Map Predikaties 2018

Documenten

audio Ds. IJ.R. Bijl 2018-09-19 3 ''Simson dorstte zeer.''(BBL)

Downloaden (mp3, 29.66 MB)

2018-09-19 3 Ds. IJ.R. Bijl(Richteren15Tv18en19)Simson dorstte zeer(BBL).mp3

Schriftlezing: Richteren 15 / Tekst: Richteren 15 v 18 en 19 / Zingen: Ps. 26 v 1 en 2; Ps. 42 v 1 en 3; Ps. 42 v 6; Ps. 35 v 1 en 13

audio Ds. IJ.R. Bijl 2018-09-16 2 ''De huizen van de wijze en de dwaze bouwer''

Downloaden (mp3, 24.57 MB)

2018-09-16 2 Ds. IJ.R. Bijl(Mattheüs7v13-29Tv24en26)De huizen van de wijze en de dwaze bouwer).mp3

Schriftlezing: Mattheüs 7 v 13 - 29 / Tekst: Mattheüs 7 v 24 en 26 / Zingen: Ps. 95 v 4; Ps. 118 v 8 en 11; Ps. 87 v 1; Ps. 89 v 1

audio Ds. IJ.R. Bijl 2018-09-16 1 ''De Heere verwijt Zijn volk geen huis voor Hem te bouwen.''

Downloaden (mp3, 30.18 MB)

2018-09-16 1 Ds. IJ.R. Bijl(Haggaï1Tv5en7)De Heere verwijt Zijn volk geen huis voor Hem te bouwen.mp3

Schriftlezing: Haggaï 1 / Tekst: Haggaï 1 v 5 en 7 / Zingen: Ps. 139 v 1 en 14; Ps. 26 v 2 en 8; Ps. 108 v 1; Ps. 126 v 2

audio Ds. IJ.R. Bijl 2018-09-09 2 Predikatie over Heildebergse Catechismus z 22 Vr. en Antw. 57

Downloaden (mp3, 29.51 MB)

2018-09-09 2 Ds. IJ.R. Bijl(Lukas16v19-31en1The4v13-18TvHCz22VrenAntw57).mp3

Schriftlezing: Lukas 16 v 19 - 31 en 1 Thessalonisensen 4 v 13 - 18 / Tekst: Heildebergse Catechismus z 22 Vr. en Antw. 57

audio Ds. IJ.R. Bijl 2018-09-09 1 ''Kiest dan heden wie gij dienen zult.''

Downloaden (mp3, 28.19 MB)

2018-09-09 1 Ds. IJ.R. Bijl(Jozua24v1-8en13-25)Kiest dan heden wie gij dienen zult.mp3

Schriftlezing: Jozua 24 v 1 - 8 en 13 - 25 / Zingen: Ps. 79 v 4 en 7; Ps. 73 v 1 en 14; Ps. 102 v 10; Ps. 102 v 16

audio Ds. B. Reinders 2018-09-02 2 ''Paulus' leven en sterven.''

Downloaden (mp3, 26.80 MB)

2018-09-02 2 Ds. B. Reinders(Fillipense1v12-26Tv).mp3

Schriftlezing: Filippensen 1 v 12 - 26 / Tekst: Filippensen 1 v 21 / Zingen: Ps 42 v 2; Ps. 73 v 12 en 13; Ps. 26 v 2; Ps. 16 v 6

audio Ds. B. Reinders 2018-09-02 1 ''Davids psalm bij de inwijding van zijn paleis.''

Downloaden (mp3, 27.29 MB)

2018-09-02 1 Ds. B. Reinders(Psalm#0Tv7-9)Davids psalm bij de inwijding van zijn paleis.mp3

Schriftlezing: Psalm 30 / Tekst: Psalm 30 v 7 - 9 / Zingen: Ps. 19 v 7; Ps. 30 v 5, 6 en 7; Ps. 103 v 3; Ps. 106 v 3

audio Ds. K. Veldman 2018-08-29 3 ''Ik zal Mij ontfermen dien Ik wil en barmhartig zijn dien Ik wil.''

Downloaden (mp3, 31.40 MB)

2018-08-29 3 Ds. K. Veldman(Rom9Tv15)Ik zal Mij ontfermen dien Ik wil en barmhartig zijn dien Ik wil.mp3

Schriftlezing: Romeinen 9 / Tekst: Romeinen 9 v 15 / Zingen: Ps. 68 v 9; Ps. 65 v 1, 2 en 3; Ps. 43 v 5; Ps. 106 v 3 en 25

audio Ds.IJ.R. Bijl 2018-08-26 2 ''Wat gelooft gij van de vergeving der zonden.''

Downloaden (mp3, 29.21 MB)

2018-08-26 2 Ds.IJ.R. Bijl(Micha7TvHCz21VrenAntw.56)Wat gelooft gij van de vergeving der zonden.mp3

Schriftlezing: Micha 7 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 21 Vr. en Antw. 56 / Zingen: Ps, 6 v 1 en 2; Ps. 32 v 1 en 3; Ps. 103 v 6

audio Ds. IJ. R. Bijl 2018-08-26 1 ''De Heere regeert.''

Downloaden (mp3, 28.11 MB)

2018-08-26 1 Ds. IJ. R. Bijl(Psalm 99 Tv idem)De Heere regeert.mp3

Schriftlezing: Psalm 99 / Tekst: idem / Zingen: Ps. 93 v 1 en 4; Ps. 99 v 1, 4 en 6; Ps. 99 v 7; Ps. 145 v 5

audio Ds. IJ.R. Bijl 2018-08-19 2 ''De gemeenschap der heiligen.''

