Map Predikaties 2021

Documenten

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-12-31 3 (Oudejaarsdag)

Downloaden (mp3, 24.76 MB)

2021-12-31 3 Ds. IJ.R. Bijl(Psalm31Tv20a)(Oudjaarsdag).mp3

Schriftlezing: Psalm 31 / Tekst: Psalm 31 v 20a / Zingen: Ps. 90 v 1; Ps. 31 v 15; Ps. 31 v 16; Ps. 25 v 6

audio Ds. G. Blankers 2021-12-26 2 ''Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond.'' (2e Kerstdag)

Downloaden (mp3, 29.06 MB)

2021-12-26 2 Ds. G. Blankers(Johannes1v1-18Tv14)Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond(2e Kerstdag).mp3

Schriftlezing: Johannes 1 v 1 - 18 / Tekst: Johannes 1 v 14 / Zingen: Ps. 33 v 1; Ps. 1050 v 5; Ps. 33 v 3 en 4; Ps. 33 v 6

audio Ds. G. Blankers 2021-12-26 1 ''En dit zal u het teken zijn.'' (2e Kerstdag)

Downloaden (mp3, 30.53 MB)

2021-12-26 1 Ds. G. Blankers(Lukas2v1-20Tv12)En dit zal u het teken zijn(2e Kerstdag).mp3

Schriftlezing: Lukas 2 v 1 - 20 / Tekst: Lukas 2 v 12 / Zingen: Ps. 47 v 1; Ps. 51 v 1; Ps. 98 v 2; Ps. 97 v 7

audio Kerstmiddag met de kinderen 2021-12-25

Downloaden (mp3, 37.78 MB)

2021-12-25 2 Kinderkerstfeest.mp3

Onder leiding van Ds. en Mevr. Bijl

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-12-25 1 ''Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond.''(1e Kerstdag)

Downloaden (mp3, 28.38 MB)

2021-12-25 1 Ds.IJ.R.Bijl(Lukas2v1-7enJohannes1v1-18Tv14) Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond(1e Kerstdag).mp3

Schriftlezing: Lukas 2 v 1 - 7 en Johannes 1 v 1 - 18 / Tekst: Johannes 1 v 14 / Zingen: Ps.98 v 1; Ps. 118 v 3; Lofzang van Zacharias v 4; Lofzang van Zacharias v 5

audio Ds. H. Roelofsen 2021-12-19 2 ''Christus als Priester beloofd.'' (4e Adventszondag)

Downloaden (mp3, 27.64 MB)

2021-12-19 2 Ds. H. Roelofsen (1Samuel2v27-36Tv35a)Christus als Priester beloofd.mp3

Schriftlezing: 1 Samuël 2 v 27 - 36 / Tekst: 1 Samuël 2 v 35a / Zingen: Ps. 110 v 4; Ps. 40 v 3 en 4; Ps. 132 v 10; Ps. 99 v 4

audio Ds. H. Roelofsen 2021-12-19 1 ''Christus als Profeet beloofd'' (4e Adventszondag)

Downloaden (mp3, 30.09 MB)

2021-12-19 1 Ds. H. Roelofsen (Deuteronomium18v9-22Tv15)Christus als Profeet beloofd.mp3

Schriftlezing: Deuteronomium 18 v 9 - 22 / Tekst: Deuteronomium 18 v 15 / Zingen: Lofzang van Zacharias v 1; Ps. 119 v 33 en 72; Ps. 78 v 1; Ps. 25 v 2

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-12-12 2 ''Waarom volgt daar; nedergedaald ter helle.''

Downloaden (mp3, 23.06 MB)

2021-12-12 2 Ds. IJ.R. Bijl(Psalm22v1-23TvHCz16VrenAntw44)Waarom volgt daar; nedergedaald ter helle.mp3

Schriftlezing: Psalm 22 v 1 - 23 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 16 Vr. en Antw. 44 / Zingen: Ps. 69 v 4; Ps. 22 v 1; Ps. 22 v 12; Lofzang van Zacharias v 5

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-12-12 1 ''De komst van de Spruite der gerechtigheid(3eAdventszondag)

Downloaden (mp3, 29.06 MB)

2021-12-12 1 Ds. IJ.R. Bijl(Jeremia33v14-26Tv14-16)De komst van de Spruite der gerechtigheid(3eAdventszondag).mp3

Schriftlezing:Jeremia 33 v 14 - 26 / Tekst: Jeremia 33 v 14 - 16 / Zingen: Ps.130 v 3; Lofzang van Zacharias v 3; Ps. 85 v 4; Ps. 87 v 5

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-12-08 3 ''Johannes zag op Patmos drie engelen.''(BBL)

Downloaden (mp3, 28.28 MB)

2021-12-08 3 Ds. IJ.R. Bijl(Openbaring14Tv6-13)Johannes zag op Patmos drie engelen(BBL).mp3

Schriftleizng: Openbaring 14 / Tekst: Openbaring 14 v 6 - 13 / Zingen: Ps. 79 v 4; Ps. 106 v 4; Ps. 2 v 3; Ps. 97 v 1

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-12-05 2 ''Het lijden en sterven van de Heere Jezus.''

