Map Predikaties 2018

Documenten

audio Ds. IJ.R. Bijl 2018-12-31 3 ''Het leven van Henoch.'' (Oudjaarsavond)

Downloaden (mp3, 28.57 MB)

2018-12-31 3 Ds. IJ.R. Bijl(Genesis5v1-24Tv24)Het leven van Henoch(Oudjaarsavond).mp3

Schriftlezing: Genesis 5 v 1 - 24 / Tekst: Genesis 5 v 24 / Zingen: Ps. 39 v 3 en 4; Ps. 119 v 1 en 10; Ps. 91 v 1; Ps. 118 v 4

audio Ds. W.J. Teunissen 2018-12-30 2 ''Simeon en het Lam van God.''

Downloaden (mp3, 27.85 MB)

2018-12-30 2 Ds. W.J. Teunissen(Lukas2v25-35Tv25)Simeon en het Lam van God.mp3

Schriftlezing: Lukas 2 v 25 - 35 / Tekst: Lukas 2 v 25 / Zingen: Lofzang van Simeaon v 2; Ps. 119 v 25 en 29; Lofzang van Simeon v 1; Ps. 42 v 1

audio Ds. W.J. Teunissen 2018-12-30 1 ''Men noemt Zijn naam Wonderlijk.''

Downloaden (mp3, 27.39 MB)

2018-12-30 1 Ds. W.J. TeunissenJesaja8v23-Jesaja9v6Tv5)Men noemt Zijn naam Wonderlijk.mp3

Schriftlezing: Jesaja 8 v 23 - Jesaja 9 v 6 /Tekst: Jesaja 9 v 5 / Zingen: Ps. 77 v 8; Ps. 40 v 3 en 4; Ps. 119 v 32 Ps. 119 v 65

audio 2018-12-26 2 Kerstmiddag met de kinderen olv Ds. en Mevr. Bijl

Downloaden (mp3, 37.02 MB)

2018-12-26 2 Kerstmiddag met de kinderen olv Ds. en Mevr. Bijl.mp3

Kerstmiddag met de kinderen olv Ds. en Mevr. Bijl

audio Ds. H.J. van Marle 2018-12-26 1 ''Gods genade werk in het leven van Simeon.'' (2e Kerstdag)

Downloaden (mp3, 28.00 MB)

2018-12-26 1 Ds. H.J. van Marle(Lukas2v22-40Tv29en3)Gods genade werk in het leven van Simeon(2eKerstdag).mp3

Schritlezing: Lukas 2 v 22 - 40 / Tekst: Lukas 2 v 29 en 30 / Zingen: Ps. 98 v 2; Ps. 42 v 1, 2 en 3; Lofzang van Simeon v 1; Ps. 43 v 4

audio Ds. IJ.R. 2018-12-25 2 ''Een nieuw lied in het Oude Testament, in de Kerstnacht en op de jongste dag

Downloaden (mp3, 26.82 MB)

2018-12-25 2 Ds. IJ.R. Bijl(Psalm98Tv1a)Een nieuw lied in het Oude Testament, in de Kerstnacht en op de jongste dag.mp3

Schriftlezing: Psalm 98 / Tekst: Psalm 98 v 1a / Zingen: Ps. 97 v 1 en 2; Ps. 98 v 1 en 2; Ps. 98 v 3; Ps. 98 v 4

audio Ds. IJ.R. Bijl 2018-12-25 1 ''De boodschap van de engel des Heeren aan de herders.'' (1e Kerstdag)

Downloaden (mp3, 27.62 MB)

2018-12-25 1 Ds. IJ.R. Bijl(Lukas2v1-20Tv10-12)De boodschap van de engel des Heeren aan de herders(1eKerstdag).mp3

Schriftlezing: Lukas 2 v 1 - 20 / Tekst: Lukas 2 v 10 - 12 / Zingen: Ps. 96 v 1 en 2; Lofzang van Maria v 3, 4 en 5; Ps. 145 v 2; Ps. 29 v 1

audio Ds. W.J. Teunissen 2018-12-23 2 ''Jona en de zeelieden na de storm.''

Downloaden (mp3, 29.31 MB)

2018-12-23 2 Ds. W.J. Teunissen(Jona1v15-Jona2v10TvJona1v16-17Jona2v1)Jona en de zeelieden na de storm.mp3

Schriftlezing: Jona 1 v 15 - Jona 2 v 10 / Tekst: Jona 1 v 16 - 17 en Jona 2 v 1 / Zingen: Ps. 141 v 1; Ps. 130 v 1 en 2; Ps. 56 v 6; Ps. 66 v 6

audio Ds. W.J. Teunissen 2018-12-23 1 ''Een geboren en geschonken Zaligmaker.''

Downloaden (mp3, 27.29 MB)

2018-12-23 1 Ds. W.J. Teunissen(Jesaja8v23-Jesaja9v6Tv5a)Een geboren en geschonken Zaligmaker.mp3

Schriftlezing: Jesaja 8 v 23 - Jesaja 9 v 6 / Tekst: Jesaja 9 v 5a / Zingen: Ps. 132 v 7; Ps. 2 v 4 en 6; Ps. 45 v 1; Ps. 89 v 7

audio Ds. IJ.R. Bijl 2018-12-16 2 ''De Zon der gerechtigheid.'' (NabrtHA)

Downloaden (mp3, 30.08 MB)

2018-12-16 2 Ds. IJ.R. Bijl(Mal4Tv1-2Openb21v22-27)De Zon der gerechtigheid(NabrtHA).mp3

Schriftlezing: Maleachi 4 en Openbaring 21 v 22 - 27 / Tekst: Maleachi 4 v 1 - 2 / Zingen: Ps. 32 v 1 en 3; Ps. 68 v 1 en 2; Ps. 22 v 16; Lofzang van Zacharias v 4 en 5

audio Ds. IJ.R. Bijl 2018-12-16 1 Bediening HA

Downloaden (mp3, 22.98 MB)

