Map Predikaties 2021

Documenten

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-11-28 2 Nieuw

Downloaden (mp3, 28.62 MB)

2021-11-28 2 Ds.IJ..R.Bijl (2Kronieken21v1-7 en Joë 2v12-23TvJoël2v23).mp3

Schriftlezing: 2 Kronieken 21 v 1 - 7 en Joël 2 v 12 - 23 / Tekst: Joël 2 v 23 / Zingen: Ps. 130 v 4; PS. 85 v 2; Lofzang van Maria v 3; Ps. 97 v 7

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-11-28 1 ''Het heengaan van Hizkia.'' Nieuw

Downloaden (mp3, 26.27 MB)

2021-11-28 1 Ds.IJ.R.Bijl (2Koningen20v12-21Tv21)Het heengaan van Hizkia.mp3

Schriftlezing: 2 Koningen 20 v 12 - 21 / Tekst: 2 Koningen 20 v 21 / Zingen: Ps. Ps. 103 v 8 en 9; Ps. 89 v 9; Lofzang v Maria v 3; Ps. 72 v 8

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-11-24 3 ''De honderdvierenveertigduizend.''(BBL) Nieuw

Downloaden (mp3, 31.38 MB)

2021-11-24 3 Ds. IJ.R. Bijl (Openbaring14Tv1-5)De honderdvierenveertigduizend(BBL).mp3

Schriftlezing: Openbaring 14 / Tekst: Openbaring 14 v 1 - 5 / Zingen: Gebed des Heeren v 3; Ps. 96 v 1; Ps. 98 v 1; Ps. 73 v 14

audio Ds. J.D Heikamp 2021-11-21 2 ''Maar ik ben uit de muil des leeuws verlost.''

Downloaden (mp3, 27.10 MB)

2021-11-21 2 Ds. J.D. Heikamp (2 Timotheus 4 v 1- 22Tv17b)Maar ik ben uit de muil des leeuws verlost.mp3

Schriftlezing: 2 Timotheus 4 v 1 - 22 / Tekst: 2 Timotheus 4 v 17b / Zingen: Ps. 122 v 1; Ps. 69 v 3 en 14; Ps. 118 v 3; Ps. 66 v 8

audio Ds. J.D. Heikamp 2021-11-21 1 ''Vrede zij u allen die in Christus Jezus zijt, amen.''

Downloaden (mp3, 28.53 MB)

2021-11-21 1 Ds. J.D. Heikamp(1Petrus5Tv14)Vrede zij u allen die in Christus Jezus zijt, amen.mp3

Schriftlezing: 1 Petrus 5 / Tekst: 1 Petrus 5 v 14 / Zingen: Ps. 79 v 6 en 7; Ps. 119 v 87 en 88; Ps. 100 v 2 en 4; Ps. 99 v 7

audio Ds. A. Verschure 2021-11-17 3 ''De boodschap van het komende oordeel.'' (o.u.v. de SGP)

Downloaden (mp3, 31.53 MB)

2021-11-17 3 Ds. A. Verschure(Amos4Tv12)De boodschap van het komende oordeel(ouv SGP).mp3

Schriftlezing: Amos 4 / Tekst: Amos 4 v 12 / Zingen: Ps. Ps. 60 v 1; Ps. 106 v 4, 19 en 22; Ps. 89 v 13; Ps. 31 v 2

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-11-14 2 ''Geleden onder Pontius Pilatus.''

Downloaden (mp3, 26.68 MB)

2021-11-14 2 Ds. IJ.R. Bijl(Jesaja50TvHCz15)Geleden onder Pontius Pilatus.mp3

Schriftlezing: Jesaja 50 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 15 / Zingen: Ps. 27 v 3; Ps. 22 v 1; Ps. 69 v 13; Ps. 21 v 6

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-11-14 1 ''Gezanten uit Babel.''

Downloaden (mp3, 26.58 MB)

2021-11-14 1 Ds. IJ.R. Bijl(2Koningen20v12-21Tv19)Gezanten uit Babel).mp3

Schriftlezing: 2 Koningen 20 v 12 - 21 / Tekst:  2 Koningen 20 v 19 / Zingen: Ps. 39 v 3; Ps. 49 v 2; Ps. 17 v 7; Ps. 74 v 12

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-11-07 2 ''De wonderlijke mens wording van Jezus.''

Downloaden (mp3, 27.32 MB)

2021-11-07 2 Ds. IJ.R. BijlJesaja9v1-6 en Jesaja11v1-10TvHCz14)De wonderlijke mens wording van Jezus.mp3

Schriftlezing: Jesaja 9 v 1 - 6 en Jesaja 11 v 1 - 10 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z14 / Zingen: Ps. 113 v 1; Lofzang van Zacharias v 1 en 5; Ps. 57 v 2; Ps. 89 v 15

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-11-07 1 ''Hizkia's leven verlengt.''

