Map Predikaties 2021

Documenten

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-04-14 3 ''De vrouw en de draak.'' (BBL)

Downloaden (mp3, 28.45 MB)

2021-04-14 3 Ds.IJ.R.Bijl(Openbaring 12Tv1-6)De vrouw en de draak(BBL).mp3

Schriftlezing: Openbaring 12 / Tekst: Openbaring 12 v 1 - 6 / Zingen: Ps. 2 v 5 en 7; Ps. 68 v 9

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-04-11 2 ''In God wordt geen onrecht gevonden.''

Downloaden (mp3, 25.07 MB)

2021-04-11 2 Ds.IJ.R.Bijl (Johannes 3v1-21TvHCz3)In God wordt geen onrecht gevonden.mp3

Schriftlezing: Johannes 3 v 1 - 21 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 3 / Zingen: Ps. 33 v 7; Ps. 119 v 3

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-04-11 1 ''Geloofsversterking aan de zee van Tiberias voor de dicipelen.''

Downloaden (mp3, 25.07 MB)

2021-04-11 1 Ds.IJ.R.Bijl(Johannes21v1-14Tv5-6)Geloofsversterking aan de zee van Tiberias voor de dicipelen.mp3

Schriftlezing: Johannes 21 v 1 - 14 / Tekst: Johannes 21 v 5 en 6 / Zingen: Ps. 86 v 6; Ps. 63 v 2

audio 2021-04-07 Catechisatieavond georganiseerd door Jeugdvereniging (spreker Ds. IJ.R. Bijl)

Downloaden (mp3, 30.50 MB)

2021-04-07 Catechesatieavond georganiseerd door bestuur JV.mp3

audio Ds. A.C. Rijken 2021-04-05 1 ''De Emaüsgangers.'' (2e Paasdag)

Downloaden (mp3, 26.47 MB)

2021-04-05 1 Ds. A.C. Rijken(Lukas24v13-36)De Emaüsgangers(2e Paasdag).mp3

Schriftlezing: Lukas 24 v 13 - 36 / Tekst: idem ? Zingen: 25 v 7; Ps. 68 v 2

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-04-04 2 ''De Heere Jezus moet steeds Zelf Zijn Kerk vertroosten.'' (1e Paasdag)

Downloaden (mp3, 20.16 MB)

2021-04-04 2 Ds. IJ.R. Bijl( Markus 16v1-18Tv14) De Heere Jezus moet steeds Zelf Zijn Kerk vertroosten(1e Paasdag).mp3

Schriftlezing: Markus 16 v 1 - 18 / Tekst: Markus 16 v 14 / Zingen: Ps. 21 v 5; Ps. 150 v 3

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-04-04 1 ''De levende Paasvorst die opgestaan is.'' (1e Paasdag)

Downloaden (mp3, 24.76 MB)

2021-04-04 1 Ds.IJ.R.Bijl(Matthéüs28v1-15Tv1-6)De levende Paasvorst die opgestaan is(1e Paasdag).mp3

Schriftlezing: Matthéüs 28 v 1 - 15 / Tekst: Mattheüs 28 v 1 - 6 / Zingen: Ps. 118 v 13; Ps. 89 v 7

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-04-02 3 ''En Jezus met grote stem roepende gaf den geest.'' (GoedeVrijdag)

Downloaden (mp3, 23.91 MB)

2021-04-02 3 Ds. IJ.R. Bijl(Mattheus27v33-56Tv50en51)En Jezus met grote stem roepende gaf den geest(GoedeVrijdag)(Doopdienst).mp3

Schriftlezing: Mattheüs 27 v 33 - 56 / Tekst: Mattheüs 27 v 50 en 51 / Zingen: Ps

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-04-02 2 ''Het 2e kruiswoord.'' (Goede Vrijdag)

Downloaden (mp3, 23.22 MB)

2021-04-02 2 Ds. IJ.R. Bijl(Lukas23v33-48Tv39-43)Het 2e kruiswoord(Goede Vrijdag)(Doopdienst).mp3

Schriftlezing: Lukas 23 v 33 - 48 / Tekst: Lukas 23 v 39 - 43 / Zingen: Ps. 116 v 2, 3 en 5; Ps. 32 v 1

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-04-02 1 ''De Heere Jezus opgevoerd naar Pilatus.'' (Goede Vrijdag)

Downloaden (mp3, 25.68 MB)

2021-04-02 1 Ds. IJ.R. Bijl(Matthéüs27v11-26Tv25)De Heere Jezus opgevoerd naar Pilatus(Goede Vrijdag).mp3

Schriftlezing: Matthéüs 27 v 11 - 26 / Tekst: Mattheüs 27 v 25 / Zingen: Ps 69 v 1; Ps. 51 v 7

audio Kand. M.S. Roos 2021-03-28 2

Downloaden (mp3, 26.52 MB)

2021-03-28 2 Kandidaat M.S. Roos ( Lukas 23v33Tv49).mp3

Schriftlezing: Lukas 23 v 33 / Tekst: Lukas 23 v 49 / Zingen: Ps. 69 v 3; Ps. 56 v 1

audio Ds. D. Zoet 2021-03-28 1 ''Het sterfhuis van Christus is tevens erfhuis.''

