Map Predikaties 2022

Documenten

audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-06-22 3 ''Het gericht over Babylon.''(BBL) Nieuw

Downloaden (mp3, 37.28 MB)

2022-06-22 3 Ds.IJ.R Bijl(Openbaring17Tv1-6)Het gericht over Babylon(BBL).mp3

Schriftlezing: Openbaring 17 / Tekst: Openbaring 17 v 1 - 6 / Zingen: Ps. 53 v 2 en 6; Ps. 37 v 1 en 19; Ps. 77 v 14; Ps. 102 v 16

audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-06-19 2 ''Hebt goede moed Ik heb de wereld overwonnen.''(Belijdenisdienst) Nieuw

Downloaden (mp3, 35.52 MB)

2022-06-19 2 Ds. IJ.R.Bijl(Johannes16v16-33Tv33b)Hebt goede moed Ik heb de wereld overwonnen(Belijdenisdienst).mp3

Schriftlezing: Johannes 16 v 16 - 33 / Tekst: Johannes 16 v 33b / Zingen: Ps. 43 v 1 en 3; Ps. 25 v 3 en 4; Ps. 25 v 10; Ps. 99 v 8

audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-06-19 1 ''Een vermaning om de Geest niet uit te blussen.'' Nieuw

Downloaden (mp3, 38.15 MB)

2022-06-19 1 Ds. IJ.R. Bijl(1Thess5v12-28)Een vermaning om de Geest niet uit te blussen.mp3

Schriftlezing: 1 Thessalonisenzen 5 v 12 - 28 / Tekst: 1 Thessalonisenzen 5 v 19 / Zingen: Ps. 119 v 3; Ps. 51 v 5 en 6; Ps. 51 v 7; Ps. 1 v 1 en 2

audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-06-12 2 ''De werking van woord en sacramenten.''

Downloaden (mp3, 35.81 MB)

2022-06-12 2 Ds IJ.R Bijl(Hebr 9TvHC z25)De werking van woord en sacramenten.mp3

Schriftlezing: Hebreeën 9 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 25 / Zingen: Ps. 27 v 3; Ps. 111 v 3, 4 en 5; Ps. 77 v 7; Ps. 105 v 5

audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-06-12 1 ''Twee bergen.''

Downloaden (mp3, 39.07 MB)

2022-06-12 1 Ds. IJ.R. Bijl(Handelingen12v1-29Tv22-24)Twee bergen.mp3

Schriftlezing: Handelingen 12 v 1 - 29 / Tekst: Handelingen 12 v 22 - 24 / Zingen: Ps. 105 v 2 en 3; Ps. 24 v 2, 3 en 4; Ps. 24 v 5; Ps. 89 v 1

audio Ds. W. Roos 2022-06-06 1 ''En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest'' (2e Pinksterdag)

Downloaden (mp3, 39.34 MB)

2022-06-06 1 Ds W. Roos(Handelingen2v1-13Tv4)En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest(2e Pinksterdag).mp3

Schriftlezing: Handelingen 2 v 1 - 13 / Tekst: Handelingen 2 v 4 / Zingen: Ps. 98 v 3 en 4; Ps. 51 v 8 en 9; Ps. 45 v 1; Ps. 43 v 4 en 5

audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-06-05 2 (1e Pinksterdag)

Downloaden (mp3, 29.36 MB)

2022-06-05 2 Ds. IJ.R. Bijl(Handelingen2v14-41Tv39)(1e Pinksterdag)(Doopdienst).mp3

Schriftlezing: Handelingen 2 v 14 - 41 / Tekst: Handelingen: 2 v 39 / Zingen: Ps. 45 v 1 en 8; Ps. 51 v 3 en 4; Ps. 64 v 9; Ps. 64 v 10

audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-06-05 1 (1e Pinksterdag)

Downloaden (mp3, 34.05 MB)

2022-06-05 1 Ds. IJ.R. Bijl(Handelingen2v1-13Tv2-4)(1e Pinksterdag).mp3

Schriftlezing: Handelingen 2 v 1 - 13 / Tekst: Handelingen 2 v 2 - 4 / Zingen: Ps. 145 v 3 en 6; Ps. 68 v 9; Ps. 52 v 7

audio Ds. D. Heemskerk 2022-05-29 2 ''De zekerheid van het geloof.''

Downloaden (mp3, 29.20 MB)

2022-05-29 2 Ds. D. Heemskerk (Hebr 6v9-20 tekst 17-20)De zekerheid van het geloof.mp3

Schriftlezing: Hebreëen 6 v 9 - 20 / Tekst: Hebreëen 6 v 17 - 20 / Zingen: Ps. 119 v 25 en 67; Ps. 57 v 1, 2 en 5; Ps. 118 v 10; Ps. 42 v 5

audio Ds. D. Heemskerk 2022-05-29 1 ''Het einde van de ambtelijke bediening van de profeet Elia.''

