2014-11-23 2 ''De voeding van de Levende Kerk.''

Downloaden (mp3, 35.55 MB)

2014-11-23 2 Ds. W.J. Teunissen(Markus14v12-26TvHCz29)De voeding van de Levende Kerk.mp3

Schriftlezing: Markus 14 v 12 - 26 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 29 / Zingen: Ps. 13 v 15; Ps. 61 v 1 en 3; Ps. 138 v 4; Ps. 48 v 4

audio Ds. W.J. Teunissen2014-11-23 1 ''Het offer van Abraham.''

Downloaden (mp3, 34.29 MB)

2014-11-23 1 Ds. W.J. Teunissen(Genesis22v1-19TvHebreeën11v17-19)Het offer van Abraham.mp3

Schriftlezing: Genesis 22 v 1 - 19 / Tekst: Hebreeën 11 v 17 - 19 / Zingen: Ps. 66 v 4; Ps. 139 v 1 en 14; Ps. 73 v13; Ps. 105 v 5

audio Ds. W.J. Teunissen 2014-11-19 3 ''De tabernakel Gods bij Zijn Volk.'' (Bijbellezing)

Downloaden (mp3, 36.97 MB)

2014-11-19 3 Ds. W.J. Teunissen(Jesaja25 v 6-12TvOpenb21v3en4)De tabernakel Gods bij Zijn Volk (Bijbellezing).mp3

Schriftlezing: Jesaja 25 v 6 - 12/ Tekst: Openbaring 21 v 3 en 4 / Zingen: Ps. 61 v 3 en 4; Ps. 15 v 1 en 2; Ps. 26 v 8; Ps. 56 v 4

audio Kand.v Appeldoorn 2014-11-16 2 De Heere toont ons ter bemoediging de triomferende Kerk in de hemel.

Downloaden (mp3, 32.72 MB)

2014-11-16 2 Kand. G.T. v Appeldoorn(Openbaring7Tv13en14)De Heere toont ons ter bemoediging de triomferende Kerk in de hemel.mp3

Schriftlezing: Openbaring 7 / Tekst: Openbaring 7 v 13 en 14 / Zingen: Ps. 44 v 13 en 14; Ps. 46 v 1; Ps. 25 v 8 en 9; Ps. 51 v 4; Ps. 43 v 4 en 5

Go to top