Downloaden (mp3, 27.72 MB)

2018-08-19 2 Ds. IJ.R. Bijl(Efeze4v1-16TvHCz21VrenAntw55)De gemeenschap der heiligen.mp3

Schriftlezing: Efeze 4 v 1 - 16 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 21 Vr. en Antw. 55 / Zingen: Ps. 46 v 1 en 3; Ps. 133 v 1 en 2;Ps. 133 v 3; Ps. 145 v 4

audio Ds. IJ.R. Bijl 2018-08-19 1 ''Uria de Hethiet.''

Downloaden (mp3, 30.80 MB)

2018-08-19 1 Ds. IJ.R. Bijl(2Samuël11v1-17Tv2Samuël23v39a)Uria de Hethiet.mp3

Schriftlezing: 2 Samuël 11 v 1 - 17 / Tekst: 2 Samuël 23 v 39a / Zingen: Ps. 119 v 1 en 69; Ps. 84 v 5; Ps. 23 v 2; Ps. 73 v 13

audio Ds. IJ. R. Bijl 2018-08-12 2 ''Daar is grote nood Israël.''

Downloaden (mp3, 26.86 MB)

2018-08-12 2 (Hos5v1-Hos6v7TvHos5v15)Daar is grote nood Israël.mp3

Schriftlezing: Hosea 5 v 1 - Hosea 6 v 7 / Tekst: Hosea 5 v 15 / Zingen: Ps. 115 v 1 en 2; Ps. 85 v 1, 2 en 3; Ps. 85 v 5; Ps. 99 v 8

audio Ds. IJ.R. Bijl 2018-08-12 1 ''Verlangen naar het water van Bethlehem.''

Downloaden (mp3, 28.12 MB)

2018-08-12 1 Ds. IJ.R. Bijl(1Kron11v10-19 Zach13v1-9Tv1Kron11v17)Verlangen naar het water van Bethlehem.mp3

Schriftlezing: 1 Kronieken 11 v 10 - 19 en Zacharia 13 v 1 - 9 / Tekst: 1 Kronieken 11 v 17 / Zingen: Ps. 39 v 3 en 4; Ps. 42 v 1 en 2; Ps. 42 v 3; Ps. 72 v 6

audio Ds. IJ. R. Bijl 2018-08-05 2 ''De kamerling uit Ethipië reisde zijn weg met blijdschap.''

Downloaden (mp3, 27.66 MB)

2018-08-05 2 Ds. IJ. R. Bijl(Handelingen8v26-40Tv39b)De kamerling uit Ethipië reisde zijn weg met blijdschap.mp3

Schriftlezing: Handelingen 8 v 26 - 40 / Tekst: Handelingen 8 v 39b / Zingen: Ps. 92 v 3 en 5; Ps. 86 v 5 en 6; Ps. 87 v 3 en 4; Ps. 89 v 8

audio Ds. IJ.R. Bijl2018-08-05 1 De gelijkenis van de onrechtvaardige rechter of van de aanhoudende weduwe

Downloaden (mp3, 28.28 MB)

2018-08-05 1 Ds. IJ.R. BijlLukas17v20-Lukas18v8TvLukas18v1-8)De gelijkenis van de onrechtvaardige rechter of van de aanhoudende weduwe.mp3

Schriftlezing: Lukas 17 v 20 t/m Lukas 18 v 8 / Tekst: Lukas 18 v 1 - 8 / Zingen: Ps. 54 v 1 en 3; Ps. 81 v 1, 7 en 12; Ps. 34 v 3; Ps. 145 v 6

audio Dhr. J. de Boer 2018-07-29 2 ''Uitnemende liefde.''

Downloaden (mp3, 27.27 MB)

2018-07-29 2 Dhr. J. de Boer(Hooglied4Tv10)Uitnemende liefde.mp3

Schriftlezing: Hooglied 4 / Tekst: Hooglied 4 v 10 / Zingen: Ps. 36 v 2; Ps. 119 v 24 en 27; Ps. 33 v 11; Ps. 5 v 11 en 12

audio Dhr. J. de Boer 2018-07-29 1 ''Uitnemende liefde.''

Downloaden (mp3, 28.00 MB)

2018-07-29 1 Dhr. J. de Boer(Hooglied1TvHooglied4v10)Uitnemende liefde.mp3

Schriftlezing: Hooglied 1 / Tekst: Hooglied 4 v 10 / Zingen: Ps. 8 v 4 en 9; Ps. 116 v 1, 2 en 3; Ps. 97 v 6 en 7; Ps. 31 v 17

audio Dhr. E. van Baren 2018-07-22 2

Downloaden (mp3, 23.90 MB)

2018-07-22 2 Dhr. E. van Baren(Johannes15v18-27Tv).mp3

Schriftlezing: Johannes 15 v 18 - 27 / Tekst: Mattheüs 11 v 29 - 30 / Zingen: Ps. 2 v 1; Ps. 34 v 1 en 3; Ps. 72 v 6; Ps. 119 v 83

audio Dhr. E. van Baren 2018-07-22 1

Downloaden (mp3, 21.26 MB)

2018-07-22 1 Dhr. E. van Baren(Mattheus11v20-30Tv28-30).mp3

Schriftlezing: Mattheüs 11 v 20 - 30 / Tekst: Mattheüs 11 v 28 - 30 / Zingen: Ps. 38 v 1; Tien Geboden v 9; Ps. 38 v 4 en 22; Ps. 52 v 7; Ps. 73 v 12

Go to top