Map Predikaties 2020

Documenten

audio Ds. IJ.R. Bijl 2020-12-31 3 ''Oudjaarsavond predikatie.''

Downloaden (mp3, 23.11 MB)

2020-12-31 3 Ds.IJ.R.Bijl (Psalm 90TTv12) Oudjaarsavond.mp3

Schriftlezing: Psalm 90 / Tekst: Psalm 90 v 12 / Zingen: Ps. 90 v 1; Ps. 90 v 7

audio Ds. H. Lassche 2020-12-27 2 ''Het herstelde Sion.''

Downloaden (mp3, 26.93 MB)

2020-12-27 2 Ds. H. Lassche(Jesaja12Tv2-4)Het herstelde Sion.mp3

Schriftlezing: Jesaja 12 / Tekst: Jesaja 12 v 2 - 4 / Zingen: Ps. 45 v 6; Ps. 68 v 5

audio Ds. H. Lassche 2020-12-27 1 ''De belijdenis van Anna.''

Downloaden (mp3, 28.22 MB)

2020-12-27 1 Ds. H. Lassche(Lukas2v21-40Tv36-38)De belijdenis van Anna.mp3

Schriftlezing: Lukas 2 v 21 - 40 / Tekst: Lukas 2 v 36 - 38 / Zingen: Ps. 84 v 2; Lofzang van Zacharias v 1

audio Kand. P.T.J. v.d. Herik 2020-12-26 1 ''De boodschap van de herders.'' (2e kerstdag) (Alleen de preek)

Downloaden (mp3, 20.51 MB)

2020-12-26 1 Kand. P.J.T. van den Herik(Lukas2v1-21Tv18en19)De boodschap van de herders (Alleen de preek) (2e kerstdag).mp3

Schriftlezing: Lukas 2 v 1 - 21 / Tekst: Lukas 2 v 18 en 19 / Zingen: (Ps. 119 v 53); Ps. 89 v 7

audio Ds. IJ.R. Bijl 2020-12-25 2 ''De engelenzang.'' (1e kerstdag)

Downloaden (mp3, 25.09 MB)

2020-12-25 2 Ds. IJ.R. Bijl. (Lukas2v8-20Tv13en14)De engelenzang (1e kerstdag).mp3

Schriftlezing: Lukas 2 v 8 - 20 / Tekst: Lukas 2 v 13 en 14 / Zingen: Lofzang van Simeon v 1; Ps. 37 v 6

audio Ds. IJ.R. Bijl 2020-12-25 1 ''De geboorteaankondiging van de Zaligmaker.'' (1e kerstdag)

Downloaden (mp3, 20.04 MB)

2020-12-25 1 Ds. IJ.R.Bijl(Lukas2v1-14Tv11)De geboorte aankondiging van de Zaligmaker(1e kerstdag).mp3

Schriftlezing: Lukas 2 v 1 - 14 / Tekst: Lukas 2 v 11 / Zingen: Ps. 98 v 2; Lofzang van Maria v 3

audio Ds. A.C. Rijken 2020-12-20 2 ''Johannes is zijn naam.''

Downloaden (mp3, 27.34 MB)

2020-12-20 2 Ds. A.C. Rijken(Lukas1v57-80Tv63en64)Johannes is zijn naam.mp3

Schriftlezing: Lukas 1 v 57 - 80 / Tekst: Lukas 1 v 63 en 64 / Zingen: Lofzang van Zacharias v 3 en 4; Ps. 118 v 7

audio Ds. A.C. Rijken 2020-12-20 1 (Advents predikatie)

Downloaden (mp3, 27.40 MB)

2020-12-20 1 Ds. A.C. Rijken (Lukas1v26-45Tv30en31)Advents prediking.mp3

Schriftlezing: Lukas 1 v 26 - 45 / Tekst: Lukas 1 v 30 en 31 / Zingen: Lofzang van Maria v 1 en 2; Ps. 68 v 2

audio Ds. IJ.R. Bijl 2020-12-13 2 ''En Zijn naam IMMANUEL heten.''(doopdienst)

Downloaden (mp3, 19.10 MB)

2020-12-13 2 Ds.IJ.R.Bijl (Jesaja7v1-16Tv14)en Zijn naam IMMANUEL heten(doopdienst).mp3

Schriftlezing: Jesaja 7 v 1 - 16 / Tekst: Jesaja 7 v 14 / Zingen: Ps. 20 v 1; Ps. 97 v 7

audio Ds. IJ.R. Bijl 2020-12-13 1 ''Zacharias de vader van Johannes de Doper.''