Downloaden (mp3, 26.77 MB)

2021-12-05 2 Ds. IJ.R. Bijl(Mattheüs27v38-61TvHCz16)Het lijden en sterven van de Heere Jezus.mp3

Schriftlezing: Mattheüs 27 v 38 - 61 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 16 / Zingen: Ps. 90 v 4; Ps. 69 v 6; Ps. 21 v 4; Ps. 49 v 6

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-12-05 1 ''Een Verlosser zal tot Sion komen.'' (2e Adventszondag)

Downloaden (mp3, 28.78 MB)

2021-12-05 1 Ds. IJ.R. Bijl(Jesaja59Tv20)Een Verlosser zal tot Sion komen(2e Adventszondag).mp3

 Schriftlezing: Jesaja 59 / Tekst: Jesaja 59 v 20 / Zingen: Ps. 51 v 9; Ps. 32 v 3; Lofzang van Zacharias v 1; Ps. 98 v 1

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-11-28 2

Downloaden (mp3, 28.62 MB)

2021-11-28 2 Ds.IJ..R.Bijl (2Kronieken21v1-7 en Joë 2v12-23TvJoël2v23).mp3

Schriftlezing: 2 Kronieken 21 v 1 - 7 en Joël 2 v 12 - 23 / Tekst: Joël 2 v 23 / Zingen: Ps. 130 v 4; PS. 85 v 2; Lofzang van Maria v 3; Ps. 97 v 7

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-11-28 1 ''Het heengaan van Hizkia.''

Downloaden (mp3, 26.27 MB)

2021-11-28 1 Ds.IJ.R.Bijl (2Koningen20v12-21Tv21)Het heengaan van Hizkia.mp3

Schriftlezing: 2 Koningen 20 v 12 - 21 / Tekst: 2 Koningen 20 v 21 / Zingen: Ps. Ps. 103 v 8 en 9; Ps. 89 v 9; Lofzang v Maria v 3; Ps. 72 v 8

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-11-24 3 ''De honderdvierenveertigduizend.''(BBL)

Downloaden (mp3, 31.38 MB)

2021-11-24 3 Ds. IJ.R. Bijl (Openbaring14Tv1-5)De honderdvierenveertigduizend(BBL).mp3

Schriftlezing: Openbaring 14 / Tekst: Openbaring 14 v 1 - 5 / Zingen: Gebed des Heeren v 3; Ps. 96 v 1; Ps. 98 v 1; Ps. 73 v 14

audio Ds. J.D Heikamp 2021-11-21 2 ''Maar ik ben uit de muil des leeuws verlost.''

Downloaden (mp3, 27.10 MB)

2021-11-21 2 Ds. J.D. Heikamp (2 Timotheus 4 v 1- 22Tv17b)Maar ik ben uit de muil des leeuws verlost.mp3

Schriftlezing: 2 Timotheus 4 v 1 - 22 / Tekst: 2 Timotheus 4 v 17b / Zingen: Ps. 122 v 1; Ps. 69 v 3 en 14; Ps. 118 v 3; Ps. 66 v 8

audio Ds. J.D. Heikamp 2021-11-21 1 ''Vrede zij u allen die in Christus Jezus zijt, amen.''

Downloaden (mp3, 28.53 MB)

2021-11-21 1 Ds. J.D. Heikamp(1Petrus5Tv14)Vrede zij u allen die in Christus Jezus zijt, amen.mp3

Schriftlezing: 1 Petrus 5 / Tekst: 1 Petrus 5 v 14 / Zingen: Ps. 79 v 6 en 7; Ps. 119 v 87 en 88; Ps. 100 v 2 en 4; Ps. 99 v 7

audio Ds. A. Verschure 2021-11-17 3 ''De boodschap van het komende oordeel.'' (o.u.v. de SGP)

Downloaden (mp3, 31.53 MB)

2021-11-17 3 Ds. A. Verschure(Amos4Tv12)De boodschap van het komende oordeel(ouv SGP).mp3

Schriftlezing: Amos 4 / Tekst: Amos 4 v 12 / Zingen: Ps. Ps. 60 v 1; Ps. 106 v 4, 19 en 22; Ps. 89 v 13; Ps. 31 v 2

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-11-14 2 ''Geleden onder Pontius Pilatus.''

Downloaden (mp3, 26.68 MB)

2021-11-14 2 Ds. IJ.R. Bijl(Jesaja50TvHCz15)Geleden onder Pontius Pilatus.mp3

Schriftlezing: Jesaja 50 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 15 / Zingen: Ps. 27 v 3; Ps. 22 v 1; Ps. 69 v 13; Ps. 21 v 6

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-11-14 1 ''Gezanten uit Babel.''

Downloaden (mp3, 26.58 MB)

2021-11-14 1 Ds. IJ.R. Bijl(2Koningen20v12-21Tv19)Gezanten uit Babel).mp3

Schriftlezing: 2 Koningen 20 v 12 - 21 / Tekst:  2 Koningen 20 v 19 / Zingen: Ps. 39 v 3; Ps. 49 v 2; Ps. 17 v 7; Ps. 74 v 12

Go to top