Map Predikaties 2019

Documenten

audio Ds. IJ.R. Bijl 2019-12-31 ''Het sterven van Mozes de knecht des Heeren.''(oudjaardag)

Downloaden (mp3, 30.34 MB)

2019-12-31 Ds. IJ.R. Bijl(Deuteronomium34Tvv5en6)Het sterven van Mozes de knecht des Heeren(oudjaardag).mp3

Schriftlezing: Deuteronomium 34 / Tekst: Deuteronomium 34 v 5 en 6 / Zingen: Ps.103 v 8 en 9; Ps. 90 v 1 en 7; Ps. 90 v 9; Ps. 89 v 8

audio Ds. A. de Groot 2019-12-29 2 ''Een vergeten tekst.''

Downloaden (mp3, 26.40 MB)

2019-12-29 2 Ds. A. de Groot(Genesis17v9-27TvLukas2v21)Een vergeten tekst.mp3

Schriftlezing: Genesis 17 v 9 - 27 / Tekst: Lukas 2 v 21 / Zingen: Ps. 132 v 7 en 8; Ps.105 v 3 en 5; Ps. 86 v 3; Ps. 84 v 3

audio 2019-12-26 2 ''De herders en zij kwamen met haast.''

Downloaden (mp3, 39.84 MB)

2019-12-26 2 (kerstmiddag met de kinderen) De herders en zij kwamen met haast.mp3

Kerstmiddag met de kinderen olv Ds. en Mevr. Bijl

audio Ds. D. Roelofsen 2019-12-26 1 ''De vruchten op de boodschap van het kerstevangelie.''

Downloaden (mp3, 26.11 MB)

2019-12-26 1 Ds. D. Roelofsen(Lukas2v8-20Tv17en18)De De vruchten op de boodschap van het kerstevangelie.mp3

Schriftlezing: Lukas 2 v 8 - 20 / Tekst: Lukas v 17 en 18 / Zingen: Ps. 45 v 1; Ps. 119 v 6 en 65; Ps. 62 v 4; Ps. 138 v 3

audio Ds IJ.R Bijl 2019-12-25 2 (1e Kerstdag)

Downloaden (mp3, 28.10 MB)

2019-12-25 2 Ds IJ.R Bijl 1 Timotheos 3v 1-16 tv 1 Tim 3v16.mp3

Schriftlezing: 1 Timotheus 3 v 1 - 16 / Tekst: 1 Timomtheüs 3 v 16 / Zingen: Ps. 111 v 2 en 5; Ps. 119 v 45 en 65; Lofzang van Zacharias v 3; Ps. 25 v 7

audio Ds. IJ. R. Bijl 2019-12-25 1 ''De geboorte van de Heere Jezus.''

Downloaden (mp3, 27.20 MB)

2019-12-25 1 Ds. IJ. R. Bijl(Lukas2v1-20Tv7)De geboorte van de Heere Jezus.mp3

Schriftlezing: Lukas 2 v 1 - 20 / Tekst: Lukas 2 v 7 / Zingen: Ps. 98 v 1 en 3; Lofzang van Zacharias v 1 en 4; Ps. 2 v 4; Ps. 132 v 7

audio Dhr. J. de Boer 2019-12-22 2 ''De noodzaak om te begeren, de vreze des Heeren.''

Downloaden (mp3, 26.41 MB)

2019-12-22 2 Dhr. J. de Boer(Deut10v12-22Luk12v4-12TvDeut10v12en13)De noodzaak om te begeren de vreze des Heeren.mp3

Schriftlezing: Deuteronomium 10 v 12 - 22 en Lukas 12 v 4 - 12 / Tekst: Deuteronomium 10 v 12 en 13 / Zingen: Ps. 25 v 6 en 10; Ps. 19 v 5 en 6; Ps. 34 v 6; Ps. 35 v 13

audio Dhr. J.de Boer 2019-12-22 1 ''Een juichtoon over de komst van Gods Zoon.''

Downloaden (mp3, 26.60 MB)

2019-12-22 1 Dhr. J.de Boer(Zacharia9v9-17Tv9)Een juichtoon over de komst van Gods Zoon.mp3

Schriftlezing: Zacharia 9 v 9 - 17 / Tekst: Zacharia 9 v 9 / Zingen: Ps. 97 v 1; Ps. 45 v 1 en 6; Ps. 67 v 2; Ps. 43 v 3 en 4

audio Ds. IJ.R. Bijl 2019-12-08 2 ''Waarachtige bekering.''

Downloaden (mp3, 29.97 MB)

2019-12-08 2 Ds. IJ.R. Bijl(Romeinen8v1-17TvHCz33)Waarachtige bekering.mp3

Schriftlezing: Romeinen 8 v 1 - 17 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 33 / Zingen: Ps. 19 v 1 en 4; Ps. 119 v 49 en 87; Ps. 119 v 88; Ps. 108 v 1

audio Ds. IJ.R. Bijl 2019-12-08 1 ''Zeven vrouwen zonder man en de Spruit des Heeren.''

Downloaden (mp3, 28.70 MB)

2019-12-08 1 Ds. IJ.R. Bijl(Jesaja4v1-6enJes54v1-8TvJes4v1-2)Zeven vrouwen zonder man en de Spruit des Heeren.mp3

Schritlezing: Jesaja 4 v 1 - 6 en Jesaaa 54 v 1 - 8 / Tekst: Jesaja 4 v 1 - 2 / Zingen: Ps. 130 v 3 en 4; Ps. 85 v 2 en 4; Lofzang van Zacharias v 1; Ps. 89 v 1

audio Ds. W.J Teunissen 2019-12-01 1 ''De opgang uit de hoogte.''