Downloaden (mp3, 26.54 MB)

2020-12-13 1 Ds.IJ.R.Bijl(Lukas1v57-66Tv63en64)Zacarias de vader van Johannes de Doper.mp3

Schriftlezing: Lukas 1 v 57 - 66 / Tekst: Lukas 1 v 63 en 64 / Zingen Ps. 51 v 8; Lofzang van Zacharias v 3

audio Ds. IJ.R. Bijl 2020-12-09 3 ''Een bijzondere openbaring aan Johannes zelf.''(Bijbellezing)

Downloaden (mp3, 27.07 MB)

2020-12-09 3 Ds. IJ.R. Bijl(Openbaring10Tv heel hoofdstuk10)Een bijzondere openbaring aan Johannes zel(BBL)f.mp3

Schriftlezing: Openbaring 10 / Tekst:  heel hoofdstuk10 / Zingen: Ps. 119 v 52; Ps. 66 v 1

audio Ds. IJ. R. Bijl 2020-12-06 2 ''De betekenis van onverhoorde gebeden.''

Downloaden (mp3, 29.13 MB)

2020-12-06 2 Ds. IJ. R. Bijl (2Kor.12TvHCz49VrenAntw124)De betekenis van onverhoorde gebeden.mp3

Schriflezing: 2 Korinthe 12 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 49 Vr. en Antw. 124 Zingen: Ps. 146 v 5; Ps. 25 v 2

audio Ds. IJ.R. Bijl 2020-12-06 1 ''Voorwaar, Gij zijt een God, Die Zich verborgen houdt, de God Israels, de Heiland.''

Downloaden (mp3, 24.82 MB)

2020-12-06 1 Ds. IJ.R. Bijl(Jesaja45v15-25Tv15)Voorwaar, Gij zijt een God, Die Zich verborgen houdt, de God Israels, de Heiland.mp3

Schriftlezing: Jesaja 45 v 15 - 25 / Tekst: Jesaja 45 v 15 / Zingen Ps. 130 v 3; Lofzang van Simeon v 2

audio Ds. K. Veldman 2020-12-02 3 ''Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien.''

Downloaden (mp3, 28.01 MB)

2020-12-02 3 Ds.K.Veldman(Jesaja9v1-9)Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien.mp3

 v Schriftlezing: Jesaja 9 v 1 - 9 / Tekst: Jesaja 9 v 1 - 9 / Zingen Ps. 49 v 1; Ps. 68 v 2

audio Ds. IJ.R. Bijl 2020-11-29 2 ''De derde bede, Uw wil geschiede.''

Downloaden (mp3, 24.84 MB)

2020-11-29 2 Ds. IJ.R. Bijl(Genesis22v1-19TvHCz49VrenAntw124)De derde bede, Uw wil geschiede.mp3

Schriftlezing: Genesis 22 v 1 - 19 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 49 Vr. en Antw. 124 / Zingen: Ps.119 v 17; Ps. 86 v 6

audio Ds. IJ.R. Bijl 2020-11-29 1 (Hábakuk2Tv3b)

Downloaden (mp3, 21.99 MB)

2020-11-29 1 Ds. IJ.R. Bijl(Hábakuk2Tv3b).mp3

Schriftlezing: Hábakuk 2 / Tekst: Habakuk 2 v 3b / Zingen: Psalm 130 v 3 / Lofzang van Simeon v 1

audio Ds. IJ.R. Bijl 2020-11-25 3 ''De getuigenis van Paulus.'' (Doopdienst)

Downloaden (mp3, 19.82 MB)

2020-11-25 3 Ds. IJ.R. Bijl(Handelingen21v1-21Tv16)(Doopdienst).mp3

Schiftlezing: Handelingen 21 v 1 - 21 / Tekst: Handelingen 21 v 16 / Zingen: Ps. 51 v 4; Ps. 52 v 7

audio Ds. J.D. Heikamp 2020-11-22 2 ''Christus als de Rotssteen.''

Downloaden (mp3, 24.57 MB)

2020-11-22 2 Ds. J.D.Heikamp (Psalm71Tv3a)Christus als de Rotssteen.mp3

Schriftlezing: Psalm 71 / Tekst: Psalm 71 v 3a / Zingen: 19 v 7; Ps. 89 v12

audio Ds. J.D. Heikamp 2020-11-22 1 ''David in de spelonk.''

Downloaden (mp3, 25.74 MB)

2020-11-22 1 Ds. J.D.Heikamp(Psalm57Tv1)David in de spelonk.mp3

Schriftlezing: Psalm 57 / Tekst: Psalm 57 v 1 / Zingen: Ps. 57 v 1; Ps. 142 v 7

audio Ds. IJ.R. Bijl 2020-11-18 3 ''De zesde engel met de bazuin.'' (Bijbellezing)

Downloaden (mp3, 26.04 MB)

2020-11-18 3 Ds. IJ.R.Bijl(Openbaring9tv13-21)De zesde engel met de bazuin(Bijbellezing).mp3

Schriftlezing: Openbaring 9 / Tekst: Openbaring 9 v 13 - 21 / Zingen: Ps. 115 v 2; PS. 72 v 4

Go to top