Downloaden (mp3, 27.67 MB)

2022-05-29 1 Ds. D. Heemskerk(2Koningen2v1-14Tv9-14)Het einde van de ambtelijke bediening van de profeet Elia.mp3

Schriftlezing: 2 Koningen 2 v 1 - 14 / Tekst: 2 Koningen 2 v 9 - 14 / Zingen: Ps. 74 v 2 en 20; Ps. 89 v 1 en 8; Ps. 66 v 3; Ps. 68 v 2 en 17

audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-05-26 1 (Hemelvaartsdag)

Downloaden (mp3, 30.93 MB)

2022-05-26 1 Ds. IJ.R. Bijl(Handelingen1v1-14Tv6-8)(Hemelvaartsdag).mp3

Schriftlezing: Handelingen 1 v 1 - 14 / Tekst: Handelingen 1 v 6 - 8 / Zingen: 47 v 3 en 4; Ps. 132 v 7, 11 en 12; Ps. 119 v 86; Ps. 68 v 9

audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-05-22 2 ''Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon.'' (Nabetrachting HA)

Downloaden (mp3, 26.88 MB)

2022-05-22 2 Ds.IJ.R.Bijl(Efeze6v10-18TvOpenbaring3v21) Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon(Nabetrachting HA).mp3

Schriftlezing: Efeze 6 v 10 - 18 / Tekst: Openbaring 3 v 21 / Zingen: Ps. 103 v 2; Ps. 118 v 4 en 7; Ps. 118 v 8; Ps. 35 v 1 en 13

audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-05-22 1 ''Zie Ik sta aan de deur en Ik klop.'' (BedieningHA)

Downloaden (mp3, 21.22 MB)

2022-05-22 1 Ds. IJ.R. Bijl(Openbaring 3v14-22Tv18)Zie Ik sta aan de deur en Ik klop(BedieningHA).mp3

Schriftlezing: Openbaring 3 v 14 - 22 / Tekst: Openbaring 3 v 18 / Zingen: Ps. 27 v 3; Ps. 25 v 6 en 7; Ps. 45 v 2; Ps. 45 v 7

audio DS. IJ.R. Bijl 2022-05-18 3 ''Het uitgieten van de zesde en zevende fiool van Gods toorn.''(BBL)

Downloaden (mp3, 26.90 MB)

2022-05-18 3 Ds. IJ.R. Bijl(Openbaring16Tv12-21)Het uitgieten van de zesde en zevende fiool van Gods toorn(BBL).mp3

Schriftlezing: Openbaring 16 / Tekst: Openbaring 16 v 12 - 21 / Zingen: Ps. 79 v 4 en 7; Ps. 92 v 4 en 4; Ps. 139 v 14; Ps. 140 v 13

audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-05-15 2 ''De Heilige Geest als werkmeester van het geloof.''

Downloaden (mp3, 30.01 MB)

2022-05-15 2 Ds. IJ.R. Bijl(Psalm51TvHCz25VrenAntw65)De Heilige Geest als werkmeester van het geloof.mp3

Schriftlezing: Psalm51 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 25 Vraag en Antwoord 65 / Zingen: Ps. 51 v 3 en 4; Ps. 19 v 4 en 5; Ps. 106 v 3; Ps. 138 v 2

audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-05-15 1 ''Ik raad u dat gij van Mij koopt, goud beproeft, komende uit het vuur.'' (VoorbereidingHA)

Downloaden (mp3, 30.00 MB)

2022-05-15 1 Ds. IJ.R. Bijl(Openbaring3v14-22Tv18)Ik raad u dat gij van Mij koopt, goud beproeft, komende uit het vuur(VoorbereidingHA).mp3

Schriftlezing: Openbaring 3 v 14 - 22 / Tekst: Openbaring 3 v 18 / Zingen: Ps. 26 v 1 en 2; Ps. 32 v 3 en 5; Ps. 68 v 9; Ps. 31 v 15 en 17

audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-05-08 2 ''Voor een doorn zal een dennenboom opgaan, voor een distel zal een mirteboom opgaan.'' (Doopdienst)

Downloaden (mp3, 22.72 MB)

2022-05-08 2 Ds. IJ.R. Bijl (Jesaja55Tv13)Voor een doorn zal een dennenboom opgaan, voor een distel zal een mirteboom opgaan (Doopdienst).mp3

Schriftlezing: Jesaja 55 / Tekst: Jesaja 55 v 13 / Zingen: Ps. 51 v 3 en 4; Ps. 72 v 2 en 3; Ps. 72 v 9; Ps. 135 v 8

audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-05-08 1 ''Daarna is hij gezien van Jakobus.''

Downloaden (mp3, 27.49 MB)

2022-05-08 1 Ds. IJ.R. Bijl(1Korinthe15v1-20Tv7a)Daarna is hij gezien van Jakobus.mp3

Schriftlezing: 1 Korinthe 15 v 1 - 20 / Tekst: 1 Korinthe 15 v 7a / Zingen: Ps. 119 v 65 en 68; Ps. 69 v 4 en 14; Ps. 106 v 3; Ps. 135 v 8

audio Ds. IJ.R. 2022-05-01 2 Predikatie over Heidelbergse Catechismus z 24

Downloaden (mp3, 26.91 MB)

2022-05-01 2 Ds.IJ.R.Bijl (Johannes15v1-17TvHCz24).mp3

Schriftlezing: Johannes 15 v 1 - 17 / Tekst: Heidelbergse Catechismus z 24 / Zingen: Ps. 101 v 1, 2 en 3; Ps. 19 v 4 en 5; Ps. 19 v 6; Ps. 86 v 6

audio Ds. IJ.R. Bijl 2022-05-01 1 ''Wijsheid van Salomo.''

Downloaden (mp3, 29.80 MB)

2022-05-01 1 Ds.IJ.R. Bijl (Spreuken24v1-22Tv21-22)Wijsheid van Salomo.mp3

Schriftlezing: Spreuken 24 v 1 - 22 / Tekst: Spreuken 24 v 21 - 22 / Zingen: Ps. 2 v 1 en 3; Ps. 72 v 1 en 8; Ps. 118 v 13; Ps. 132 v 12

Go to top