Downloaden (mp3, 31.33 MB)

2019-12-01 1 Ds. W.J Teunissen(Lukas 1v67-80 tv Lukas 1 v78 en 79) de opgang uit de hoogte.mp3

Schriftlezing: Lukas 1 v 67 - 80 / Tekst: Lukas 1 v 78 en 79 / Zingen: Ps. 66 v 2; Ps. 98 v 1 en 2; Lofzang van Zacarias v 4; Ps. 119 v 83

audio Ds. IJ.R. Bijl 2019-11-24 2

Downloaden (mp3, 29.36 MB)

2019-11-24 2 Ds. IJ.R. Bijl(Openbaring22v6-21TvHCz32VrenAntw87).mp3

Schriftlezing: Openbaring 22 v 6 - 21 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 32 Vr. en Antw. 87 / Zingen: Ps. 25 v 6 en 7; Ps. 19 v 5 en 6; Ps. 19 v 7; Ps. 73 v 14

audio Ds. IJ.R. Bijl 2019-11-24 1 ''Het gebed van Sion in Babel.''

Downloaden (mp3, 26.75 MB)

2019-11-24 1 Ds. IJ.R. Bijl(Psalm102Tv18)Het gebed van Sion in Babel.mp3

Schriftlezing: Psalm 102 / Tekst: Psalm 102 v 18 / Zingen: Ps. 64 v 1 en 10; Ps. 102 v 5, 6 en 7; Ps. 102 v 9; Ps. 89 v 1

audio Ds. K. Veldman 2019-11-19 3 Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn

Downloaden (mp3, 31.42 MB)

2019-11-19 3 Ds. K. Veldman (Romeinen 8Tv1) Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn.mp3

Schriftlezing: Romeinen 8 / Tekst: Romeinen 8 v 1 / Zingen: Ps. 40 v 1; Ps. 119 v 67, 69 en 88; Ps. 40 v 4 en 8; Ps. 65 v 2

audio Ds. IJ.R Bijl 2019-11-17 2 ''De Goddelijke alomtegenwoordigheid en alwetendheid.''

Downloaden (mp3, 20.48 MB)

2019-11-17 2 Ds. IJ.R Bijl(Psalm 139TvPsalm 139v14-16)De Goddelijke alomtegenwoordigheid en alwetendheid(Doopdienst).mp3

Schriftlezing: Psalm 139 / Tekst: Psalm 139 v 14 - 16 / Zingen: Ps. 8 v 1 en 2; Ps. 139 v 1 en 2; Ps. 139 v 8; Ps. 139 v 9

audio Ds. IJ.R. Bijl 2019-11-17 1 ''De zegening door Izak.''

Downloaden (mp3, 30.30 MB)

2019-11-17 1 Ds. IJ.R. Bijl(Genesis27v1-40TvHebreeën11v20)De zegening door Izak.mp3

Schriftlezing: Genesis 27 v 1 - 40 / Tekst: Hebreeën 11 v 20 / Zingen: Ps. 81 v 1 en 4; Ps. 24 v 2 en 3; Ps. 105 v 6; Ps. 27 v 7

audio Ds. B.J. v. Boven 2019-11-13 3 ''Al de Schrift'' (o.u.v. GBS)

Downloaden (mp3, 31.15 MB)

2019-11-13 3 Ds. B.J. v. Boven(2Timotheüs3Tv16en17)Al de Schrift(o.u.v. GBS).mp3

Schriftlezing: 2 Timotheüs 3 / Tekst: 2 Timotheüs 3 v 16 en 17 / Zingen: 147 v 10; Ps. 119 v 69 en 84; Ps. 40 v 5; Ps. 70 v 3

audio Ds. W.J. Teunissen 2019-11-10 2 ''De Koning(en Zijn binnenkameren).''

Downloaden (mp3, 30.87 MB)

2019-11-10 2 Ds. W.J. Teunissen(Hooglied1Tv4b)De Koning(en Zijn binnenkameren).mp3

Schriftlezing: Hooglied 1 / Tekst: Hooglied 1 v 4b / Zingen: Ps. 49 v 1; Ps. 25 v 6 en 7;Ps. 130 v 3; Ps. 36 v 2

audio Ds W.J. Teunissen 2019-11-10 1 ''Het nieuwe dat God maakt.''

Downloaden (mp3, 29.10 MB)

2019-11-10 1 Ds W.J. Teunissen(Jesaja43v8-21 tv Jesaja 43v19-21)Het nieuwe dat God maakt (2).mp3

Schriftlezing: Jesaja 43 v 8 - 21 /  Tekst: Jesaja 43 v 19 - 21 / Zingen: Ps. 98 v 1; Ps. 96 v 1 en 8; Ps. 72 v 2; Ps.145 v 3

audio Ds. IJ.R. Bijl 2019-11-06 2 ''Een heerlijke oogst.'' (Dankdag)

Downloaden (mp3, 26.76 MB)

2019-11-06 2 Ds. IJ.R. Bijl (Psalm67Tv6-8)Een heerlijke oogst(Dankdag.mp3

Schriftlezing: Psalm 67 / Tekst: Psalm 67 v 6 - 8 / Zingen: Ps. 115 v 6 en 8; Ps. 67 v 1 en 2; Ps. 67 v 3; Ps. 69 v 14

Go to top