2018-12-16 1 Ds. IJ.R. Bijl(Maleachi3v7-18Tv16-18)BedHA.mp3

Schriftlezing: Maleachi 3 v 7 - 18 / Tekst: Maleachi 3 v 16 - 18 / Zingen: Ps. 63 v 1 en 2; Ps. 42 v 1, 2 en 3; Lofzang van Maria v 1 en 6

audio Ds.IJ.R Bijl 2018-12-12 3 ''Zie Mijn Knecht.'' (BBL)

Downloaden (mp3, 28.76 MB)

2018-12-12 3 Ds.IJ.R Bijl(Jesaja42v1-16Tv1)Zie Mijn Knecht(BBL).mp3

Schriftlezing: Jesaja 42 v 1 - 16 / Tekst: Jesaja 42 v 1 / Zingen: Ps. 25 v 7 en 10; Ps. 31 v 17, 18 en 19; Lofzang van Zacharias v 1; Ps. 98 v 4

audio Ds. IJ.R. Bijl 2018-12-09 2 ''Alleen door het geloof rechtvaardig.''

Downloaden (mp3, 28.86 MB)

2018-12-09 2 Ds. IJ.R. Bijl(Romeinen3v9-31TvHCz23VrenAntw61)Alleen door het geloof rechtvaardig.mp3

Schriftlezing: Romeinen 3 v 9 - 31 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 23 Vr. en Antw. 61 / Zingen: Ps. 67 v 3; Ps. 32 v 1 en 3; Ps. 32 v 6; Lofzang van Zacharias v 4 en 5

audio Ds. IJ.R. Bijl 2018-12-09 1 ''Krachtige oproep tot bekering en een drievoudig antwoord.''

Downloaden (mp3, 28.98 MB)

2018-12-09 1 Ds. IJ.R. Bijl(Maleachi3v7-18Tv10m)Krachtige oproep tot bekering en een drievoudig antwoord.mp3

Schriftlezing: Maleachi 3 v 7 - 18 / Tekst: Maleachi 3 v 10m / Zingen: Ps. 26 v 1 en 2; Ps. 20 v 1, 2 en 5; Ps. 73 v 14

audio Ds. W.J. Teunissen 2018-12-02 1 ''De bruidskerk door Johannes gezien.''

Downloaden (mp3, 28.84 MB)

2018-12-02 1 Ds. W.J. Teunissen(Openbaring21v1-10Tv9b)De bruidskerk door Johannes gezien.mp3

Schriftlezing: Openbaring 21 v 1 - 10 / Tekst: Openbaring 21 v 9b / Zingen: Ps. 45 v 7; Ps. 87 v 1 en 3; Ps. 79 v 7; Ps. 84 v 1

audio Ds. IJ.R. Bijl 2018-11-25 2 ''Verlustigen wij ons in de sabbat.''

Downloaden (mp3, 28.03 MB)

2018-11-25 2 Ds. IJ.R. Bijl(Jesaja58Tv13en14)Verlustigen wij ons in de sabbat.mp3

Schriftlezing: Jesaja 58 / Tekst: Jesaja 58 v 13 en 14 / Zingen: Ps. 103 v 7; Tien Geboden des Heeren v 1, 2, 5 en 9; Ps. 84 v 5;

audio Ds. IJ.R. Bijl 2018-11-25 1 ''De Wijnstok, de ranken en de landman.''

Downloaden (mp3, 28.78 MB)

2018-11-25 1 Ds. IJ.R. Bijl(Johannes15v1-17Tv1en2)De Wijnstok, de ranken en de landman.mp3

Schriftlezing: Johannes 15 v 1 - 17 / Tekst: Johannes 15 v 1 en 2 / Zingen: Ps. 68 v 1 en 2; Ps. 1 v 1, 2 en 3; Ps. 52 v 6; Ps. 52 v 7

audio Ds. W. Mouw 2018-11-21 3 ''Een honger in het land.'' (ouv SGP)

Downloaden (mp3, 31.14 MB)

2018-11-21 3 Ds. W. Mouw(Amos8Tv11)Een honger in het land(ouv SGP).mp3

Schriftlezing: Amos 8 / Tekst: Amos 8 v 11 / Zingen: Ps. 60 v 1; Ps. 74 v 4, 7 en 9; Ps. 39 v 4 en 7; Ps. 32 v 5

audio Ds. IJ.R. Bijl 2018-11-18 2 ''Hoe zijt gij rechtvaardig voor God.''

Downloaden (mp3, 26 MB)

2018-11-18 2 Ds. IJ.R. Bijl(Psalm130TvHCz23VrenAntw60)Hoe zijt gij rechtvaardig voor God.mp3

'Schriftlezing: Psalm 130 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 23 Vr. en Antw. 60 / Zingen: Ps. 32 v 1 en 3; Ps. 130 v 3 en 4; Ps. 103 v 6; Ps. 52 v 7

audio Ds. IJ.R. Bijl 2018-11-18 1 ''Een broederlijke vermaning tot standvastigheid, met een rijke belofte.

Downloaden (mp3, 26.35 MB)

2018-11-18 1 Ds. IJ.R. Bijl(1Kor1v1-9en15v42-58Tv1Kor15v58)Een broederlijke vermaning totstandvatigheidmet een rijke belofte.mp3

Schriftlezing: 1 Korinthe 1 v 1 - 9 en 15 v 42 - 58 / Tekst: 1 Korinthe 15 v 58 / Zingen: Ps. 20 v 5; Ps. 130 v 1 en 2; Ps. 130 v 4; Ps. 103 v 5

Go to top