Map Predikaties 2020

Documenten

audio Ds. W.J. Teunissen 2020-07-26 2 ''Gods afzwervende kind geroepen.'' Nieuw

Downloaden (mp3, 27.97 MB)

2020-07-26 2 Ds. W.J. Teunissen (Hooglied6Tv13)Gods afzwervende kind geroepen.mp3

Schriftlezing: Hooglied 6 / Tekst: Hooglied 6 v 13 / Zingen: Ps. 25 v 5; Ps. 119 v 88

audio Ds. W.J. Teunissen 2020-07-26 1 ''De liefde de vervulling der wet'' Nieuw

Downloaden (mp3, 26.58 MB)

2020-07-26 1 Ds. W.J. Teunissen(Romeinen13v8-14Tv11-14)De liefde de vervulling der wet.mp3

Schriftlezing: Romeinen 13 v 8 - 14 / Tekst: Romeinen 8 v 11 - 14 / Zingen: Ps. 1 v 1; Ps. 119 v 1

audio Ds. D. Zoet 2020-07-19 2 ''Een koning uit Bethlehem.'' Nieuw

Downloaden (mp3, 22.84 MB)

2020-07-19 2 Ds.D. Zoet(1Samuël16v1-13)Een koning uit Bethlehem.mp3

Schriftlzing: 1 Samuël 16 v 1 - 13 / Zingen Ps. 89 v 9; Ps. 72 v 10

audio Ds. W.J. Teunissen 2020-07- 19 1 ''De Koning is als gebonden op de galerijen.'' Nieuw

Downloaden (mp3, 27.10 MB)

2020-07-19 1 Ds. W.J. Teunissen(Hooglied7Tv5b)De Koning is als gebonden op de galerijen.mp3

Schriftlezing: Hooglied 7 / Tekst: Hooglied 7 v 5b / Zingen: Ps. 45 v 6; Ps. 25 v 7

audio Dhr. J. de Boer 2020-07-12 2 ''Rachab leeft voort te midden van Israël.''

Downloaden (mp3, 22.45 MB)

2020-07-12 2 Dhr. J. de Boer (Jozua 6 15-27Tv25)Rachab leeft voort te midden van Israël.mp3

Schriftlezing: Jozua 6 v 15 - 27 / Tekst: Jozua 6 v 25 / Zingen: Ps. 113 v 4; Ps. 102 v 16

audio Dhr. J. de Boer 2020-07-12 1 ''Rachab in Jericho gespaard.''

Downloaden (mp3, 22.99 MB)

2020-07-12 1 Dhr. J. de Boer(Jozua 6v1-20)Rachab in Jericho gespaard.mp3

Schriftlezing: Jozua 6v1 20 / Zingen: Ps. 119 v 17; Ps. 16 v 6

audio Ds. W.J. Teunissen 2020-07-05 2 ''De bruiloft des Lams is gekomen.''

Downloaden (mp3, 27.23 MB)

2020-07-05 2 Ds. W.J. Teunissen(Openbaring19v1-10Tv7)De bruiloft des Lams is gekomen.mp3

Schriftlezing: Openbaring 19 v 1 - 10 / Tekst: Openbaring 19 v 7 / Zingen: Ps. 72 v 2 en 73 v 12

audio Ds. W.J. Teunissen 2020-07-05 1 ''De arbeid van de Drieënige God in het zalig maken van een zondaar.''

Downloaden (mp3, 27.66 MB)

2020-07-05 1 Ds. W.J. Teunissen(Job33Tv23-24)De arbeid van de Drieënige God in het zaligmaken van een zondaar.mp3

Schriftlezing: Job 33 / Tekst: Job 33 v 23 en 24 / Zingen Ps. 65 v 1; Ps. 116 v 5

audio Ds. IJ.R. Bijl 2020-06-28 2 ''Gij zult niet begeren.''

Downloaden (mp3, 22.97 MB)

2020-06-28 2 Ds. IJ.R. Bijl(Romeinen7v7-26TvHCz44 vr antw 113)Gij zult niet begeren.mp3

Schriftlezing: Romeinen 7 v 7 - 26 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 44 Vr. en Antw. 113 / Zingen: Ps. 131 v 4; Ps. 40 v 4; Ps. 103 v 3; Ps. 119 v 24

audio Ds. IJ.R. Bijl 2020-06-28 1 ''Gedenk aan uw Schepper.''

Downloaden (mp3, 28.19 MB)

2020-06-28 1 Ds. IJ.R. Bijl(Prediker11v7-12v14TvPrediker11v9-10en12v1)Gedenk aan uw Schepper.mp3

Schriftlezing: Prediker11 v 7 - Prediker 12 v 14 / Tekst: Prediker 11 v 9 - 10 en Prediker 12 v 1 / Zingen: Ps.33 v 8; Ps. 103 v 7; Ps. 79 v 4; Ps. 98 v 4

audio Ds. IJ.R. Bijl 2020-06-24 3 ''De voorbereiding voor de opening van het 7e zegel.''(BBL)

Downloaden (mp3, 26.35 MB)

2020-06-24 3 Ds. IJ.R. Bijl(Openbaring7v1-8Tv1-4)De voorbereiding voor de opening van het 7e zegel(BBL).mp3

Schriftlezing: Openbaring 7 v 1 - 8 / Tekst: Openbaring 7 v 1 - 4 / Zingen: Ps. 97 v 2 en 3; Ps. 147 v 7 en 9; Ps. 31 v 16 en 17; Ps. 84 v 6

audio Ds. IJ.R. Bijl 2020-06-21 2 ''Het 9e gebod, Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.''