Downloaden (mp3, 30.06 MB)

2021-11-07 1 Ds. IJ.R. Bijl(2Koningen20v1-11Jesaja38v9-22Tv2Kon201-6)Hizkia's leven verlengt.mp3

Schriftlezing: 2 Koningen 20 v 1 - 11 / Jesaja 38 v 9 - 22 / Tekst: 2 Koningen 20 v 1 - 6 / Zingen: Ps. 92 v 1; Ps. 42 v 1 en 2; Ps. 42 v 5; Ps. 30 v 2

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-11-03 3 ''Davids dankdag Psalm.'' (Dankdag)

Downloaden (mp3, 29.56 MB)

2021-11-03 2 Ds. IJ.R. Bijl(Psalm16Tv5en6)Davids dankdag Psalm(Dankdag).mp3

Schriftlezing: Psalm 16 / Tekst: Psalm 16 v 5 en 6 / Zingen: Ps. 145 v 3 en 5; Ps. 16 v 1, 3 en 4; Ps. 16 v 6; Ps. 22 v 16

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-11-03 1 Dankdag voor gewas en arbeid.

Downloaden (mp3, 28.40 MB)

2021-11-03 1 Ds. IJ.R. Bijl(2Kronieken29tv27)Dankdag voor gewas en arbeid.mp3

Schriftlezing: 2 Kronieken 29 / Tekst: 2 Kronieken 29 v 27 / Zingen: Ps.66 v 1 en 7; Ps. 32 v 3 en 4; Ps. 136 v 1 en 25; Ps. 87 v 5

audio Ds. K. Van Olst 2021-10-31 2 ''De gelijkenis van het zaad en de zaaier.''

Downloaden (mp3, 35.20 MB)

2021-10-31 2 Ds. K. v Olst(Mattheüs13v1-23Tv18-23)De gelijkenis van het zaad en de zaaier.mp3

Schriftllezing: Mattheüs 13 v 1 - 23 / Tekst: Mattheus 13 v 18 - 23 / Zingen: Ps. 139 v 1 en 14; Ps. 119 v 6 en 19; Ps. 52 v 7

audio Ds. K. Van Olst 2021-10-31 1

Downloaden (mp3, 30.22 MB)

2021-10-31 1 Ds. K. van Olst(Genesis14Tv12-14).mp3

Schriftlezing: Genesis 14 / Tekst: Genesis 14 v 12 - 14 / Zingen: Ps. 89 v 13 en 14; Ps. 124 v 1 en 4; Ps. 147 v 3

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-10-27 3 ''Het beest uit de aarde.'' (BBL)

Downloaden (mp3, 29.10 MB)

2021-10-27 3 Ds. IJ.R. Bijl(Openbaring13Tv11enEzechiël9v1-6)Het beest uit de aarde(BBL).mp3

Schriftlezing: Openbaring 13 en Ezechiël 9 v 1 - 6 / Tekst: Openbaring 13 v 11 / Zingen: Ps. 35 v 1 en 13; Ps. 46 v 1 en 3; PS. 46 v 4; Ps. 17 v 4

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-10-24 2 ''Gods enig geboren Zoon onzen Heere.''

Downloaden (mp3, 28.10 MB)

2021-10-24 2 Ds. IJ.R. Bijl(Efeze1TvHCz13)Gods enig geboren Zoon onzen Heere.mp3

Schriftlezing: Efeze 1 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 13 / Zingen: Ps. 94 v 1 en 2; Ps. 110 v 1, 2, 3 en 5; Ps. 45 v 6; Ps. 72 v 8

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-10-24 1 ''De bekering van een moeder.'' (Doopdienst)

Downloaden (mp3, 26.47 MB)

2021-10-24 1 Ds. IJ.R.Bijl(Genensis29v13-35Tv35)De bekering van een moeder (Doopdienst).mp3

Schriftlezing: Genesis 29 v 13 - 35 / Tekst: Genesis 29 v 35 / Zingen: Ps. 45 v 8; Ps. 119 v 3, 5 en 7; Ps. 73 v 13; Ps. 102 v 16

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-10-17 2 ''De Heere zendt verlossing.''

Downloaden (mp3, 27.22 MB)

2021-10-17 2 Ds.IJ.R.Bijl(2Koningen19v1-37Tv34)De Heere zendt verlossing.mp3

Schriftlezing: 2 Koningen 19 v 1 - 37 / Tekst: 2 Koningen 19 v 34 / Zingen: Ps. 94 v 1 en 2; Ps. 110 v 1, 2, 3 en 5; Ps. 45 v 6; Ps. 72 v 8

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-10-17 1 ''De laatste aanval van Sanherib op Hizkia door de Heere zelf bedwongen.''

Downloaden (mp3, 27.62 MB)

2021-10-17 1 Ds. IJ.R. Bijl(2Koningen19v1-37Tv34)De laatste aanval van Sanherib op Hizkia door de Heere zelf bedwongen.mp3

Schriftlezing: 2 Koningen 19 v 1 - 37 / Teskt: 2 Koningen 19 v 34 / Zingen Ps. 99 v 1 en 2; Ps. 76 v 1 en 2; Ps. 66 v 4; Ps. 43 v 5

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-10-10 2 ''Christus en de christenen.''

Downloaden (mp3, 27.95 MB)

2021-10-10 2 Ds. IJ.R. Bijl(Hebreeën10v1-18TvHCz12)Christus en de christenen.mp3

Schriftlezing: Hebreeën 10 v 1 - 18 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 12 / Zingen: Ps. 36 v 2 en 3; Ps. 2 v 4 en 6; Ps. 2 v 7; Ps. 132 v 10 en 11

Go to top