Downloaden (mp3, 24.78 MB)

2021-03-28 1 Ds.D.Zoet(Markus15v16-25Tv24)Het sterfhuis van Christus is tevens erfhuis.mp3

Schriftlezing: Markus 15 v 16 - 25 / Tekst: MArkus 15 v 24 / Zingen: Ps. 22 v 9; Ps. 45 v 7

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-03-21 2 ''De wet Gods.''

Downloaden (mp3, 24.95 MB)

2021-03-21 2 Ds. IJ.R. Bijl (Galaten3TvHCz2)De wet Gods.mp3

Schriftlezing: Galaten 3 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 2 / Zingen: Ps. 19 v 4; Ps. 119 v 69

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-03-21 1 ''Het drievoudig ambt van Christus ter discussie gesteld en door Hemzelf bevestigd.''

Downloaden (mp3, 25.41 MB)

2021-03-21 1 Ds.IJ.R.Bijl(Lukas22v63-71Tv69)Het drievoudig ambt van Christus ter discussie gesteld en door Hemzelf bevestigd.mp3

Schriftlezing: Lukas 22 v 63 - 71 / Tekst: Lukas 22 v 69 / Zingen: Ps. 22 v 6; Ps. 69 v 14

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-03-17 3 ''De zevende bazuin.''(Bijbellezing)

Downloaden (mp3, 26.78 MB)

2021-03-17 3 Ds. IJ.R. Bijl (Openbaring11Tv15-19)De zevende bazuin(Bijbellezing).mp3

Schriftlezing: Openbaring 11 / Tekst: Openbaring 11 v 15 - 19 / Zingen: Ps. 2 v 1; Ps. 2 v 5 en 7

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-03-14 2 ''Hoeveel stukken zijn u nodig te weten.''

Downloaden (mp3, 25.72 MB)

2021-03-14 2 Ds. IJ.R. Bijl(Romeinen3v9-31TvHCz1VrenAntw2)Hoeveel stukken zijn u nodig te weten.mp3

Schriftlezing: Romeinen 3 v 9 - 31 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 1 Vr. en Antw. 2 / Zingen: Ps. 130 v 1; Ps. 130 v 4

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-03-14 1 ''De trouwe zorg van de Herder voor zijn schapen.''

Downloaden (mp3, 25.21 MB)

2021-03-14 1 Ds.IJ.R.Bijl(Psalm23Tv6)De trouwe zorg van de Herder voor zijn schapen.mp3

Schriftlezing: Psalm 23 / Tekst: Psalm 23 v 6 / Zingen: Ps. 79 v 4 en 7; Ps. 23 v 3

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-03-10 3 ''De herderlijke troost en de herderlijke maaltijd.'' (Biddag)

Downloaden (mp3, 23.33 MB)

2021-03-10 3 Ds.IJ.R.Bijl (Psalm23 en Ezechiël 34v20-31TvPsalm23v4en5)De herderlijke troost en de herdelijke maaltijd(Biddag).mp3

Schriftlezing: Psalm 23 en Ezechiël 34 v 20 - 31 / Tekst: Psalm 23 v 4 en 5 / Zingen: Ps. 36 v 2; Ps. 23 v 2

audio Ds. J. den Boer 2021-03-10 2 ''Een tweeledig gebed.'' (Biddag)

Downloaden (mp3, 21.46 MB)

2021-03-10 2 Ds. J. den Boer (Mattheüs26v36-46)Een tweeledig gebed (Biddag).mp3

Schriftlezing: Mattheüs 26 v 36 - 46 / Tekst: idem / Zingen: Ps. 22 v 10; Ps. 40 v 5

audio Ds. IJ.R. Bijl 2021-03-10 1 ''De Heere is mijn Herder.'' (Biddag)

Downloaden (mp3, 23.86 MB)

2021-03-10 1 Ds.IJ.R.Bijl(Psalm23Tv1-3)De Heere is mijn Herder(Biddag).mp3

Schriftlezing: Psalm 23 / Tekst: Psalm 23 v 1 - 3 /Zingen: Ps. 100 v 1 en 2; Ps. 23 v 1

Go to top