Downloaden (mp3, 26.91 MB)

2020-06-21 2 Ds. IJ.R. Bijl(Jakobus3v1-18TvHCz43VrenAntw.112)Het 9e gebod. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste .mp3

Schriftlezing: Jakobus 3 v 1 - 18 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 43 Vr. en Antw. 112 / Zingen: Ps15 v 1 en 3; Ps. 50 v 8 en 9; Ps. 120 v 1; Ps. 24 v 2

audio Ds. IJ.R. Bijl 2020-06-21 1 ''Moab is van zijn jeugd aan gerust geweest De levensweg van Moab.''

Downloaden (mp3, 27.32 MB)

2020-06-21 1 Ds. IJ.R. Bijl(Prediker11v9-12v14TvJeremia48v11)Moab is van zijn jeugd aan gerust geweest. De levensweg van Moab.mp3

Schriftlezing: Prediker 11 v 9  - Prediker 12 v 14 / Tekst: Jeremia 48 v 11 / Zingen: Psalm 1 v 1 en 3; Ps. 73 v 2 en 9; Ps. 73 v 14; Ps. 37 v 3

audio Ds. IJ.R. Bijl 2020-06-17 3 Meditatie (Psalm 27)Interactieve avond over kerkelijk leven in Corona tijd

Downloaden (mp3, 43.16 MB)

2020-06-17 3 Meditatie (Psalm 27)Interactieve avond over kerkelijk leven in Corona tijd.mp3

Schriftlezing: Psalm27 / Zingen:Ps. 27 v 2 en 3; Ps. 27 v 7; Ps. 84 v 1, 2 en 3; Ps. 137 v 1; Ps. 122 v 1 en 2 (Psalmen gezongen in eerdere diensten)

audio Ds. W.J. Teunissen 2020-06-14 2 ''Roep om de komst van Christus.''

Downloaden (mp3, 28.71 MB)

2020-06-14 2 Ds. W.J. Teuninssen(Openbaring22v12-21Tv16b17a)Roep om de komst van Christus.mp3

Schriftlezing: Openbaring 22 v 12 - 21 / Tekst: Openbaring 22 v 16b en 17a / Zingen: Ps. 130v 3; Ps. 2 v 6 en 7; Ps. 17 v 8; Ps. 42 v 1

audio Ds. W.J. Teunissen 2020-06-14 1 ''De komst van Christus op de wolken.''

Downloaden (mp3, 27.21 MB)

2020-06-14 1 Ds. W.J. Teunissen(Openbaring1v1-8Tv7)De komst van Christus op de wolken.mp3

Schriftlezing: Openbaring 1 v 1 - 8 / Tekst: Openbaring 1 v 7 / Zingen: Ps.96 v 9; Ps. 97 v 1 en 7; Ps. 32 v 6; Ps. 119 v 10

audio Ds. IJ.R. Bijl 2020-06-10 3 ''Het zesde zegel: Hemel en aarde aangetast.''(BBL)

Downloaden (mp3, 29.42 MB)

2020-06-10 3 Ds. IJ. R. Bijl (Openbaring6v1-17Tv6-17) Het zesde zegel. Hemel en aarde aangetast(BBL).mp3

Schriftlezing: Openbaring 6 v 1- 17 / Tekst: Openbaring 6 v 17 / Zingen: Ps. 113 v 1 en 2; Ps. 104 v 1, 10 en 18; Ps.72 v 3; Ps. 121 v 1 en 3

audio Ds. IJ.R. Bijl 2020-06-07 2 ''Wat gebied God in het achtste gebod.''

Downloaden (mp3, 23.82 MB)

2020-06-07 2 Ds. IJ.R. Bijl(Mattheüs25v31-46TvHCz42VrenAntw111)Wat gebied God in het achtste gebod.mp3

Schriftlezing: Mattheüs 25 v 31 - 46 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z42 Vr. en Antw. 111 / Zingen: Ps.67 v 1; Ps. 73 v 12 en 13; Ps. 73 v 14; Ps. 16 v 3

audio Ds. IJ. R. Bijl 2020-06-07 1 ''De vallei met dorre doodsbeenderen.''

Downloaden (mp3, 30.09 MB)

2020-06-07 1 Ds. IJ.R. Bijl(Ezechiel 37v1-14Tv3)De vallei met dorre doodsbeenderen.mp3

Schriftlezing: Ezechiël 37 v 1 - 14 / Tekst: Ezechiël 37 v 3 / Zingen: Ps. 49 v 1; Ps. 79 v 1 en 2; Ps. 126 v 1 en 2; Ps. 102 v 16

audio Ds. IJ.R. Bijl 2020-06-03 ''Meditatie over Psalm 26.'' (meditatie)

Downloaden (mp3, 19.10 MB)

2020-06-03 Meditatie over Psalm 26(meditatie).mp3

Schriftlezing: Psalm 26 / Zingen: Ps. 84 v 1 en 5;  Ps. 26 v 1 en 2; Ps. 26 v 8 en 12

Go to top