Uitgebreid zoeken

Toggle Titel Datum Downloaden
audio Ds. P.T.J. van den Herik 2024 06 23 2 ''Obadja beleid zijn jonge godsvreze. (Doopdienst) Nieuw Downloaden (mp3, 25.43 MB)
audio Ds. P.J.T. van den Herik 2024-06-23 1 ''Andréas leidt zijn broer tot Jezus.'' (Bevestiging ambtsdragers) Nieuw Downloaden (mp3, 13.78 MB)
audio Kand. B. Engberts 2024-06-16 2 ''Gods wonderlijke wegen.'' Downloaden (mp3, 32.96 MB)
audio Kand. B. Engberts 2024-06-16 1 ''Het wonder in Jezus' naam.'' Downloaden (mp3, 29.14 MB)
audio Kand. G.H. Koppelman 2024-06-09 2 ''Stéfanus de eerste martelaar.'' Downloaden (mp3, 31.55 MB)
audio Ds. P. de Vries 2024-06-09 1 ''De boodschap van Paulus en Silas aan de stokbewaarder en zijn huis.'' Downloaden (mp3, 29.49 MB)
audio Ds. M.G. van Middendorp 2024-06-05 3 ''Het Woord en de moorman.'' (o.u.v. GBS) Downloaden (mp3, 31.20 MB)
audio Ds. P. de Vries 2024-06-02 2 ''De Heere troost Zijn volk.'' Downloaden (mp3, 27.94 MB)
audio Ds. P. de Vries 2024-06-02 1 ''De apostolische zegenbede.'' Downloaden (mp3, 24.88 MB)
audio Ds. G.J. Blankers 2024-05-26 2 (Predikatie over Heidelbergse Catechismus zondag 3) Downloaden (mp3, 29.83 MB)
audio Ds. P.J.T. van den Herik 2024-05-20 1 ''De Heere vervult Joëls profetie van Pinksteren.'' (2e Pinksterdag, bevestiging lidmaten) Downloaden (mp3, 28.71 MB)
audio Ds. H. Oussoren 2024-05-19 2 ''Een zielevraag beantwoord.'' (1e Pinksterdag) Downloaden (mp3, 29.27 MB)
audio Ds. G.J. Blankers 2024-05-19 1 ''Eendrachtig bijeen.'' (1e Pinksterdag) Downloaden (mp3, 26.63 MB)
audio Dhr. J. de Boer 2024-05-12 2 ''Het gebed van Habakuk zij ook ons gebed.'' Downloaden (mp3, 27.70 MB)
audio Dhr. J. de Boer 2024-05-12 1 ''Jezus' hemelvaart, zijn diepe betekenis.'' Downloaden (mp3, 26.19 MB)
audio Ds. W.J. Teunissen 2024-05-09 1 ''De hemelvaart van Christus.'' (Hemelvaartsdag) Downloaden (mp3, 30.57 MB)
audio Ds. W.J. Teunissen 2024-05-05 2 ''Een laatste ontmoeting van Jezus met Zijn discipelen.'' Downloaden (mp3, 28.68 MB)
audio Ds. W. Roos 2024-05-05 1 Downloaden (mp3, 28.02 MB)
audio Ds. P.J.T. van den Herik 2024-04-28 2 ''De openbaring van de opgestane Jezus aan de zee van Tibérias.''(2) Downloaden (mp3, 28.40 MB)
audio Ds. P.J.T van den Herik 2024-04-28 1 ''De openbaring van de opgestane Jezus aan de zee van Tibérias.'' (1) Downloaden (mp3, 31.02 MB)
Go to top